Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Засідання ЦК 2012 року

 

 ЦЕНТРАЛЬНИЙ  КОМІТЕТ

 П О С Т А Н О В А

 м. Київ

29.11.2012                               №  ЦК -2-1

                                                                                                                                                      

Про стан додержання трудових прав

та соціальний захист працівників галузі

в ході реформування охорони здоров'я

в пілотних регіонах та Держсанепідслужби

України

 

 ЦК Профспілки працівників охорони здоров'я України зазначає, що реформування системи охорони здоров’я та ліквідація закладів та установ Державної санітарно-епідеміологічної служби України   в умовах недосконалої нормативно-правової бази за відсутності фінансових ресурсів негативно позначається на стані додержання трудових прав та соціального захисту працівників, породжує їх зневіру у завтрашньому дні.

        Реалізація Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я  у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» виявила ряд проблем, особливо  в правозастосуванні усталених норм трудового законодавства: спроби незаконних звільнень працівників, в тому числі  захищених законом категорій; невиплати вихідної допомоги та допомоги на оздоровлення (кошти на ці виплати не заплановані в кошторисах установ). Крім того, зафіксовані випадки переведення з ініціативи роботодавця працівників на умови неповного робочого часу.

За  результатами здійснюваного Профспілкою громадського контролю щодо дотриманням законодавства про працю, виявлено зростання порушень щодо оплати праці медиків, скасування  надбавок та доплат стимулюючого характеру (за суміщення, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, виконання особливо важливої роботи, інтенсивність, напруженість праці), часу відпочинку, гарантій і компенсацій. Існує загроза  щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я  в листопаді-грудні поточного року та виконання постанови КМУ від 11.05.2011 № 524 в частині виплати допомоги на оздоровлення в повному обсязі, оскільки незабезпеченість коштами місцевих бюджетів складає 1,3 млрд. грн.

Крім того, заходи щодо створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги та впровадження програм «місцевих стимулів»  у не пілотних регіонах  теж не мають належного фінансового забезпечення та підтримки на державному рівні.

 З моменту ухвалення постанови КМУ від 14.11.2011 №1184 «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади» Профспілка постійно звертала увагу всіх гілок влади на неприпустимості проведення реформування ДСЕСУ шляхом ліквідації без правонаступництва і пов’язаних з цим ризиків та негативних наслідків у сфері трудових відносин та соціального захисту працівників, а також забезпечення санітарно-епідемічного нагляду у державі.     

   На жаль, Кабінетом Міністрів України відповідних змін до нормативно-правових актів внесено не було. На доручення Уряду Міністерством охорони здоров’я України 21 вересня 2012 року видано наказ №176-0 «Про ліквідацію бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України», який визначив двомісячний термін для ліквідації закладів, установ і організацій ДСЕСУ та вивільнення всіх працівників. Слід зазначити, що терміни попередження про звільнення спливають для більшості працівників уже в першій декаді грудня, а доля більш ніж 22-ох тисяч  працівників залишається невизначеною, адже до цього часу не створені Лабораторні центри та відсутня постанова Кабміну щодо умов оплати праці  та соціальних гарантій працівників, як Центрів так і територіальних управлінь. Проблемним є питання щодо зарахування 2,5 тисячам  державних службовців територіальних органів ДСЕСУ  часу їхньої роботи у закладах та установах санепідслужби до стажу державної служби. Також не вирішено питання щодо забезпечення коштами видатків для проведення розрахунків у повному обсязі з працівниками при звільненні.

         Постанови КМУ від 14.11.2011 № 1184 спонукала Донецьку обласну організацію Профспілки для захисту прав та інтересів працівників санепідслужби  звернутися до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Кабінету Міністрів України щодо визнання нечинними пунктів 4 та 5 зазначеної постанови. До процесу судового захисту приєдналися Кримська республіканська, Вінницька, Дніпропетровська,  Кіровоградська, Луганська, Одеська, Рівненська, Харківська обласні, Київська міська організації Профспілки та трудовий колектив Донецької обласної санепідстанції.

