Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Засідання ЦК 2011 року


14.12.2011

Засідання ЦК профспілки

14 грудня відбувся пленум Профспілки працівників охорони здоров'я України, 

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ  КОМІТЕТ

П О С Т А Н О В А

м. Київ   14.12.2011   №  ЦК-1-1
 
Про дії Профспілки щодо правового та

соціального захисту працівників охорони

здоров’я в умовах реформування  галузіЦентральний комітет Профспілки працівників охорони здоров’я України констатує, що зростаючі потреби суспільства вимагають всебічних змін, в тому числі і в системі охорони здоров’я. Реформування галузі охорони здоров’я повинно бути пріоритетним напрямком соціального розвитку та невід’ємною складовою національної безпеки України.

Ми переконані, що реформа покликана удосконалити та зміцнити галузь, покращити доступність і якість надання медичної допомоги на всіх її етапах, перетворивши працю медичних працівників на мотиваційно привабливу та безпечну, а професію – на престижну. Лише така реформа отримає підтримку медичної громади та населення України.
На жаль, реформування системи охорони здоров’я в Україні відбувається в умовах суворих бюджетних обмежень,  без сформованого відповідного правового підґрунтя та без вжиття упереджувальних дієвих заходів щодо посилення правового та соціально-економічного захисту медичних працівників.

 Інформація з місць свідчить, що нечіткість розуміння сутності системних змін в галузі та зумовлене  цим  розмаїття локальних рішень, які приймаються з  певним випередженням (порівняно з формуванням повного пакету нормативно-правових актів з реформування) та ґрунтуються на особистих уявленнях конкретних керівників, породжує для медичних працівників загострення низки проблем правового та соціально-економічного характеру: безробіття, низька заробітна плата,  правова незахищеність, погіршення умов праці, надмірна інтенсифікація праці та інші.

Всупереч вимогам чинного законодавства про оплату праці ставка працівника першого тарифного розряду за ЄТС протягом трьох останніх років встановлюється майже на 30 відсотків нижче розміру законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати. За таких умов медичні працівники зазнають значних втрат заробітку (лікар - хірург  втрачає за рік понад 8,6 тис. грн., лікар-терапевт дільничний  -7,6 тис. грн., сестра медична дільнична  -  6,5 тис.грн.).

Уряд не планує покращити ситуацію і у 2012 році. Так, у законопроекті про Державний бюджет України на 2012 рік, не передбачається суттєвого збільшення видатків на охорону здоров’я ні для пілотних регіонів, ні для галузі в цілому.

 Пропозиції Профспілки до проекту Державного бюджету України на 2012 рік залишились не врахованими.

   Додатковим конфліктогенним чинником стали прийняті Кабінетом Міністрів України:

•    Постанова від 14.11.2011 № 1184 щодо реорганізації державної санітарно-епідеміологічної служби, яка передбачає у 2012 році скорочення понад 24 тисяч працівників СЕС;

•    Розпорядження  від 16.11.2011 № 1191-р стосовно передачі до 1 січня 2012 року  вищих медичних навчальних закладів I-IV рівня акредитації, навчально-методичних і науково-методичних установ  охорони здоров’я до сфери МОНмолодьспорту України. 

          Все це  провокує зростання напруги в трудових колективах  галузі, протестних  настроїв та може привести до непередбачуваних наслідків.

    Для недопущення соціального вибуху  в галузі та суспільстві,  дотримання конституційних прав та гарантій медичних працівників, посилення їх правового та соціально-економічного захисту, досягнення позитивного результату  реформування охорони здоров'я.

Центральний комітет Профспілки працівників охорони здоров’я України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

    1.Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо вирішення нагальних проблем галузі та її працівників у ході реформування галузі (додається).

    2. Затвердити Заходи Профспілки щодо посилення правового та соціального-економічного захисту спілчан в умовах реформування галузі (додаються). Вважати Заходи  базовими та доручити Президії Профспілки в подальшому вносити до них зміни та доповнення, що виникають  у ході проведення реформування.

    3. Головам Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки:    

•    включитись у процес реформування галузі охорони здоров’я, сконцентрувавши свою увагу на упередженні порушень законодавства та соціально-правовому захисті працівників галузі, широко застосовуючи  важелі соціального діалогу;

•    розробити,  прийняти та домагатися виконання  в рамках соціального діалогу програми «місцевих стимулів»  для медичних працівників;

•    проводити моніторинг ситуації щодо виявлення порушень трудових та соціально-економічних прав медичних працівників та своєчасно інформувати Профспілку;

•    висвітлювати у засобах масової інформації (преса, радіо, телебачення), інформаційних стендах, власних інтернет-сторінках актуальні і проблемні питання реформи.

