Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Детальніше

13.12.2019

Про наступ на трудові, соціально-економічні права та інтереси медичних працівників та дії Профспілки

 

 ПРОФСПІЛКA ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Президія

ПОСТАНОВА

11 грудня 2019 року                       м. Київ                       № ПР7-22-1

Про наступ на трудові, соціально-економічні

права та інтереси медичних працівників та

дії Профспілки

 

   Президія Профспілки працівників охорони  здоров’я України   відмічає подальшу втрату державою соціальної спрямованості у сфері охорони здоров’я  та активізацію наступу на трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників галузі.

   Кризові явища в охороні здоров’я, обумовлені хронічним недофінансуванням галузі та впровадженням радикальних реформаторських змін, які набувають руйнівного характеру. Через незабезпеченість фонду оплати праці на ІV кв. 2019 року постійно порушуються строки виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я. За даними обласних організацій Профспілки, станом на 10 листопада 2019 року заборгованість працівникам галузі склала 140,53  млн грн, у тому числі прострочена (виплачено частково або не виплачено заробітну плату за  вересень-жовтень) – 57,87 млн грн. Незабезпеченість фонду оплати праці комунальних закладів охорони здоров’я коливається від одного до двох місячних фондів оплати праці, що дорівнює 1 273,77 млн грн.

   З цього приводу Профспілка працівників охорони здоров’я України (далі – Профспілка) неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я України. Прийняті розпорядження КМУ щодо перерозподілу та розподілу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачають збільшення обсягу коштів медичної субвенції на 1 059,16 млн. грн. Водночас, виділений обсяг  у більшості областей не покриває дефіцит коштів необхідний для повної ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати до кінця року. Зокрема, у Івано-Франківській області не вистачає 75,13 млн грн,  Кіровоградській  - 37,02 млн грн, Рівненській - 100,45 млн грн, Сумській - 39,18 млн грн, Тернопільській - 56,07 млн грн, Харківській - 123,13 млн грн та Чернігівській - 25,86 млн грн.

    Через невиплату заробітної плати, її принизливо низький рівень (середньомісячна зарплата в галузі охорони здоров’я за січень-жовтень 2019 року склала 6 939 грн), збереження «зрівнялівки» в оплаті праці медичні працівники позбавлені сьогодні можливості забезпечити собі достойне життя.  Це спонукає їх до звільнення, пошуку нової роботи не за фахом, виїзду на роботу за кордон, і як наслідок - поглиблення кадрової кризи. Станом на 01 січня 2019 року кадровий дефіцит складав: лікарів – 35 042 осіб (проти 35715 у 2017 р.), середнього медперсоналу - 30 749 осіб (проти 23 687 у 2017 р). Укомплектованість середнім медперсоналом закладів охорони здоров’я – 91,1% (проти 93,3% у 2017 р.). Кількість ФАПів, в яких жодна посада неукомплектована на кінець 2018 року складала 1221 заклад (проти 841 у 2017 р.)  За даними Держстату України з галузі охорони здоров’я у 2018 році звільнилося 37 700 працівників, а за дев’ять місяців 2019 р. - 29 тисяч працівників.

    Втрата кадрового потенціалу несе потенційну загрозу щодо надання доступної та якісної медичної допомоги населенню.

   Так, у зверненні ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»  до Профспілки зазначається про катастрофічну ситуацію, що склалася в кадровому забезпеченні Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З початку року тільки в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва звільнилось понад 500 медичних працівників. Через відсутність медичних кадрів у місті Києві щоденно не виїжджають  на чергування 50-60 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. В інших регіонах гострий кадровий дефіцит не тільки медичних працівників, а й водіїв. Основні причини, що зумовили таку ситуацію: низька заробітна плата, зростання навантаження, ліквідація лікарсько-фельдшерських бригад та введення «парамедичної системи» надання екстреної медичної допомоги в Україні.

