Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

ІV. Організаційна побудова профспілки

ІV. Організаційна побудова Профспілки

37. Профспілка створена за виробничо-професійним та територіальним принципами.

Основою Профспілки є члени Профспілки, які об’єднуються в первинні профспілкові організації та територіальні організації Профспілки.

Організації Профспілки мають статус: первинної, районної, міської, обласної, республіканської Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя і діють у межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.

38. Організаціями Профспілки є:

1) первинна профспілкова організація – добровільне об’єднання членів Профспілки, які пов’язані спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), та працюють в Закладах охорони здоров’я і суміжних сферах діяльності; навчаються або працюють в Навчальних закладах; а також осіб, які проводять господарську діяльність з медичної (фармацевтичної) практики  як фізична особа-підприємець.      

В юридичних особах, які створюються згідно із законодавством, за ініціативою первинних профспілкових організацій або вищестоящого Виборного органу організації Профспілки можуть утворюватись об’єднані організації Профспілки;

2) територіальні організації Профспілки:

- районна, міська організація Профспілки – добровільне об’єднання членів Профспілки, які перебувають на обліку  в первинних профспілкових організаціях, що діють на території району, міста, району в місті;

- Республіканська Автономної Республіки Крим (далі - республіканська) обласні, Київська, Севастопольська міські організації Профспілки – добровільне об’єднання членів Профспілки, які перебувають на обліку  в первинних профспілкових організаціях, що діють на відповідній території (в АР Крим, області, у містах Києві та Севастополі).

До територіальних організацій можуть належати також і інші організації (об’єднані, окружні, міськрайонні, міжрайонні тощо) відповідно до адміністративно-територіального устрою та структури системи охорони здоров’я України.

39. Вищими Виборними керівними органами Профспілки, організацій Профспілки є:

- первинної профспілкової організації – збори (конференція);

- територіальної організації Профспілки (республіканської, обласної, міських - міст Києва, Севастополя, районної, міської) – конференція;

-  Профспілки – з’їзд.

40. Профспілкові збори, конференція, з’їзд обирають:

- у первинній профспілковій організації – профспілковий комітет або профорганізатора (в організаціях з чисельністю до 15 осіб);

- у районних, міських, республіканській, обласних, Київській і Севастопольській міських організаціях –  комітети (ради);

- у Профспілці – Центральний комітет Профспілки.

Термін повноважень Виборних органів організацій Профспілки – 5 років.          Повноваження Виборних органів Профспілки та її організацій дійсні до формування (обрання чи делегування) нового складу Виборних органів.

Для керівництва поточною діяльністю в період між засіданнями комітет (рада) може зі свого складу обирати Президію організації Профспілки.

41. Керівними Виборними органами Профспілки, організацій Профспілки є:

- первинної профспілкової організації – профспілковий комітет;

- територіальної організації Профспілки – комітет (рада);

-  Профспілки – Центральний комітет Профспілки.

42. Для здійснення своїх повноважень Профспілка, її організації рішеннями Виборних органів можуть створювати служби правової, економічної допомоги, довірених лікарів, технічну та інші інспекції, комісії та робочі групи, затверджувати положення про них.

43. Вищестоящими Виборними органами для організацій  Профспілки є:

1) Центральний комітет, Президія Профспілки – для первинних, об’єднаних, територіальних організацій Профспілки;

2) Виборні органи республіканської, обласних організацій Профспілки – для первинних, об’єднаних, районних, міських організацій Профспілки;

3) Виборні органи Київської, Севастопольської міських організацій Профспілки – для первинних, об’єднаних, районних у містах Києві, Севастополі організацій Профспілки;

4) Виборні органи районних, міських, районних у містах організацій Профспілки – для відповідних первинних організацій Профспілки;

5) Виборні органи первинних профспілкових організацій – для профспілкових груп (далі – профгрупа).

44. Проведення звітів і виборів у встановлені терміни є обов’язковим. У разі їх порушення, територіальною організацією Профспілки або первинною профспілковою організацією вищестоящий Виборний орган Профспілки, організації Профспілки протягом не більше трьох місяців приймає рішення, яким призначає звітно-виборні збори, конференцію в цій організації.

45. Виборні органи формуються шляхом виборів безпосередньо на зборах, конференціях, з’їзді. Кількісний і персональний склад Виборних органів, порядок їх формування визначаються звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом.

Формування Виборних органів Профспілки може здійснюватись також шляхом прямого делегування первинними профспілковими організаціями та територіальними організаціями Профспілки в порядку, встановленому Центральним комітетом Профспілки.

         Голова організації  Профспілки, заступник (заступники) голови, голова Ревізійної комісії є делегатами відповідних конференцій за посадою.

46. Рішення про дату скликання та порядок денний, норму представництва, порядок виборів делегатів приймається відповідними Виборними органами та оголошується не пізніше ніж:

         - за 10 днів до зборів;

- за 1 місяць  до конференції;

- за 2 місяці до з’їзду.

47. Виборні органи Профспілки, організацій Профспілки обираються (затверджуються) відкритим або таємним голосуванням. Форму голосування (відкрите, таємне) визначають збори, конференція, з’їзд.

48. Під час виборів Виборних органів члени Профспілки мають право на висування кандидатів, відвід і критику кожного з них. Обраними вважаються кандидати за яких проголосувало більш як половина членів Профспілки, присутніх на зборах, делегатів конференції або з’їзду, за наявності кворуму.

49. Керівник організації Профспілки може обиратися зборами, конференцією, або за їх рішенням відповідним Виборним органом організації Профспілки.

50. Дострокові вибори Виборного органу проводяться на термін повноважень Виборного органу, що залишився:

- на вимогу не менш як однієї третини членів Профспілки, об’єднуваних відповідною організацією;

- на вимогу однієї третини організацій Профспілки за рішенням їх Виборних органів;

- за пропозицією вищестоящого Виборного органу.

51. Звільнення голів організацій Профспілки за порушення Статуту, неналежне виконання ними посадових обов’язків здійснюється відповідно до норм трудового законодавства за рішенням Виборного органу, який їх обрав.

Рішення про звільнення голів організацій Профспілки з інших підстав, передбачених трудовим законодавством, приймається Виборним органом, визначеним цим Статутом.

52. Профспілкові збори, засідання Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів Профспілки, які перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, членів Виборного органу; конференції, з’їзди – за участі не менше двох третин делегатів.

53. Рішення зборів, конференцій, з’їзду, Виборних органів приймається у формі постанов та протоколів і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх за наявності кворуму, за винятком рішень про виключення з членів Профспілки, внесення змін до Статуту Профспілки, для прийняття яких потрібно не менше 2/3 голосів, та рішення  про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Профспілки, організації Профспілки для прийняття якого потрібно не менше 3/4 голосів.

54. Зміна відомчої належності, власника або уповноваженого ним органу, організаційно-правової форми або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) юридичної особи не можуть бути підставою для ліквідації первинної профспілкової організації, зміни її належності до Профспілки або припинення діяльності.

55. Республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Профспілки за рішенням своїх Виборних органів можуть входити відповідно до територіальних об’єднань організацій профспілок, які є членськими організаціями Федерації профспілок України.

 

 

Приймальня


Новини

18.06.21
Вітаємо з Днем медичного працівника!
12.05.21
ЗВЕРНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
12.05.21
12 ТРАВНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
07.05.21
Привітання з Днем пам’яті та примирення і Днем перемоги у Другій світовій війні
усі новини

Календар подій

Попередні July - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627293031 

Фотодокументи