Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

VІІІ. Кошти, майно і порядок здійснення фінансової та господарської діяльності

VІІІ. Кошти, майно і порядок здійснення фінансової 

та господарської діяльності

         104. Профспілка має повну фінансову самостійність, є власником коштів

та іншого майна, необхідного для здійснення статутної діяльності.

105. Профспілка може мати у власності земельні ділянки, будинки, споруди, транспорт, обладнання та інвентар, культурно-освітні, наукові, освітні, санаторно-курортні, туристські, спортивні та інші заклади, а також кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Профспілки.

106. Джерелами формування майна, в тому числі коштів, Профспілки, організації Профспілки є:

         1)  щомісячні внески членів Профспілки;

  2) безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування і пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування);       

         3) відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

         4) вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), відповідно до статей 42 і 43 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

5) інші надходження, не заборонені законодавством, в тому числі:

         - часткова оплата вартості путівки на оздоровлення в санаторно-курортних, оздоровчих закладах  членів Профспілки та членів їх родин;

         - часткова оплата вартості путівки на туристичні подорожі, екскурсії;

         - дольова участь або повне фінансування спільних заходів (наради, навчання-семінари, конференції, з’їзд та інші заходи);

         - відшкодування витрат за проживання та харчування в готелі членів Президії, Центрального комітету  а також членів Профспілки, які беруть участь у даному заході;

         - фінансування статутної діяльності первинних профспілкових організацій та територіальних організацій Профспілки;

         - безкоштовна передача основних засобів;

         - відшкодування витрат на відрядження;

         - грошова винагорода.

         107. Щомісячні членські внески встановлюються у розмірі:

         -  1% від розміру місячної заробітної плати, нарахованої працівнику – для працюючих членів Профспілки;

         -  0,5 % від законодавчо встановленого мінімального розміру стипендії – для студентів та учнів;

         -  0,1 % від мінімального розміру пенсії за віком – для непрацюючих пенсіонерів.

            Розмір внесків для членів Профспілки, що припинили роботу з поважних причин, передбачених законодавством України, тимчасово втратили роботу у зв’язку зі скороченням штатів чи ліквідацією Закладу, непрацюючих пенсіонерів Виборний орган первинної профспілкової організації визначає самостійно, але не більше  0,5 % від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Членські профспілкові внески не сплачуються з сум оплати листка непрацездатності, матеріальної допомоги, разової премії.

Порядок сплати членських внесків визначає первинна профспілкова організація.

108. Для проведення загальнопрофспілкових заходів, здійснення статутної діяльності організацій Профспілки первинні профспілкові організації перераховують до вищестоящих Виборних органів організацій Профспілки не менше 30 відсотків відрахувань від профспілкових внесків.

109. Республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації здійснюють відрахування від профспілкових внесків на статутну діяльність Профспілки в розмірі трьох відсотків від загальної суми зібраних профспілкових внесків.

110. Діяльність, створених первинними профспілковими організаціями, районних, міських організацій, фінансується додатково первинними профспілковими організаціями у розмірі не менше 20 відсотків від зібраних профспілкових внесків.

111. Організація Профспілки, яка без поважних причин не сплачує в установленому розмірі профспілкових внесків протягом більш як три місяці, може бути позбавленою права на захист інтересів членів Профспілкою, яких вона об’єднує, Виборним органом Профспілки чи територіальної організації Профспілки на період до погашення заборгованості.

            Представники цих організацій позбавляються права голосу на засіданнях вищестоящих виборних органів за рішенням цих органів.

         112. Кошти Профспілки можуть використовуватися  згідно із затвердженими щорічно кошторисами відповідних виборних органів Профспілки, організацій Профспілки на:

   1) Організацію і проведення зборів, конференцій, з’їздів, форумів, засідань виборних органів Профспілки, організацій Профспілки, семінарів, нарад, «круглих столів» тощо.

  2) Навчання, підготовку та перепідготовку профспілкових кадрів та профспілкового активу.

  3) Роботу щодо ведення переговорів та  укладення колективних договорів і угод, контролю за їх виконанням.

  4) Надання правової допомоги членам Профспілки.