    Про існуючі загрози та виникнення зазначених проблем Профспілка неодноразово наголошувала у зверненнях до  різних гілок влади,  наполягаючи на  невідкладному  вирішенні питань галузі щодо збільшення фінансування галузі, підвищення та унормування оплати праці  працівників комунальних некомерційних підприємств, виконання законів України «Про державні фінансові гарантії  медичного обслуговування населення» та « Про екстрену медичну допомогу », в т.ч. і на зустрічах 13 вересня та 29 листопада поточного року з Міністром охорони здоров’я України З. Скалецькою. Профспілкою були підготовлені та надані на розгляд Міністра охорони здоров’я України пропозиції щодо законодавчих змін, спрямовані на посилення соціально-економічного захисту медичних працівників та встановлення гарантій в оплаті праці. Але належної підтримки законодавчі ініціативи Профспілки  не  отримали.

     При прийнятті 14 листопада 2019 року Верховною Радою України Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» було повністю проігноровано вимоги профспілок, незважаючи на те, що Профспілка  звернулася з відповідною заявою до кожного із 423-х народних депутатів України. Зазначені вимоги були оголошені під час масової акції протесту профспілок, яка відбулася 14 листопада 2019 року під стінами Верховної Ради України.    

Прийнятий Закон України «Державний бюджет України на 2020 рік» передбачає:

- вкрай низький обсяг видатків на фінансування системи охорони здоров’я  на рівні 2,9 % від ВВП (проти 3,2% від ВВП у 2019 році та 6% від ВВП, рекомендованих ВООЗ);

- призупинення дії норм абзацу другого частини п’ятої статті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії  медичного обслуговування населення» щодо обсягу видатків на реалізацію: програми  медичних гарантій – у розмірі не менше 5 % ВВП та оплату праці медичних працівників з розрахунку не менше за 250 % середньої заробітної плати в Україні за липень  попереднього року;

- встановлення розміру мінімальної заробітної плати  на рівні 4 723 грн. та розміру  прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з якого обраховується ЄТС на рівні 2102 грн., погіршуючи співвідношення з мінімальною заробітною платою до 44,5 % (проти 46% у 2019 р.), зберігаючи й надалі «зрівнялівку» в оплаті праці різних категорій працюючих (з І по 12 тарифний розряд ЄТС).  За таких умов працівники галузі втрачають понад третину заробітку (25-35%);

- 14,9 млрд грн обсягу медичної субвенції на І квартал 2020 року, визначений у розмірі, що не покриває повністю потреби на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я (за нашими обрахунками мінімальна потреба складає 20 млрд. грн.);

- 72,1 млрд грн на реалізацію Програми державних гарантій медичного обслуговування населення з 1 квітня 2020 р. (первинну медичну допомогу, реімбурсацію, екстрену медичну допомогу, спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, медичну реабілітацію та паліативну допомогу), що складає 1,6% проти 5% (227,6 млрд грн) від ВВП, передбачених ст. 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»). За розрахунками Профспілки,  лише на покриття фонду оплати праці працівників галузі необхідно 82,7 млрд грн, і це тільки з урахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доплати до мінімальної зарплати за ЄТС до 4723 грн, а також  виплат, передбачених для державних та комунальних закладів охорони здоров’я (надбавки за вислугу років, шкідливі умови праці, допомоги на оздоровлення тощо).  

    Без погодження з СПО об’єднань профспілок та Профспілкою, всупереч вимог Генеральної угоди 27 листопада Уряд схвалив ряд нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я, зокрема реформування галузі: проєкти постанов КМУ «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році», «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, призначених для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», проєкту розпорядження КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів областей тощо.

        Поза увагою Уряду залишились вимоги Профспілки щодо збільшення розміру капітаційної ставки, визначення в ній частки на оплату праці,  запровадження коригувального коефіцієнту до тарифу на медичне обслуговування пацієнта, який проживає у сільській місцевості; формування економічно-обґрунтованих тарифів на медичні послуги, пов’язаних із наданням екстреної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги з урахуванням гарантій в оплаті праці.

