Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Детальніше

20.11.2020

Лист Верховній Раді України щодо проєкту Держбюджету - 2021

16.11.2020 № 03-03/261

 

Верховна Рада України

Комітет  ВРУ з питань бюджету

Депутатські фракції ВРУЩодо проєкту Держбюджету - 2021  
(реєстр. № 4000 від 14.09.2020)
                                               
                                       
Профспілка працівників охорони здоров’я України розглянула проєкт Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”  (реєстр. № 4000 від 14.09.2020, далі – проєкт Держбюджету), розглянутий у першому читанні, та висловлює серйозне занепокоєння щодо ведення деструктивної політики стосовно подальшого функціонування медичної галузі та повного ігнорування питання її фінансового забезпечення, внаслідок чого на жаль, набула загрозливих обсягів пандемія на COVID-19.

У процесі розгляду цього проєкту Комітетом ВРУ з питань бюджету (далі – Комітет) знехтувані доручення Президента України та вимоги Профспілки стосовно належного фінансового забезпечення виконання Програми медичних гарантій на 2021 рік згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування  населення”.

Звертаємо увагу: всі пропозиції, надані Профспілкою листом від 24.09.2020 № 01-08/211, практично не враховано. Тобто передбачені проєктом видатки на охорону здоров’я залишилися незмінними, що ставить під загрозу в першу чергу населення країни, яке не одержуватиме медичні послуги в обсязі, необхідному для профілактики та лікування.

Також загрозливий стан із фінансуванням галузі зводить нанівець питання забезпечення гідної заробітної плати медичному персоналу. Зауважимо, що вже на сьогодні через недостатнє фінансування левова частка лікувальних закладів змушена виплачувати заробітну плату працівникам лише на рівні мінімальної заробітної плати, а заборгованість із виплати заробітку медикам невпинно збільшується.

Наголошуємо на зневазі при формуванні показників наступного бюджету норм статті 10 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування  населення”, а саме недотриманні гарантій щодо оплати праці медпрацівників не менше за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень попереднього року, внаслідок чого не забезпечується виплата заробітку лікарям - щонайменше 29,0 тис. грн., медичним сестрам - понад 20,0 тис. грн. на місяць. Лише протягом поточного року через такі негативні обставини звільнилось біля 50 тис. медичних працівників.

Наголошуємо, що за умов існуючої коронавірусної пандемії майже в усіх країнах світу суттєво збільшено інвестування медичної галузі, що сприяє, зокрема, збереженню персоналу лікувальних закладів та підвищенню рівня їх соціально-економічного захисту.

Виходячи із наведеного, Профспілка рішуче наполягає на врахуванні наданих пропозицій до проекту, зокрема, на постатейних зауваженнях до нього, та звертає увагу на таке.

Постановою ВРУ від 05.11.2020 № 980-ІХ, що набула чинності з 05.11.2020, за результатами розгляду у першому читанні проєкту, схвалено висновки та пропозиції до нього як Бюджетні висновки ВРУ (далі - Висновки).
Водночас доручено Кабінету Міністрів України підготувати проєкт Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” до другого читання відповідно до цих Висновків, а також подати його на розгляд ВРУ у двотижневий строк з дня набрання чинності цією постановою.  

В той час коли обсяги видатків на охорону здоров’я залишилися незмінними порівняно із передбаченими у проєкті до його розгляду в першому читанні, нині внесено зміни до додатку 3 цього законопроекту в частині збільшення обсягу видатків за бюджетними програмами щодо діяльності ВРУ, КМУ, інших державних структур, а також збільшення видатків за загальним фондом щодо розвитку аеропортної інфраструктури та будівництва аеродрому.

Це є особливо ганебним та виглядає як знущання над охороною здоров’я та працею медперсоналу, який зараз ризикує не лише своїм здоров’ям, а й життям.

Також викликає подив запропонований у Висновках алгоритм дій, за якого КМУ при підготовці проєкту до другого читання має лише визначитися із можливістю та доцільністю збільшення/передбачення видатків і надання кредитів загального фонду проекту за врахованими частково пропозиціями народних депутатів України та комітетів ВРУ у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроєкту, в частині бюджетних програм, які стосуються медичної галузі, зокрема, за такими кодами:

2301020 - Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я;

2301040 - Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями;

2301070 – Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти;

2301110 – Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я;

2301170 – Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України;

2301180 – Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями;

2301200- Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я;

2301220 – Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

2301230 – Забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров’я на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CоV-2     

2301270 - Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (щодо забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинної ланки, закладів екстреної меддопомоги та закладів першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19);

2301400 – Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру (щодо спрямування коштів для фінансування лікування онкозахворювань);

2308060 - Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

2311500 – Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я тощо.
Також у Висновках запропоновано лише визначитися із можливістю перегляду видатків за бюджетною програмою “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення” (код 2308060), а також за новими бюджетними програмами для Міністерства охорони здоров’я України:

“Створення біокластеру “Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій”;

“Організація діяльності Товариства Червоного Хреста України”;

“Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю медичного обладнання і засобів медичним закладам, здійснення інших заходів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CоV-2, та її наслідками”, а також за бюджетною програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” (код 2311500).

За таким же алгоритмом Висновки пропонують діяти стосовно інших бюджетних програм, що стосуються охорони здоров’я, зокрема, спрямованих на розвиток наукової діяльності та досліджень, профілактики та лікування хвороб людини, що здійснюється Національною академією наук України.  