4. Внести до Галузевої угоди та колективних договорів заходи та зобов’язання сторін щодо посилення правового та соціально-економічного захисту працівників охорони здоров'я в умовах реформування галузі.

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Голову Профспілки Коваль В.М. та керівників організацій Профспілки.

 

Голова Профспілки        В.М.Коваль 


 

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ

 ЯНУКОВИЧУ В.Ф.

З В Е Р Н Е Н Н Я

         Центральний комітет Профспілки працівників охорони здоров’я України звертається до Вас, шановний Вікторе Федоровичу, як гаранта забезпечення конституційних прав громадян та національної безпеки України.

Ми розуміємо, що зростаючі потреби суспільства вимагають всебічних змін, в тому числі і в системі охорони здоров’я.

Переконані, що реформа покликана удосконалити та зміцнити галузь, покращити доступність і якість надання медичної допомоги на всіх її етапах, перетворивши працю медичних працівників на мотиваційно привабливу та безпечну, а професію – на престижну. Лише така реформа отримає підтримку медичної громади та населення України.

На жаль, реформування системи охорони здоров’я в Україні відбувається в умовах суворих бюджетних обмежень,  без сформованого відповідного правового підґрунтя та без вжиття упереджувальних дієвих заходів щодо посилення правового та соціально-економічного захисту медичних працівників, що викликає напруження в трудових колективах.
 Додатковим конфліктогенним чинником стали прийняті Кабінетом Міністрів України:

•    Постанова від 14.11.2011 № 1184 щодо реорганізації державної санітарно-епідеміологічної служби, яка передбачає у 2012 році скорочення  24 тисяч працівників СЕС, фактично позбавляючи їх можливості продовжувати медичну  діяльність у   лікувальних закладах галузі та порушуючи  їх конституційне право заробляти своєю працею на життя згідно з обраним фахом.

•    Розпорядження  від 16.11.2011 № 1191-р стосовно передачі до 1 січня 2012 року  вищих медичних навчальних закладів I-IV рівня акредитації, навчально-методичних і науково-методичних установ  охорони здоров’я до сфери МОНмолодьспорту України. 

         Крім того, всупереч вимогам чинного законодавства про оплату праці ставка працівника першого тарифного розряду за ЄТС протягом трьох останніх років встановлюється майже на 30 відсотків нижче розміру законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати. За таких умов медичні працівники зазнають значних втрат заробітку, наприклад, лікар - хірург  втрачає за рік понад 8,6 тис. грн., лікар-терапевт дільничний  -7,6 тис. грн., сестра медична дільнична  -  6,5 тис.грн.

Вважаємо, що відсутність відповідних матеріальних стимулів  є ключовою проблемою у досягненні позитивних результатів від реформування галузі, особливо це позначиться на наданні медичної допомоги населенню на первинному рівні, що є базовою складовою реформи.

            Все це  відбувається на тлі надзвичайно складної соціально-економічної ситуації в галузі, провокуючи зростання протестних  настроїв, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

    Для недопущення соціального вибуху  в галузі та суспільстві,  дотримання конституційних прав та гарантій медичних працівників, посилення їх правового та соціально-економічного захисту, досягнення позитивного результату  реформування охорони здоров'я ЦК Профспілки працівників охорони здоров'я України просить Вас, шановний Вікторе Федоровичу, вплинути на ситуацію та вжити заходів щодо:

    1.Збільшення фінансування охорони здоров'я  не менше 6% від ВВП.

    2. Підвищення оплати праці працівникам охорони здоров'я шляхом встановлення:

    2.1.Базового посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати;

    2.2. Надбавки у розмірі до 50% посадового окладу медичним працівникам закладів охорони здоров'я у сільській місцевості, відповідно до п.п.5.6.6  Національного плану дій на 2011 рік ;

    2.3. Надбавки у розмірі 20 % посадового окладу за престижність праці;

    2.4.Виплати працівникам закладів охорони здоров'я допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного посадового окладу;

              2.5.Виплати працівникам охорони здоров'я щорічної грошової винагороди у розмірі до одного посадового окладу  за сумлінну працю та  зразкове виконання службових обов'язків.