  З 1 квітня 2020 року із запровадженням Програми медичних гарантій на основі нового механізму фінансування закладів охорони здоров’я на підставі укладених з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) договорів про медичне обслуговування населення прогнозується виникнення нових загроз трудовим та соціально-економічним правам медичних працівників, а саме через:

- реорганізацію закладів охорони здоров'я – бюджетних установ, зокрема, шляхом ліквідації, тобто у спосіб, що призводить до скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, що суперечить положенням частини 3 статті 49 Конституції України, частини 2 статті 184 Кримінального кодексу України;

- зміну істотних умов праці, скорочення чисельності (штату) працівників, зокрема неосновних професій, передання окремих функцій закладів на аутсорсинг підрядним надавачам послуг;

- невизначеність щодо обсягів фінансування закладів охорони здоров'я після запровадження з 1 квітня 2020 року реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги, і як наслідок - скорочення та/або «замороження» всіх додаткових, порівняно із законодавством, гарантій та пільг працівникам, ревізія колективних договорів, локальних актів роботодавця;

- відсутність у керівників закладів охорони здоров'я практичного досвіду розподілу коштів, одержаних за договорами від НСЗУ для забезпечення сталого функціонування закладу протягом тривалого періоду;

- невизначеність щодо обов’язкової участі (в т.ч. фінансової) органів місцевого самоврядування – власників закладів охорони здоров'я у їх утриманні (матеріально-технічному забезпеченні, формуванні фонду оплати праці тощо).
З метою недопущення з 1 квітня 2020 р. дестабілізації діяльності закладів охорони здоров’я, погіршення надання медичної допомоги населенню, порушення трудових прав працівників Профспілка звернулася до керівників органів місцевого самоврядування з проханням вжити необхідних заходів для забезпечення закладам охорони здоров’я комунальної власності можливості своєчасно укласти договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік.

Поряд із зазначеними чинниками, наступ на трудові, соціально-економічні інтереси працівників передбачають і законодавчі ініціативи щодо запровадження професійного самоврядування лікарів всіх спеціальностей, а також молодших спеціалістів з медичною освітою (проєкт Закону України «Про самоврядування медичних професій в Україні», реєстр. № 2445 від 14.11.2019).

   Законопроєкт, зокрема передбачає:

- створення  палат медичних професій з обов’язковим  членством у них усіх медичних працівників, що суперечить положенням частини 4 статті 36 Конституції України, відповідно до яких ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян;

- наділення палат широкими повноваженнями, зокрема, щодо допуску та позбавлення права на здійснення медичної діяльності шляхом видачі (припинення дії) відповідного свідоцтва та притягнення медичних працівників до професійної дисциплінарної відповідальності;

- запровадження можливості застосування контрактної форми трудових договорів, а також цивільно-правових договорів з медичними працівниками для надання окремих видів медичних послуг.

   Категорично не погоджуючись з такими радикальними новаціями, Профспілка взяла участь у роботі робочої групи Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо доопрацювання зазначеного законопроєкту. Ключові вимоги Профспілки залишилися не врахованими.

Третій рік поспіль тривають примирні процедури в рамках колективного трудового спору між Профспілкою та Кабінетом Міністрів України, однією з вимог якого є розробка та прийняття Державної програми соціально-економічного захисту працівників охорони здоров’я в умовах реформування галузі (працевлаштування, навчання, перенавчання тощо).

   Внаслідок невиконання урядовою стороною домовленостей за Генеральною Угодою (від 14 травня 2019 року) щодо сприяння приведенню галузевих угод у відповідність з положеннями чинного законодавства протягом трьох місяців після підписання Угоди, з боку МОЗ України продовжується зволікання з відновленням роботи комісії з ведення колективних переговорів та укладення Галузевої Угоди в охороні здоров'я на новий строк.