  5) Організацію та проведення колективних, масових заходів Профспілки на захист прав та інтересів членів Профспілки (збори, мітинги, пікетування, походи, демонстрації, страйки).

  6) Програми роботи з молоддю.

  7) Міжнародну роботу (відшкодування витрат на відрядження профспілковим кадрам та профспілковому активу, які приймають участь у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах та інших заходах; представницькі витрати на прийом та обслуговування іноземних делегацій; оплата праці перекладачів; придбання сувенірної продукції; транспортні витрати  тощо; відрахування членських профспілкових внесків міжнародним профспілковим об’єднанням і організаціям тощо).

   8) Часткову компенсацію закладам охорони здоров’я вартості платних послуг з лікування членів Профспілки та членів їх родин, виходячи із фінансових можливостей.

  9) Придбання (реалізація) дитячих путівок до дитячих оздоровчих закладів; оздоровлення в санаторно-курортних, оздоровчих закладах тощо членів Профспілки та членів їх родин; придбання путівок на туристичні подорожі, екскурсії.

                   10) Витрати на утримання дитячого оздоровчого закладу, що знаходиться на балансі профспілкової організації (благоустрій території, утримання приміщень, обладнання, комунальні послуги, зв’язок, банківські витрати, друкування бланків путівок, витрати на навчання матросів-рятувальників, пожежне страхування, витрати на страхування дітей, відрядження, витрати на придбання матеріалів, основних засобів, витрати на обслуговування комп’ютерної техніки і комп’ютерних програм, витрати на харчування, медичне та культурне обслуговування тощо).

  11) Організацію та проведення урочистих заходів (з нагоди загальнодержавних і професійних свят, ушанування ветеранів війн, ветеранів Чорнобиля, ветеранів праці, династій медичних працівників, проведення телевізійних марафонів, відзначення ювілейних дат, інші урочисті події).

  12) Культурно-масову роботу Профспілки, її організацій (організація та проведення фестивалів, конкурсів; придбання пам’ятних подарунків учасникам та переможцям; виготовлення друкованої продукції для забезпечення культурно-масових заходів, новорічно-різдвяних свят, придбання новорічних подарунків, квитків на новорічно-різдвяні заходи; оренду приміщень палаців культури, клубів, театрів, кіноконцертних залів для організації масових культурно-мистецьких заходів; придбання музичних інструментів та сценічних костюмів для гуртків аматорської художньої самодіяльності та клубів; оплата послуг акторів, режисерів, членів журі, кінооператорів для організації та проведення свят; придбання квитків на видавницькі заходи, придбання квітів, вінків тощо).

  13) Фізкультурну  роботу Профспілки, її організацій (проведення спартакіади, чемпіонатів, турнірів, змагань з окремих видів спорту тощо; фінансування спортивних товариств; компенсацію витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю; користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами; придбання спортивної форми, оплата харчування, проживання та транспортних послуг учасників спортивно-масових заходів, оплата праці суддів, медичного та обслуговуючого персоналу; придбання нагородної атрибутики (кубків, медалей, дипломів, цінних призів тощо) для відзначення переможців та учасників змагань; виготовлення друкованої продукції для забезпечення спортивних заходів тощо).

  14) Заходи соціального захисту працівників виконавчих апаратів Виборних органів.

  15) Матеріальне стимулювання працівників виконавчих апаратів Виборних органів та профспілкового активу.

  16) Надання членам Профспілки виплат чи відшкодувань, цільової та нецільової благодійної допомоги, заохочень, винагород, в тому числі у негрошовій формі: знаки, почесні грамоти, медалі, дипломи, подяки, квіти, сувеніри, призи, цінні подарунки надання грошової допомоги на поховання, відшкодування витрат та вартості ритуальних послуг, пов’язаних із похованням тощо.

  17) Надання безпроцентних позик.

  18) Інформаційно-видавничу діяльність, друкування методичних та інформаційних матеріалів.

  19) Здійснення заходів по контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

  20) Передплату та придбання періодичних видань та літератури.

