Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Засідання ЦК 2013 року

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ                     

                                                                                                                          

П О С Т А Н О В А

10.10.2013                                                                                                 ЦК-3-1

м. Київ                                        

 

Про підвищення ролі Профспілки та її

організацій в обстоюванні трудових прав та

соціально-економічних інтересів спілчан у

процесі реформування системи охорони здоров’я

 

 

  ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України зазначає, що 
галузева Профспілка відповідно до Основних напрямів діяльності, 
ухвалених VI з’їздом на 2011-2015 роки,  цілеспрямовано працює над  
підвищенням ролі і значення Профспілки та її організацій в умовах 
системних змін, які відбуваються в галузі  охорони здоров’я. 

         Профспілка працівників охорони здоров’я України  об’єднує в своїх лавах понад мільйон спілчан та зберігає передові позиції щодо масовості та впливовості серед членських організацій Федерації профспілок України.

        В процесі соціально-економічних трансформацій, які супроводжуються викликами правового та соціального характеру, Профспілка здійснює пошук нових форм і методів роботи, удосконалює шляхи конструктивної  співпраці та соціального діалогу з органами влади та роботодавцями, для забезпечення  своєчасного та ефективного захисту спілчан, збереження профспілкового членства. Зважаючи на це, під постійною увагою в умовах реформування перебувають питання належного фінансового забезпечення галузі, її кадрового потенціалу, підвищення заробітної плати, поліпшення умов праці, дотримання і виконання  конституційних прав та гарантій працівників.

       Консолідовані дії Профспілки та соціальних партнерів дозволили:

      - забезпечити право медичних працівників новоутворених установ та територіальних органів Держсанепідслужби України на пільгову пенсію за вислугу років, додаткову відпустку, скорочений робочий час та підвищену  оплату праці  при роботі у шкідливих умовах;

     - зберегти право на кваліфікаційну  категорію та професійну підготовку, виплату надбавки за тривалість безперервної роботи лікарям  та фахівцям, які перейшли на посади медичних працівників  з сімейної медицини в новостворені центри медико-санітарної допомоги;

     - домогтися законодавчого закріплення соціальних прав і гарантій працівників системи екстреної медичної допомоги, запровадження додаткових надбавок та збереження існуючих умов оплати праці.

         Завдяки солідарним діям профспілок працівників бюджетної сфери при сприянні ФПУ вдалося не допустити з 1 січня 2013 року збільшення грошового розриву між розміром посадового окладу працівника  І тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою.

          Водночас рівень соціальних гарантій та оплати праці працівників охорони здоров’я залишається недостатнім. Другий рік поспіль обмежуються права медпрацівників, визначені  пунктами «ж» та «ї» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Порівняно з законодавчо гарантованим рівнем, середня заробітна плата працівників охорони здоров’я продовжує посідати передостанні позиції, відстаючи у 1,6 раза від рівня заробітної плати працівників промисловості (3817 грн.) У серпні п.р. цей показник склав 2433 грн. і  у порівняні з аналогічним періодом  минулого року (2274 грн.) підвищення дорівнює 159 грн. або  7 відсотків. 

        Загострюються проблеми щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, що фінансуються із місцевих бюджетів. Незабезпеченість фонду оплати  праці у IV кварталі 2013 року складає понад 2,3 млрд. гривень. Обмеженість фінансування на підвищення кваліфікації  та перекваліфікацію змушує працівників галузі проходити курси за власні кошти.      

        Ускладнюється реалізація постанов КМУ «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» від 27.03.2013 №199, «Деякі питання  оплати праці працівників протитуберкульозних закладів» від 20.03.2013 №174, спрямованих на поліпшення соціального захисту працівників екстреної медичної допомоги і фтизіатричної служби та постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 у  частині забезпечення виплат допомоги на оздоровлення медичним працівникам.

         Вимоги сьогодення потребують від Профспілки та її організацій підвищення ефективності правозахисної та організаційно-інформаційної роботи, фінансового зміцнення, зростання професіоналізму профспілкових лідерів і профактиву, активної громадянської позиції кожного члена Профспілки.

