Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Проект постанови КМУ«Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

 Проект постанови КМУ«Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

 

Профспілка працівників охорони здоров’я України розглянула Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»" (далі – Проект).

На нашу думку проект містить багато недоліків і потребує додаткового доопрацювання.

Пропонуємо врахувати наступні зауваження:

1.           Доповнити пункт 5 абзацом другим такого змісту:

"Ліцензія на провадження медичної практики вперше надається на три роки. У подальшому, за відсутності зауважень та порушень, строк дії ліцензії може бути збільшено до 5 років".

2.           Перший абзац пункту 8 викласти у такій редакції:

"Здобувач ліцензії повинен забезпечити належну якість надання медичної допомоги".

3.           Пункт 9 викласти у такій редакції:

"Медична техніка та вироби медичного призначення застосовуються здобувачем ліцензії у медичній практиці виключно після їх державної реєстрації та складення акта про введення їх у експлуатацію з дотриманням усіх вимог нормативно-правових актів щодо такого обладнання."

4.           Пункт 10 викласти у такій редакції:

"У медичній практиці здобувачі ліцензії можуть застосовувати виключно ті методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, які дозволені до застосування МОЗ".

5.    Абзац шостий пункту 11 викласти у такій редакції:

"копії свідоцтва про атестацію лабораторії, санітарних паспортів рентгенівського устаткування та джерел іонізуючого випромінювання (за наявності);"

6.           Доповнити пункт 12 абзацом такого змісту:

"навчання та перевірки знань посадових осіб суб'єкта господарювання з питань охорони праці."

7.           У пункті 13:

-        доповнити підпункт 1) новими абзацами такого змісту:

"положення про систему управління охороною праці";

"інструкції з охорони праці;"

"переліки робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки".

-        у першому абзаці підпункту 2) слово "дотримуватись" замінити словами "виконувати вимоги".

-        абзац сьомий підпункту 2) викласти у такій редакції:

"санітарних норм щодо холодного та гарячого водопостачання, каналізації, вентиляції та опалення;"-        абзац четвертий підпункту 3) викласти у такій редакції:

"необхідними мийними, знешкоджувальними та дезінфікуючими засобами, дотримання вимог щодо їх зберігання";

-        абзац п'ятий підпункту 3) викласти у такій редакції:

"працівників суб'єкта господарювання спеціальним і санітарним одягом та взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (відповідно до галузевих норм) та їх регулярне знезараження, прання та ремонт";

-        доповнити підпункт 3) новим абзацом такого змісту:

"додаткове навчання працівників з групи ризику щодо ВІЛ/СНІДу безпечним методам роботи та правилам ПКП".

-        доповнити підпункт 5) такими словами:

"та необхідним допоміжним персоналом".

8.           Пропозиції до пункту 13 проекту наведені у пункті 7 цього листа внести до п.15 проекту щодо вимог до фізичної особи – підприємця.

9.           Доповнити розділ "Кваліфікаційні вимоги …" після пункту 20 новим пунктом 21 такого змісту:

"21. Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт повинні мати посвідченням про навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці".

Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів проекту.

10.        У пункті 28:

-        абзац п’ятий пропонуємо викласти у такій редакції:

"дотримуватись санітарних норм, правил охорони праці, правил улаштування та безпечної  експлуатації устаткування";

-        абзац десятий пункту 28 пропонуємо викласти у такій редакції:

"дотримуватись вимог Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, та інших видів обов'язкового страхування медичних працівників".

-        абзац одинадцятий пункту 28 пропонуємо викласти у такій редакції:

"виконувати вимоги трудового законодавства щодо прийняття, оформлення, навчання та допуску фізичних осіб до роботи";

11.        Вважаємо недоцільним у розділі "Спеціальні вимоги до суб’єктів господарювання, що провадять медичну практику" наводити вимоги до приміщень. Адже вони суттєво відрізняються в залежності від виду медичної діяльності, профілю закладу, призначення приміщень і вже давно врегульовані відповідним санітарними нормами та правилами. Проект містить лише декілька пунктів, які стосуються санітарних норм, і не охоплюють навіть сотої частки усіх вимог. Отже у проекті доцільно зазначити перелік усіх чинних санітарних норм та правил та  інших нормативних актів, які містять вимоги щодо влаштування закладів охорони здоров'я.

Пункт 34 пропонуємо викласти у такій редакції:

"Облаштування приміщень ЗОЗ має здійснюватись відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці, санітарії та гігієни (зокрема відповідно до профілю установи: санітарних норм та правил, правил улаштування, інструкцій тощо".

Пункт 35 пропонуємо викласти у такій редакції:

"Перелік нормативно-правових актів з охорони праці, санітарії та гігієни чинних у галузі охорони здоров'я наведений у додатку 7".

12.        Перелік документів для одержання ліцензії наведений у  1 проекту ліцензійних умов не є вичерпним. Необхідно внести до переліку наступні документи:

-        копії санітарних паспортів рентгенівського устаткування та джерел іонізуючого випромінювання;

-        дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки;

-        положення про систему управління охороною праці.

13.        Доповнити проект ліцензійних умов додатком 7 такого змісту: 

Додаток 7

до ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з

медичної практики

Перелік нормативно-правових актів

з охорони праці, санітарії та гігієни чинних у галузі охорони здоров'я

&

Назва нормативно-правового акта

Дата затвердження

Видавник

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Профспілки                                                 В.М. Коваль

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні April - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
01020304050607
08091011121314
15161718192021
222425262728
2930 

Фотодокументи