        Крім цього, медичні працівники знову стоять на порозі нових випробувань, пов’язаних з  набранням чинності 01.01.2013 року Закону України «Про екстрену медичну допомогу», яким передбачається реформа служби швидкої медичної допомоги на теренах всієї України. Окремі керівники уже починають процедуру скорочення працівників, незважаючи на те, що для впровадження Закону ще не прийняті відповідні  підзаконні акти.

Реалізуючи Заходи Профспілки щодо посилення правового та соціально- економічного захисту спілчан в умовах реформування галузі та з метою забезпечення успішних перетворень і переходу охорони здоров'я на якісно новий рівень діяльності, що відповідає суспільним викликам сьогодення, відновлення престижу медичної професії

 

Центральний комітет Профспілки працівників охорони здоровя України

П О С Т А Н О В Л Я Є:

        

1.Звернутися до:

           1.1. Президента України як до гаранта Конституції України щодо забезпечення права на працю медичних працівників закладів та установ Держсанепідслужби України;

 

         1.2. Верховної Ради України щодо передбачення видатків при ухваленні Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» на:

·        фінансування галузі охорони здоров’я не менше 6 %  до ВВП;

·        реалізацію Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я  у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» та Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;

·        фінансування заходів реформування галузі у не пілотних  регіонах (модернізацію, придбання обладнання та санітарного транспорту, підвищеної оплати праці працівникам закладів охорони здоров'я, які надають первинну допомогу).

 

     1.3. Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я   про підтримку галузевою Профспілкою ініціативи Української Федерації роботодавців охорони  здоров’я щодо проведення парламентських слухань з реформування національної системи охорони здоров’я та Держсанепідслужби України.

                      

         1.4. Кабінету Міністрів України   щодо:

          1.4.1. невідкладного  прийняття постанови КМУ про внесення  змін до нормативно-правових актів, якими регламентуються питання умов оплати праці та соціальних гарантій для медичних працівників, які були зайняті в санітарно-епідеміологічних закладах та установах, підпорядкованих МОЗ України та врахування періоду роботи  в закладах ДСЕСУ в стаж держслужби;

         1.4.2. встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду  за ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати;

         1.4.3. реалізації статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» щодо встановлення працівникам екстреної служби  надбавок за особливий характер праці та за особливі умови праці;матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

         1.4.4.  виконання статті 22 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» щодо виплати надбавки за вислугу років  реєстраторам медичним, молодшим медичним сестрам, сестрам-господиням; матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам протитуберкульозних закладів;

         1.4.5. встановлення надбавки у розмірі 50% посадового окладу медичним та фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що розташовані у селах та селищах міського типу і надають первинну медичну допомогу жителям сіл та селищ міського типу.

 

         1.5. Кабінету Міністрів України, МОЗ України та ДСЕСУ щодо перенесення термінів, пов’язаних  з масовим вивільненням працівників установ ДСЕСУ  з метою вирішення працевлаштування  працівників та забезпечення санітарно-епідемічного нагляду у державі.

 

       1.6. ФПУ щодо:

       1.6.1. внесення пропозиції  Кабміну, МОЗ України та ДСЕСУ  про перенесення терміну масових вивільнень працівників Держсанепідслужби України до рішення суду щодо законності окремих пунктів постанови КМУ №1184 від 14.11.2011 року;

       1.6.2. розгляду на засіданні Ради ФПУ  питання про вплив наслідків ліквідації  Держсанепідслужби України з вивільненням усіх її працівників  на  стабільність санітарно-епідемічного стану  держави, який є складовою національної безпеки.

 

       2. Профспілці працівників охорони здоров’я Україн

 

       2.1. домагатися  збільшення  обсягів фінансування  охорони  здоров'я з метою належного функціонування  закладів, своєчасної  виплати  заробітної плати в повному обсязі, створення належних умов праці, дотримання режиму праці  і відпочинку.

       2.2. провести нараду з питань реорганізації служби швидкої допомоги та підготувати  методичні рекомендації  щодо реалізації положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу» в частині забезпечення трудових прав працівників та соціального захисту в умовах реформування служби.