         Для забезпечення підвищення ролі Профспілки та її організацій всіх рівнів у обстоюванні трудових прав та соціально-економічних інтересів спілчан у процесі реформування системи охорони здоров’я

 

         Центральний комітет Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

 

     1. Вважати  пріоритетним напрямом діяльності виборних органів Профспілки та її територіальних  організацій  виконання Основних завдань Профспілки,  визначених VI з’їздом Профспілки на 2011-2015 роки в частині  захисту   трудових, соціально-економічних  прав та інтересів  працівників,  підвищення  престижу  медичної професії,  соціального статусу медичного працівника у суспільстві та дієвого сприяння розвитку охорони здоров’я.

 

         2. Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо стану фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я у 2013 році та необхідності внесення відповідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та перспектив формування  Держбюджету на 2014 рік, зокрема щодо встановлення тарифу I розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, поширення дії постанови КМУ №209 від 05.03.2012 року щодо поширення умов оплати праці на працівників реформованої первинної ланки  в непілотних регіонах;

         3. Звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України щодо термінового вжиття заходів для погашення та недопущення в подальшому заборгованості по виплатах застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з хворобою, вагітністю та пологами за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

         4. Головам Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки:

            4.1. Активізувати координацію діяльності територіальних профспілкових організацій у відстоюванні трудових,  соціально-економічних прав працівників галузі шляхом реалізації Заходів Профспілки щодо посилення правового та соціального-економічного захисту спілчан в умовах реформування галузі,  затверджених постановою ЦК Профспілки від 14.12.2011р. № ЦК-1-1.

4.2.Посилити правову роботу, забезпечити на місцях дієвий громадський контроль за дотриманням трудових прав та соціально-економічних гарантій  працівників в умовах реформування галузі  та  оперативно реагувати на факти їх порушення.

4.3. Посилити виконавську дисципліну профспілкових організацій для забезпечення реалізації рішень виборних органів Профспілки усіх рівнів та  удосконалити їх взаємодію  на засадах персональної відповідальності керівників.

4.4. Взяти під особистий контроль питання своєчасної  оплати праці працівників у повному обсязі, остаточного погашення заборгованості по  заробітній платі вивільненим працівникам у зв’язку з ліквідацією установ Держсанепідслужби України, а також за своєчасністю та повнотою страхових виплат працівникам у зв’язку з хворобою, вагітністю та пологами.

 

5.Забезпечувати постійне висвітлення в засобах масової інформації, на сайтах Профспілки та обласних організацій інформації про актуальні і проблемні питання, дії Профспілки щодо захисту трудових та соціально-економічних  прав спілчан.

 

6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на заступника Голови Профспілки Швець І.М. та керівників організацій Профспілки.

 

 

 Голова Профспілки                                                   В.М.Коваль

 

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ  КОМІТЕТ

                                                                                                                     

П О С Т А Н О В А

 

м. Київ

10.10.2013                                                                                     №  ЦК–3-2

                                                                                                                                          

Про затвердження Положення

про профспілкову організацію

структурного підрозділу первинної

профспілкової організації закладу,

установи охорони здоров’я

 

Центральний комітет Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

         1. Затвердити Положення про профспілкову організацію структурного підрозділу первинної  профспілкової організації закладу, установи охорони здоров’я (додається ).

 

Голова Профспілки                                                           В.М.Коваль

 

 

                                                                                            Додаток

                                  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

 Постанова ЦК Профспілки  працівників охорони  здоров’я України

  10.10.2013 № ЦК-3-2

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про профспілкову організацію структурного підрозділу

первинної профспілкової організації

закладу, установи охорони здоров’я

 

 

I. Загальні положення

 

         1.1. Первинна профспілкова організація закладу, установи охорони  здоров’я визначає свою організаційну структуру рішенням профспілкових зборів (конференції) або профспілкового комітету (п.55, 61 Статуту Профспілки). У первинній профспілковій організації можуть створюватися: профспілкові організації, профгрупи   відповідних структурних підрозділів.

         1.2. Профспілкова організація структурного підрозділу первинної профспілкової організації (далі – профспілкова організація) діє відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України,  Статуту Профспілки, рішень виборних органів вищих за статусом організацій Профспілки відповідно до їх повноважень.