    3.Скасувати прийняті Кабінетом Міністрів України:

         3.1. Постанову  КМУ від 14.11.2011 № 1184 «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних  органів центральних  органів виконавчої влади» щодо   скорочення у 2012 році  працівників  установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби;

         3.2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1191-р «Деякі питання управління вищими навчальними закладами» в частині щодо передачі вищих медичних навчальних закладів до сфери МОНмолодьспорту України.


За доручення членів ЦК Профспілки

працівників охорони здоров’я  України -

Голова Профспілки                        В.М.Коваль

14.12.2011 року 

 

Заходи Профспілки

щодо посилення правового та соціального-економічного захисту спілчан

умовах реформування галузі

1.           Для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки широко використовувати соціальний діалог у процесі реформування системи охорони здоров'я.

        В рамках Закону України «Про соціальний діалог в Україні» налагодити  співпрацю з Українською Федерацією роботодавців охорони здоров’я та її організаціями на місцях з питань правового та соціально-економічного захисту працівників галузі.

2.    У закладах охорони здоров’я:

- відстежувати запровадження реформи системи охорони здоров'я;

- виявляти проблемні питання та професійні ризики (безробіття; низька заробітна плата; погіршення умов праці; надмірна інтенсифікація праці;  правова незахищеність).

 Розглянути на засіданнях виборних органів територіальних організацій Профспілки та Профспілки працівників охорони здоров'я України проблемні питання, які виникають у ході реформування.

3.    Висвітлювати у засобах масової інформації (преса, радіо, телебачення), інформаційних стендах, власних інтернет-сторінках актуальні і проблемні питання реформи.

4.     Внести до Галузевої угоди заходи та зобов’язання сторін щодо посилення правового та соціально-економічного захисту працівників охорони здоров'я в умовах реформування галузі.

5.    Домагатися від органів державної влади та органів місцевого самоврядування :

- додержання вимог ст.49 Конституції України щодо недопущення скорочення існуючої мережі державних та комунальних закладів охорони здоров'я; активно реагувати на наміри та прийняті рішення, які стосуються їх ліквідації, злиття або приєднання;

- збереження кадрового потенціалу медичних працівників та недопущення необґрунтованого скорочення робочих місць; розробки та фінансування програм перекваліфікації та працевлаштування вивільнених працівників;

- додержання вимог трудового законодавства  щодо  дії безстрокових трудових договорів укладених з керівниками закладів охорони здоров'я  та недопущення переукладання їх на строкові договори у формі контракту  у зв’язку з набуттям чинності з 01 січня 2012 р. вимог ст.16 Закону України « Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я »;

- збереження існуючих гарантій в оплаті праці, передбачених чинним законодавством на період перепідготовки, перекваліфікації та працевлаштування (категорія, посадові оклади, існуючі доплати та надбавки);

- недопущення примусового відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати.

6.    Звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з вимогами щодо:

1.Фінансування галузі охорони здоров'я на законодавчо визначеному рівні  (10% від ВВП);

2.Забезпечення реформи системи охорони здоров'я додатковими фінансовими ресурсами з Державного бюджету;

3.Підвищення оплати праці  працівників галузі, а саме:

     - Встановлення базового посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати з поступовим збільшенням цього окладу з метою забезпечення державних гарантій, визначених п. «ж» ст. 77 Основ законодавства України  про охорону здоров'я.

- встановлення медичним працівникам надбавки за престижність праці у розмірі 20 % посадового окладу;

- виплати працівникам закладів охорони здоров'я допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного посадового окладу;

- встановлення надбавки в розмірі 50% до посадового окладу медичним працівникам закладів охорони здоров’я, розташованих у селах та селищах міського типу;

- виплати працівникам охорони здоров'я щорічної грошової винагороди у розмірі до одного посадового окладу  за сумлінну працю та  зразкове виконання службових обов'язків.

4.Внесення змін до  нормативно-правових актів:

4.1. У зв’язку  із змінами організаційної правової форми закладів охорони здоров'я (бюджетної установи на комунальне некомерційне підприємство) щодо збереження працівникам охорони здоров'я права на:

-  пенсію за віком на пільгових умовах (постанова КМУ  від 16.01.2003 № 36) ;

-  пенсію за вислугу років (постанова КМУ від 04.11.93 № 909);

- щорічну додаткову відпустку (постанова КМУ від 17.11.97 № 1290 та Основи законодавства України про охорону здоров'я);

- скорочену тривалість робочого тижня (постанова КМУ від 21.02.2001 № 163);

- підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці на 15, 25 та 60 відсотків (додатки 3, 4, 5 до спільного наказу Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 та надбавку за тривалість безперервної роботи  в  дільничній, швидкій та невідкладній медичних службах, сімейній медицині, центрах первинної медико-санітарної допомоги).