 

       3. Головам територіальних  організацій  Профспілки усіх рівнів:

       3.1. взяти під особистий контроль  стан розрахунків при звільненні;

       3.2. інформувати Профспілку про ситуацію щодо забезпечення  виплат працівникам при звільненні;

       3.3. висвітлювати у засобах масової інформації  спектр проблемних питань, які виникають  у сфері трудових відносин,соціальному захисті працівників закладів охорони здоров'я  та дії Профспілки щодо їх подолання.

       3.4. активізувати  роботу з органами місцевого самоврядування щодо формування проектів місцевих бюджетів на 2013 рік (після ухвалення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» у другому читанні) для врахування видатків закладам охорони здоров'я, зокрема   на реалізацію програм «місцевих стимулів» та  виконання постанов КМУ від 11.05.2011 № 524,від 10.05.2012 № 582 в частині  виплати допомоги  на оздоровлення;

       3.5. контролювати дотримання роботодавцями вимог ст.22 Закону України «Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності» при ліквідації або реорганізації закладів охорони здоров'я;

       3.6. активізувати проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед  членів профспілки щодо захисту їх трудових  прав.

 

  4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Голову Профспілки Коваль В.М. та керівників  територіальних організацій Профспілки.


Голова Профспілки                                                               В.М.Коваль 

 

 

 

 

06.12.2012  №  01-329        

 

Президент України

Верховна Рада України                                                                                             

Кабінет Міністрів України

Міністерство охорони здоров’я України

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

Центральний комітет Профспілки працівників охорони здоров'я України на своєму засіданні, яке відбулося  29 листопада ц.р. розглянув питання щодо стану додержання трудових прав та соціальний захист працівників галузі в ході реформування охорони здоров'я в пілотних регіонах та Держсанепідслужби України.

Учасники засідання ЦК Профспілки у своєму рішенні (додаток 1) відзначили, що  реформування системи охорони здоров’я та  ліквідація закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби України проводяться  в умовах недосконалої нормативно-правової бази і відсутності фінансових ресурсів, що негативно позначається на стані додержання трудових прав та соціального захисту працівників, та звертається до Кабінету Міністрів України з приводу необхідності  термінового прийняття низки нормативно-правових актів, які були погоджені СПО та Профспілкою, а саме проектів постав КМУ  щодо:

 

    - визначення  умов оплати праці та встановлення соціальних гарантій для медичних працівників, які були зайняті в санітарно-епідеміологічних закладах та установах, підпорядкованих МОЗ України, а також  зарахування періоду роботи  в цих закладах  до  стажу роботи в державній службі для працівників, яких буде прийнято до територіальних органів ДСЕСУ (додаток 2);

 

    - встановлення з  1 січня 2013 року,  відповідно до статті  11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», працівникам екстреної медичної служби  надбавок за особливий характер праці та за особливі умови праці, виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань  (додаток 3);

 

      - встановлення, відповідно до п.п.36.1 Указу Президента України від 12.03.2012 № 187 «Про  Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», надбавки у розмірі 50% посадового окладу медичним та фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що розташовані у селах та селищах міського типу і надають первинну медичну допомогу жителям сіл та селищ міського типу (додаток 4).

 

         ЦК Профспілки працівників охорони здоров'я України вважає, що прийняття зазначених актів сприятиме врегулюванню галузевих проблем, збереженню кадрового потенціалу, посиленню правового та соціально-економічного захисту спілчан.

 

 

За дорученням учасників засідання ЦК Профспілки

 

 

Голова Профспілки                                                              В.М.Коваль

 

 

          

Голові Державної

санітарно-епідеміологічної служби України,

головному Державному санітарному лікарю України                                                                      

Пономаренку А.М.

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

            Центральний комітет Профспілки працівників охорони здоров'я України, враховуючи вкрай напружену ситуацію в трудових колективах Державної санітарно-епідеміологічної служби України, пов'язану з процедурою ліквідації установ  і закладів останньої, намагається сприяти вирішенню критичних питань реформування - не допустити масових вивільнень та порушень трудових прав працівників СЕС.