   До цього часу не виконано Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2018 № 5-р/2018 щодо гарантування права на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку особами, трудовий договір з якими розірвано з причин, які не залежали від їхньої волі і не були наслідком дій цих осіб. На неодноразові звернення Профспілки щодо законодавчих змін Мінсоцполітики України жодних пропозицій не підготувало.
За таких умов рівень незадоволеності медичних працівників станом матеріального забезпечення, умовами праці, подальшим звуженням існуючих прав та гарантій стрімко зростає. Ігнорування владою вимог Профспілки, спонукає спілчан до  активних дій щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів.

     Зважаючи на вищезазначене, Президія Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

 ПОСТАНОВЛЯЄ:

    1. Визнати дії  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, НСЗУ щодо належного фінансового забезпечення реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за Програмою медичних гарантій у 2020 році, а також забезпечення законодавчо встановленого рівня  оплати праці  медичних працівників в умовах реформування недостатніми.

    2. Президії Профспілки:

    2.1. Прийняти та направити Вимоги Профспілки Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України щодо забезпечення гідної оплати праці медичних працівників задля збереження кадрового потенціалу галузі.

    2.2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою щодо термінового відновлення роботи примирної комісії з вирішення колективного трудового спору між Профспілкою працівників охорони здоров'я України та Кабінетом Міністрів України (зареєстрованого розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 29 вересня 2016 року №282-р (реєстраційний номер 101-16/00-Н).

    У разі невиконання вимог Профспілки у строк до 15 лютого 2020 року вважати, що всі можливості для вирішення колективного трудового спору між Профспілкою працівників охорони здоров'я України та Кабінетом Міністрів України вичерпані та приступити до підготовки рекомендацій щодо оголошення галузевого страйку.

    2.3. Домагатися виключення з проєкту Закону України «Про самоврядування медичних професій в Україні» (реєстр. № 2445 від 14.11.2019) положень, які погіршують становище медичних працівників, зокрема щодо можливості застосування контрактної форми трудових договорів, а також цивільно-правових договорів із медичними працівниками.

    3. З урахуванням домовленостей, досягнутих в ході зустрічі з Міністром охорони здоров’я України З. Скалецькою, Голові Профспілки В. Коваль забезпечити  участь Профспілки у розробці системи оплати праці та нормативів навантаження працівників комунальних некомерційних підприємств, програми місцевих стимулів та  проєкту Галузевої угоди на новий строк.

    4. Головам обласних організацій Профспілки:

    4.1.Забезпечити участь профспілкового активу у солідарній акції протесту профспілок 17 грудня 2019 року  у м. Києві біля Верховної Ради України  з оголошенням Вимог Профспілки до владних інституцій, спрямованих на недопущення звуження змісту та обсягу існуючих трудових, соціально-економічних прав працюючих, забезпечення гідних умов оплати праці та збереження кадрового потенціалу ( за окремим планом).

    4.2. Активізувати інформаційну роботу щодо висвітлення єдиної позиції у вирішенні найбільш актуальних проблем галузі, створення зовнішніх інформаційних потоків для формування суспільної думки з приводу захисту прав спілчан.

    4.3. Визначити працівника виконавчого апарату обласної організації Профспілки, відповідального за інформаційну роботу,  для  побудови  інформаційної вертикалі через соціальні мережі.

    5. Виборним органам територіальних організацій Профспілки, первинних профспілкових організацій, в межах повноважень, забезпечити вичерпну реалізацію наданих законодавством повноважень щодо захисту прав працівників на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, забезпеченні зайнятості населення, вирішенні трудових спорів, реалізації права на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку, притягнення до відповідальності посадових осіб, а також організації та проведення мирних зібрань з метою  захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

6. Контроль за виконанням постанови покласти на Президію Профспілки.


Голова Профспілки                        В. КовальПриймальня


Новини

18.09.20
Вітаємо спілчан!
15.09.20
До уваги керівників закладів охорони здоров’я!
04.09.20
Вітаємо з обранням!
04.09.20
Вітаємо з обранням!
усі новини

Календар подій

Попередні December - 2019 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Фотодокументи