  21) Організаційні витрати для забезпечення діяльності виборних органів   Профспілки, її організацій (канцелярські, поштові, транспортно-експедиторські послуги, друкарські витрати, виготовлення корпоративної атрибутики тощо).

  22) Адміністративно-господарські витрати виборних органів   Профспілки, її організацій, в тому числі на оплату праці працівників виконавчих апаратів цих органів (основна, додаткова зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати тощо) з нарахуваннями; винагороди за цивільно-правовими договорами; службові відрядження; витрати по утриманню транспортних засобів; медичне страхування профспілкових кадрів; відшкодування витрат та вартості ритуальних послуг, пов’язаних із похованням; оплата банківських послуг; нотаріальні і аудиторські послуги; сплата судових зборів, відшкодування витрат представнику в суді, оренда, утримання та ремонт службових приміщень; експлуатаційні та комунальні послуги; послуги усіх видів зв’язку, Інтернету, придбання комп’ютерних програм, антивірусних програм, запуск та підтримка Веб-сайтів; страхування майнових інтересів; представницькі витрати; придбання та обслуговування обладнання й інвентарю, організаційної і побутової техніки, меблів, транспортних засобів; списання дебіторської та кредиторської заборгованості,  списання необоротних активів (основних засобів, малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів) тощо.

  23) Надання поворотної, безповоротної фінансової допомоги та цільового фінансування організаціям Профспілки.

  24) Формування страйкового, навчального, інформаційного та інших фондів.

  25) Надання благодійним фондам фінансової допомоги, як в грошовій, так і в натуральній формі.

  26) Придбання необоротних активів (основних засобів, малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів тощо).

  27) Безкоштовна передача необоротних активів (основних засобів, малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів тощо).

         28) Надання цільової та нецільової благодійної, матеріальної допомоги учасникам зони АТО та бойових дій з числа працівників закладів охорони здоров’я та членів їх сімей; військовим частинам, добровольчим територіальним об’єднанням оборони, волонтерським організаціям; придбання медичних препаратів для військових зони АТО.

         29) Оплата оренди землі.

            30) Відрахування від профспілкових внесків.

31) Забезпечення інших напрямків статутної діяльності Профспілки, її організацій.

113. З метою реалізації статутних завдань Профспілка може вести необхідну господарську й фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій зі статусом юридичної особи, формування відповідних профспілкових фондів.

         114.>Кошти і майно Профспілки та її організацій є їх власністю.

         Профспілка та її організації є неприбутковими організаціями та відповідно не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до положень податкового законодавства України.

         Доходи (прибутки) Профспілки, організацій Профспілки або їх частини не підлягають розподілу серед її членів (засновників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки та інших пов’язаних з ними осіб.

            Доходи (прибутки) Профспілки та її організацій використовуються виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Профспілки.

         115. Профспілка та її організації володіють, користуються, розпоряджаються належним їм майном на підставі рішень Виборних органів.

  Профспілка за рішенням Виборних органів може передавати в оперативне управління первинним профспілковим організаціям і територіальним організаціям Профспілки майно, яке перебуває в її власності.

         Позбавлення права власності Профспілки, а також права володіння та користування майном, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством.

116. Кошти від реалізації майна Профспілки спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності Профспілки, виконання статутних завдань.

117. Профспілка, її республіканська, обласні, Київська та Севастопольська організації сплачують членські внески на статутну діяльність об’єднань профспілок, до яких вони входять, у розмірах і порядку, визначених статутами цих об’єднань.

118. Профспілка та її Виборні органи не несуть відповідальності за зобов’язання членів Профспілки, а члени Профспілки не несуть відповідальності за зобов’язаннями Профспілки та її Виборних органів.

         У Профспілці, організаціях Профспілки відсутні вигодоодержувачі  та кінцеві бенефіціарні власники (контролери).

 

 

Приймальня


Новини

18.06.21
Вітаємо з Днем медичного працівника!
12.05.21
ЗВЕРНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
12.05.21
12 ТРАВНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
07.05.21
Привітання з Днем пам’яті та примирення і Днем перемоги у Другій світовій війні
усі новини

Календар подій

Попередні July - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627293031 

Фотодокументи