            Чисельні переговори з представниками влади, участь у спільних узгоджувальних нарадах МОЗ України та ДСЕСУ — виявили цілу низку проблем, вирішення яких не тільки потребує масштабного та системного оновлення законодавчої бази, але і фізично більшого часу для опрацювання як організаційних, так  і соціально-трудових питань (юридична відсутність правонаступників установ Держсанепідслужби при фактичній її реорганізації шляхом перетворення, працевлаштування десятків тисяч працівників, забезпечення санепідблагополуччя населення тощо).

            Триває судовий розгляд законності прийняття пунктів 4 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2011 №1184 “Про   затвердження   граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади” та відповідної частини додатку до неї.

            Прийнятий 21.09.2012р. Міністерством охорони здоров'я України наказ № 176-О «Про ліквідацію бюджетних закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України» має внутрішню неузгодженість (пункти 3.1. та 3.5.), що призвела до порушень трудового законодавства та не проведення відповідних консультацій  з первинними профспілковими організаціями про заходи щодо пом'якшення несприятливих наслідків звільнення працівників не менш ніж за три місяці у порядку вимог частини 2 статті 49-4 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

            З перших чисел грудня на місцях розпочинається повне вивільнення працівників санепідслужби та гостро постає проблема щодо подальшого їх працевлаштування  у зв’язку з тим, що до цього часу не створені державні установи ДСЕСУ – лабораторні центри  та не прийняті необхідні зміни до нормативно-правових актів щодо умов оплати праці та соціальних гарантій для медичних працівників, які були зайняті в санітарно-епідеміологічних  закладах МОЗ України.

            З метою дотримання трудових прав і інтересів десятків тисяч працівників закладів та установ Державної санепідслужби України, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України, у порядку частини 3 статті 49-4 КЗпП

            н а п о л я г а є м о

            на тимчасовому припиненні заходів, пов'язаних з ліквідацією закладів і установ Державної санітарно-епідеміологічної служби України, вивільненням  працівників та продовженні подальшого обговорення та узгодження спільних дій щодо реформування ДСЕСУ.

 

За дорученням учасників засідання ЦК Профспілки

 

 

 Голова Профспілки                                                 В.М.Коваль

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ  КОМІТЕТ

 П О С Т А Н О В А

 

м. Київ

29.11.2012                             №  ЦК -2-3

 

 

Про забезпечення працівників

галузі засобами індивідуального

захисту

 

Профспілка працівників охорони здоров’я України наголошує, що забезпечення працівників галузі спеціальним та санітарним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) не відповідає вимогам законодавства України.

Відповідно до галузевих норм засоби індивідуального захисту отримують лише 64,69 % працівників (з урахуванням і тих ЗІЗ, що придбані працівниками за свої кошти).

Заборгованість зі своєчасного забезпечення засобами індивідуального захисту працівників сягає понад 20 років.

Затримка у наданні ЗІЗ стала масовим явищем. Так з запізненням до 6 місяців ЗІЗ отримують 20 % працівників, від 6 до 12 місяців - 11 % працівників, від року до двох років - 12 % працівників, понад два роки - 57 % працівників.

Щоб мати можливість працювати, працівники вимушені самостійно забезпечувати себе спеціальним та санітарним одягом і взуттям, купуючи його за власні кошти.

Останнім часом поширюється ганебна практика приховування порушень з цього питання,  коли роботодавці звітують про забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту, враховуючи і тих, хто придбав ЗІЗ за власні кошти.

Профспілка працівників охорони здоров'я України вважає неприпустимим порушення чинного законодавства про безоплатне, відповідно до галузевих норм, надання засобів індивідуального захисту.

Внаслідок цих численних порушень, незадовільних умов праці виникають підстави для зростання виробничого травматизму та профзахворюваності.

За один 2011 рік внаслідок відсутності або незадовільної якості ЗІЗ трапилось 2 нещасні випадки та 6 випадків профзахворювань.

Основною причиною порушення вимог законодавства України щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту  є відсутність належного фінансування.

Кошти на охорону праці, за рахунок яких здійснюється придбання ЗІЗ, надаються закладам охорони здоров’я несвоєчасно, у значно меншому від потреби розмірі.

Фінансування цих витрат не відноситься до захищених статей і здійснюється за залишковим принципом.