   4.2.  Внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України щодо:

- права на  встановлення надбавки за вислугу років
фармацевтичним працівникам, помічникам ентомологів, військовим медикам (постанова КМУ від 29.12.2009 № 1418);

-    права  пенсіонерів з числа медичних працівників, які
оформили пенсію за вислугу років, працювати за сумісництвом на цих посадах  (постанова КМУ від 04.11.93 № 909).

5.Розробки та подання на розгляд ВРУ законопроекту щодо правового та соціального захисту працівників охорони здоров'я.

7.    Звернутися до КМУ та органів місцевої влади щодо впровадження та фінансового забезпечення комплексу «місцевих стимулів»- соціального пакету для медичних працівників щодо:

- забезпечення медичних працівників житлом (будівництва  службових жилих приміщень при ФАПах, амбулаторіях, центрах медичної (медико-санітарної) допомоги, будівництва доступного житла;

надання безоплатного житла з обов’язковим відпрацюванням молодого спеціаліста в сільській місцевості не менше 10 років або надання їм пільг при отриманні довготривалих кредитів (20-30 років) при будівництві ними житла в сільській місцевості відповідно до Указу Президента №95/99 від 28.01.99р. “Про заходи щодо поліпшення житла в сільській місцевості ”);

- реалізації у повному обсязі п .“ ї ” ст. 77 Основ  Законодавства України про охорону здоров'я щодо безоплатного користування житлом з  опаленням і з освітленням.

- встановлення стимулюючих виплат (надбавки за складність і напруженість праці до посадового окладу у розмірі 50%, тощо);

- безоплатного проїзду медичних працівників від місця проживання до місця роботи та під час виконання ними службових обов’язків.

-  страхування працівників, які мають підвищений ризик зараження (інфекційні захворювання, ВІЛ-інфекція).

8.    Для ознайомлення та оперативного контролю за станом проведення реформи в закладах охорони здоров'я зобов’язати голів первинних профорганізацій надавати наступну інформацію про:

-  включення до складу комісії по реформуванню охорони здоров'я голів первинних профспілкових організацій;

-  наявність перспективного плану по оптимізації  закладів охорони здоров'я та приведення у відповідність ліжкового фонду. Погодження плану з органами місцевої влади;

-  прогнозні наслідки для установи та кожного працюючого зокрема (ліквідація чи перепрофілювання структурних підрозділів, вивільнення працівників, переведення на інше місце роботи, тощо);

-    наявність соціального пакету для медпрацівників;

 - наявність розрахунків по трудових ресурсах (вимушена перепідготовка та перекваліфікація медичних працівників, прогнозна потреба в кадрах, тощо);

 -  факти реорганізації, ліквідації закладів охорони здоров'я  та порушення трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки на час подання інформації;

  - ознайомлення працюючих, роз’яснення  їм  необхідності та доцільності проведення тих чи інших змін та надання  консультацій;  погодження заходів щодо реформування  з первинною профспілковою організацією.

9.    Провести правовий аналіз реального стану дотримання законних прав та інтересів працівників галузі згідно конвенцій, рекомендацій Міжнародної організації праці, ратифікованих Україною

10.    Розробити методичні матеріали щодо законодавчого забезпечення реформування системи охорони здоров'я

11.    Створити на Інтернет-сайті Профспілки окрему сторінку  під назвою «Реформа охорони здоров’я»

12.    Обласним організаціям Профспілки завершити створення власних інтернет-сторінок 

13.    Налагодити співпрацю із засобами масової інформації щодо об’єктивності та зваженості при висвітленні подій на медичну тематику, неприпустимості приниження честі та гідності працівника охорони здоров'я, формування у населення позитивного іміджу та підвищення престижу професії медика

14.    Підготувати спільний лист Міністерства охорони здоров’я України та Профспілки щодо обов’язкової участі представників галузевої Профспілки у всіх тимчасових та постійних комісіях з питань реформування галузі охорони здоров’я та довести його до відома органів державної влади та органів місцевого самоврядування 


Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні May - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102030405
06070809101112
13141516171819
202223242526
2728293031 

Фотодокументи