Тому наполягаємо на внесенні змін у Додаток № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”  - Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік щодо збільшення обсягів видатків за такими бюджетними програмами, тис. грн.:

- КПКВК 2301040 “Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями”  (Загальний фонд)  -  “5 497 728,4”.

 
- КПКВК 2301080 “Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами  післядипломної освіти”   (Загальний фонд)  - “519 517,0”.

- КПКВК 2301090 “Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти” (Загальний фонд) -  “1 044 875,4”

- КПКВК 230860 “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення” (Загальний фонд) – “225 295 000,0”.

- КПКВК 23011220 “Розвиток системи екстреної медичної допомоги” –
“5 715 823,0”.

- КПКВК 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” – “5 030 508,8”.

- КПКВК 6560000 “Національна академія медичних наук України” - (Загальний фонд) – “6 447 467,1”.

Нагальним є надання субвенції на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в обсязі 2,0 млрд. грн., що не враховано у проєкті.

 

Є завуальованою й норма додатку 8 до проекту за рядком “Додаткове фінансування для проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”, оскільки не конкретизовано напрями спрямування цього кредиту, який надаватиме Міжнародний банк реконструкції та розвитку.  

Окремо звернемо увагу на пропозиції, надані суб’єктами права законодавчої ініціативи до законопроекту та розглянуті в Комітеті 02.11.2020.

Насамперед зазначимо, що Комітетом фактично не враховано численні пропозиції депутатських фракцій та народних депутатів України стосовно збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2308060 “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення” щонайменше до 225 млрд. грн. (на сьогодні на цю мету згідно із проектом передбачено біля 123 млрд. грн.). І це не дивлячись на те, що депутатами запропоновано конкретне джерело для покриття вказаних асигнувань.   
Обурливим є й те, що Комітетом повністю відхилено пропозиції депутатів в частині збереження на 2021 рік норми про реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій за порядком, встановленим КМУ.

Найжахливішим у цій ситуації є те, що Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропонує унормувати, зокрема, таке:

у 1-му кварталі програма державних гарантій має реалізовуватись у порядку, встановленому станом на 31.12.2020, і надалі упродовж року – з урахуванням цієї пропозиції;

доповнення програми медичних гарантій має відбуватись лише за наявності відповідних джерел фінансування.

Водночас Профспілка рішуче підтримує пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до проєкту щодо:

врахування видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг закладів охорони здоров’я, якими укладено договори за програмою медичних гарантій;

збільшення тарифу за надання медичних послуг, пов’язаних із наданням медичних послуг (зокрема, первинної допомоги), тобто встановлення кавітаційної ставки не менше ніж 900 грн. без зменшення коригувальних коефіцієнтів та з урахуванням збільшення середньої заробітної плати;

збільшення тарифних ставок для працівників закладів усіх рівнів надання медичної допомоги, розташованих на території гірських населених пунктів, на 25 %, а розташованих на високогір’ї – на 50 %;

збільшення видатків для проведення вакцинації населення від коронавірусу;

Повністю підтримується пропозиція стосовно невідкладного розгляду законопроєктів про внесення змін до відповідних законодавчих актів з метою встановлення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також про неврахування підвищень посадових окладів та доплат, надбавок, інших виплат при обчисленні мінімальної заробітної плати.

Обурює повне відхилення пропозицій низки народних депутатів України в частині чіткого визначення в Основах законодавства про охорону здоров’я України прав та пільг медичних та фармацевтичних працівників (гарантії щодо: зайняття професійною діяльністю, обов’язкового страхування, соціальної допомоги, достойної заробітної плати, пільгового пенсійного забезпечення, відшкодування комунальних витрат за житло, безоплатного одержання земельної ділянки тощо).

Абсолютно незрозумілим є й відхилення пропозицій щодо:

виключення із проєкту статті 19 (йдеться про реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України), оскільки запропоновано таке: “Статтю 19 виключити. Уряд має розробити і включити в склад проекту закону про Державний бюджет України окремий додаток із визначенням переліку, обсягів і грошової оцінки програми медичних гарантій”;

  доповнення проекту новою частиною: “Кабінету Міністрів України з 1 січня 2021 року вжити заходів для збільшення заробітної плати медичним та іншим працівникам системи охорони здоров’я на 200 відсотків”, причому із визначенням конкретного джерела покриття вказаних асигнувань;

Є досить слушними також інші пропозиції народних депутатів в частині:

спрямування залишків субвенції на потреби окремих закладів охорони здоров’я;

здійснення видатків із фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CоV-2, для лікування онкозахворювань;

відкриття нових бюджетних програм, що дозволять здійснювати фінансове забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, забезпечення готовності медичних закладів до спалахів захворюваності на COVID-19, госпіталізації хворих пацієнтів.    


З повагою

Голова Профспілки                                                      Вікторія КОВАЛЬ Приймальня


Новини

18.06.21
Вітаємо з Днем медичного працівника!
12.05.21
ЗВЕРНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
12.05.21
12 ТРАВНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
07.05.21
Привітання з Днем пам’яті та примирення і Днем перемоги у Другій світовій війні
усі новини

Календар подій

Попередні June - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 010203040506
07080910111213
14151617181920
212223252627
282930 

Фотодокументи