В середньому на придбання засобів індивідуального захисту на одного працівника  у 2011 році витрачено лише 22,90 грн.

 

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення здорових та безпечних умов праці працівників охорони здоров’я, захисту їх соціально-економічних інтересів

Центральний комітет Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

 

1. Інформацію про забезпечення працівників закладів охорони здоров’я спеціальним та санітарним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту взяти до відома (додається).

         2. Запропонувати Міністерству охорони здоров’я України розробити та вжити заходів щодо забезпечення фінансування витрат закладів охорони здоров’я на охорону праці в розмірі, передбаченому законодавством України.

3.Звернутися до Міністерства охорони здоров’я України, Держгірпромнагляду України, Державної інспекції України з питань праці, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з вимогою посилити нагляд та контроль за забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту (Звернення додаються).

         4. Головам Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки ініціювати спільно з республіканським, обласними та міськими управліннями охорони здоров’я проведення перевірок виконання вимог законодавства України щодо забезпечення працівників галузі спеціальним та санітарним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, вжити заходів щодо погашення заборгованості з безоплатного надання ЗІЗ.

5. Головам первинних організацій Профспілки при укладенні колективних договорів передбачати зобов’язання роботодавця щодо безкоштовного забезпечення працівників спеціальним та санітарним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм, та виплати працівникам компенсації за самостійно придбані ЗІЗ в разі порушення терміну їх видачі.

Вимагати від роботодавців двічі на рік, під час підведення підсумків виконання умов колективного договору, звітувати з цього питання. 

  6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на заступника голови Профспілки Швець І.М. та керівників організацій Профспілки.

 

 

 

 Голова Профспілки                                                           В.М.Коваль

   

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ                     

                                                                                                                       

П О С Т А Н О В А

м. Київ

29.11.2012               № ЦК-2-4                                                                                                                                                                       

Про джерела надходжень та напрями

використання коштів Профспілкою

працівників охорони здоровя України

та її організаціями

 

 

         Відповідно до вимог пункту 157.14 статті 157 Податкового Кодексу України  ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

          

 Затвердити Положення про джерела надходжень та напрями використання коштів Профспілкою працівників охорони здоров’я України та її організаціями як доповнення до пунктів 99 та 105 розділу VІІІ Статуту Профспілки працівників охорони здоров’я України (додається).

 

 

Голова Профспілки                                                           В.М.Коваль

  

ДОДАТОК

до постанови

ЦК Профспілки працівників                                                                   

охорони здоров’я України

від 29.11.2012  № ЦК-2-4

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про джерела надходження та напрями використання коштів

Профспілкою працівників охорони здоров’я України та її організаціями

 

  1. Джерелами формування майна, в тому числі коштів Профспілки є:

 

-         вступні, членські та цільові внески;

-         відрахування коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

-         безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування;

-         пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування);

-         вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України «Про  професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

-         інші надходження, не заборонені законодавством.

 

  1. Кошти Профспілки витрачаються виборними органами Профспілки усіх рівнів згідно з річними бюджетами та окремими цільовими кошторисами в межах затвердженого річного бюджету та спрямовуються на:

 

-         організацію та проведення зборів, з’їздів, форумів, конференцій, засідань  виборних органів Профспілки та її організацій, семінарів, нарад, круглих столів профспілкових працівників та активістів;

-         навчання профспілкових кадрів і активу;

-         надання правової допомоги членам профспілки;

-         організацію та проведення колективних, масових заходів Профспілки на захист прав та інтересів членів профспілки (страйки, збори, мітинги, походи, демонстрації тощо);

-         молодіжні програми;

-         міжнародну роботу (відшкодування витрат на відрядження профспілковим працівникам, які приймають участь у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах та інших заходах, представницькі витрати на прийом та обслуговування іноземних делегацій, оплата праці перекладачів, придбання сувенірної продукції, транспортні витрати тощо, відрахування членських профспілкових внесків міжнародним профоб’єднанням);

-         компенсація закладам охорони здоров’я вартості платних послуг з лікування членів профспілки та членів їх сімей;

-         оздоровлення в будь-яких оздоровчих закладах членів профспілки, їх дітей, членів їх сімей, придбання путівок на туристичні подорожі;

