Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

ПОЛОЖЕННЯ про профспілкову організацію структурного підрозділу первинної профспілкової організації закладу, установи охорони здоров’

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова ЦК Профспілки працівників охорони  здоров’я України

10.10.2013 № ЦК-3-2

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про профспілкову організацію структурного підрозділу

первинної профспілкової організації

закладу, установи охорони здоровя

 

 

I. Загальні положення

 

         1.1. Первинна профспілкова організація закладу, установи охорони  здоров’я визначає свою організаційну структуру рішенням профспілкових зборів (конференції) або профспілкового комітету (п.55, 61 Статуту Профспілки). У первинній профспілковій організації можуть створюватися: профспілкові організації, профгрупи   відповідних структурних підрозділів.

         1.2. Профспілкова організація структурного підрозділу первинної профспілкової організації (далі – профспілкова організація) діє відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України,  Статуту Профспілки, рішень виборних органів вищих за статусом організацій Профспілки відповідно до їх повноважень.

         1.3. Профспілкова організація здійснює свої повноваження через   свій виборний орган – профспілкове бюро (далі – профбюро), який діє у межах повноважень, наданих первинною профспілковою організацією.

         1.4. Профбюро обирається вищим органом  профспілкової організації – зборами (конференцією)  членів профспілки  структурного підрозділу.

         1.5. Профспілкові збори (конференція)  скликаються, як правило, виборним органом  у міру необхідності, але не рідше ніж це визначено Статутом Профспілки, або за пропозицією вищого за рівнем профспілкового органу чи  на вимогу не менше 1/3 членів профспілки, як це передбачено Статутом Профспілки.

         1.6. Рішення про дату, час, місце проведення та порядок денний оголошується згідно п.43 Статуту Профспілки не пізніше ніж:

          - за 10 днів до зборів;

          - за 1 місяць до конференції.

         1.7. У разі проведення конференції профбюро встановлює норму представництва, порядок обрання делегатів, визначає перелік документів, що засвідчують обрання делегатів.

         1.8. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше як половина загальної кількості членів профспілки, а конференція – коли на ній присутні не менше як 2/3 від обраної кількості делегатів.

         Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як половина учасників зборів (делегатів конференції) за наявності кворуму.

         1.9. Форму голосування з питань порядку денного визначають збори (конференція).

         1.10. Профспілкова організація структурного підрозділу працює під безпосереднім керівництвом профкому первинної профспілкової організації закладу, установи.

 

II. Повноваження  виборного органу – профбюро

 

         2. Профбюро:

         2.1. Представляє і захищає трудові, соціально-економічні права та інтереси членів профспілки у профкомі та у відносинах з керівником  структурного підрозділу; залучає членів профспілки до активної участі в житті профспілкової організації структурного підрозділу та первинної профспілкової організації;

         2.2. Готує та передає профкому первинної профспілкової організації пропозиції до проекту колективного договору закладу, установи охорони  здоров’я, установи  та про внесення змін і доповнень до нього, обстоює свою позицію при укладанні колективного договору, за дорученням профкому контролює хід його реалізації з питань, що стосуються працівників структурного підрозділу, надає профкому з цього питання відповідну інформацію;

         2.3.Здійснює громадський контроль за забезпеченням роботою, виплатою заробітної плати працівникам структурного підрозділу, дотриманням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов  праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту;

         2.4. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, які сталися з працівниками  структурного підрозділу, обстоює та захищає інтереси потерпілого, сприяє проведенню медичного обстеження працівників підрозділу;

         2.5. Сприяє профкому в підготовці та проведенні заходів, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників закладу;

         2.6. Здійснює громадський контроль за умовами  проживання членів профспілки  структурного підрозділу в гуртожитках, організацією роботи пунктів їх харчування, транспортним забезпеченням;

         2.7. Вносить пропозиції до комісії з соціального страхування закладу охорони здоров’я щодо оздоровлення членів профспілки та членів їхніх сімей;

         2.8. Подає профкому мотивовані пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», не забезпечують дотримання законодавства про працю та реалізації колективно-договірних зобов’язань стосовно працівників структурного підрозділу;

         2.9. Надає необхідну допомогу членам профспілки при  розгляді індивідуального трудового спору, а в разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) в структурному підрозділі сприяє його вирішенню відповідно до вимог Закону України «Про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

         2.10. Забезпечує профспілковий актив необхідною для виконання покладених на нього обов’язків довідковою літературою та нормативними документами, проводить навчання активу;

         2.11. Залучає членів профспілки та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом, народною творчістю, сприяє їхньому духовному розвитку;

         2.12. Забезпечує реалізацію статутних завдань Профспілки, рішень профспілкових органів, розвиває внутрішньоспілкову демократію та зміцнює внутрішньоспілкову дисципліну;

         2.13. Надає практичну допомогу комісіям профбюро та профгрупам у їхній роботі;

         2.14. Вносить пропозиції профкому про нагородження та преміювання профспілкового активу структурного підрозділу, надання матеріальної допомоги членам  профспілки;

         2.15. Проводить роботу щодо залучення працюючих в члени профспілки;

         2.16. Бере на облік та знімає з профспілкового обліку членів профспілки, якщо відповідними нормативними профспілковими  документами  це  віднесено до повноважень профбюро;

         2.17. У термін, визначений Статутом Профспілки, відповідно до рішень профкому чи за власною ініціативою або на вимогу 1/3 членів профспілки звітує перед членами профспілки про свою роботу;

         2.18. Подає профкому зауваження та пропозиції членів профспілки, які стосуються функцій та діяльності профкому, вищих за рівнем  профспілкових органів, роботодавця, а також встановлені профкомом звіти і статистичні дані;

         2.19. У встановленому порядку вирішує питання щодо використання коштів, переданих первинною профспілковою організацією у розпорядження профспілковій організації  структурного підрозділу;

         2.20. Може утворювати постійні комісії або уповноважувати членів профбюро на здійснення відповідних напрямів роботи;

         2.21. Виконує інші  функції, передбачені Статутом Профспілки, положеннями, інструкціями, постановами вищих за рівнем профспілкових органів і рішеннями профспілкових зборів (конференцій) закладу охорони  здоров’я, структурного підрозділу.

 

 

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
03040506070809
10111213141516
171819202122
24252627282930

Фотодокументи