-         організація та проведення урочистих заходів (з нагоди загальнодержавних і професійних свят, ушанування ветеранів, ювілейних дат, інших урочистих подій);

-         культурно-масову роботу Профспілки та її організацій (організація та проведення фестивалів, конкурсів, придбання пам’ятних подарунків переможцям, виготовлення друкованої продукції для забезпечення культурно-масових заходів, новорічно-різдв’яних свят, придбання новорічних подарунків, квитків на новорічно-різдв’яні заходи, оренда приміщень палаців культури, клубів, театрів, кіноконцертних залів для організації масових культурно-мистецьких заходів, придбання музичних інструментів та сценічних костюмів для гуртків аматорської художньої самодіяльності та клубів, оплата послуг акторів, режисерів, журі, кінооператорів для організації та проведення свят тощо);

-         фізкультурну роботу Профспілки та її організацій (проведення спартакіад, чемпіонатів, турнірів, змагань з окремих видів спорту тощо (компенсація витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю, користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами, придбання спортивної форми, інвентарю та обладнання, оплата харчування, проживання та транспортні послуги учасників спортивно-масових заходів, оплата праці суддів, медичного та обслуговуючого персоналу, придбання нагородної атрибутики (кубків, медалей, дипломів, цінних призів) для відзначення переможців та учасників змагань, виготовлення друкованої продукції для забезпечення спортивних заходів тощо);

-         заходи соціального захисту профспілкових працівників;

-         матеріальне стимулювання профспілкових працівників та активістів;

-         надання членам профспілки виплат чи відшкодувань, цільової та нецільової благодійної допомоги, заохочень, винагород (в т.ч. у не грошовій формі – знаки, почесні грамоти, медалі, дипломи, подяки, квіти, сувеніри, призи, цінні подарунки тощо);

-         надання безпроцентних позик;

-         інформаційно-видавничу діяльність;

-         охорону праці;

-         передплату й придбання періодичних видань та літератури;

-         організаційні витрати, пов’язані з роботою органів Профспілки (канцелярські, поштові, друкарські витрати, виготовлення корпоративної атрибутики тощо);

-         адміністративно-господарські витрати органів Профспілки (оплата праці штатних профспілкових працівників та працюючих за сумісництвом (основна, додаткова зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати тощо) з нарахуваннями, винагороди за цивільно-правовими договорами, службові відрядження, витрати по утриманню транспортних засобів, медичне страхування профспілкових працівників, відшкодування витрат та вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням, оплата банківських послуг, оренда та утримання службових приміщень, експлуатаційні та комунальні послуги, послуги усіх видів зв’язку, Інтернету, страхування майнових інтересів, представницькі витрати, придбання та обслуговування обладнання й інвентарю, організаційної та побутової техніки, меблів, транспортних засобів, комп’ютерних програм тощо);

-         надання безповоротної фінансової допомоги та цільового фінансування організаціям Профспілки відповідно до їх звернень;

-         формування страйкового, навчального, інформаційного та інших фондів для виконання статутних завдань Профспілки;

-         забезпечення інших напрямів діяльності.

 

Кошти організацій Профспілки зберігаються на рахунках банківських установ.

 

Виборні органи первинних, об’єднаних первинних організацій Профспілки можуть також спрямовувати частину з коштів, отриманих від роботодавця згідно зі статтею 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», на організацію відпочинку і оздоровлення членів профспілки, їх дітей, членів їх сімей в будь-яких оздоровчих, санаторно-курортних закладах та дитячих закладах оздоровлення і відпочинку, придбання путівок вихідного дня, організацію творчих зустрічей з акторами, придбання спортивного інвентарю, відзначення професійних свят, ювілейних дат, проведення інших масових заходів.

Виборні органи організацій Профспілки подають фінансову звітність та інформацію, пов’язану з надходженням і перерахуванням членських внесків вищим за рівнем профспілковим органам в порядку і терміни, встановлені Профспілкою працівників охорони здоров’я України.

 

 

 

 

 

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
03040506070809
10111213141516
171819202122
24252627282930

Фотодокументи