         1.3. Профспілкова організація здійснює свої повноваження через   свій виборний орган – профспілкове бюро (далі – профбюро), який діє у межах повноважень, наданих первинною профспілковою організацією.

         1.4. Профбюро обирається вищим органом  профспілкової організації – зборами (конференцією)  членів профспілки  структурного підрозділу.

         1.5. Профспілкові збори (конференція)  скликаються, як правило, виборним органом  у міру необхідності, але не рідше ніж це визначено Статутом Профспілки, або за пропозицією вищого за рівнем профспілкового органу чи  на вимогу не менше 1/3 членів профспілки, як це передбачено Статутом Профспілки.

         1.6. Рішення про дату, час, місце проведення та порядок денний оголошується згідно п.43 Статуту Профспілки не пізніше ніж:

          - за 10 днів до зборів

          - за 1 місяць до конференції

         1.7. У разі проведення конференції профбюро встановлює норму представництва, порядок обрання делегатів, визначає перелік документів, що засвідчують обрання делегатів.

         1.8. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше як половина загальної кількості членів профспілки, а конференція – коли на ній присутні не менше як 2/3 від обраної кількості делегатів.

         Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як половина учасників зборів (делегатів конференції) за наявності кворуму.

         1.9. Форму голосування з питань порядку денного визначають збори (конференція).

         1.10. Профспілкова організація структурного підрозділу працює під безпосереднім керівництвом профкому первинної профспілкової організації закладу, установи.

 

II. Повноваження  виборного органу – профбюро

 

         2. Профбюро:

         2.1. Представляє і захищає трудові, соціально-економічні права та інтереси членів профспілки у профкомі та у відносинах з керівником  структурного підрозділу; залучає членів профспілки до активної участі в житті профспілкової організації структурного підрозділу та первинної профспілкової організації;

         2.2. Готує та передає профкому первинної профспілкової організації пропозиції до проекту колективного договору закладу, установи охорони  здоров’я, установи  та про внесення змін і доповнень до нього, обстоює свою позицію при укладанні колективного договору, за дорученням профкому контролює хід його реалізації з питань, що стосуються працівників структурного підрозділу, надає профкому з цього питання відповідну інформацію;

         2.3.Здійснює громадський контроль за забезпеченням роботою, виплатою заробітної плати працівникам структурного підрозділу, дотриманням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов  праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту;

         2.4. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, які сталися з працівниками  структурного підрозділу, обстоює та захищає інтереси потерпілого, сприяє проведенню медичного обстеження працівників підрозділу;

         2.5. Сприяє профкому в підготовці та проведенні заходів, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників закладу;

         2.6. Здійснює громадський контроль за умовами  проживання членів профспілки  структурного підрозділу в гуртожитках, організацією роботи пунктів їх харчування, транспортним забезпеченням;

         2.7. Вносить пропозиції до комісії з соціального страхування закладу охорони здоров’я щодо оздоровлення членів профспілки та членів їхніх сімей;

         2.8. Подає профкому мотивовані пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», не забезпечують дотримання законодавства про працю та реалізації колективно-договірних зобов’язань стосовно працівників структурного підрозділу;

         2.9. Надає необхідну допомогу членам профспілки при  розгляді індивідуального трудового спору, а в разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) в структурному підрозділі сприяє його вирішенню відповідно до вимог Закону України «Про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

         2.10. Забезпечує профспілковий актив необхідною для виконання покладених на нього обов’язків довідковою літературою та нормативними документами, проводить навчання активу;

         2.11. Залучає членів профспілки та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом, народною творчістю, сприяє їхньому духовному розвитку;

         2.12. Забезпечує реалізацію статутних завдань Профспілки, рішень профспілкових органів, розвиває внутрішньоспілкову демократію та зміцнює внутрішньоспілкову дисципліну;

         2.13. Надає практичну допомогу комісіям профбюро та профгрупам у їхній роботі;

         2.14. Вносить пропозиції профкому про нагородження та преміювання профспілкового активу структурного підрозділу, надання матеріальної допомоги членам  профспілки;

         2.15. Проводить роботу щодо залучення працюючих в члени профспілки;

         2.16. Бере на облік та знімає з профспілкового обліку членів профспілки, якщо відповідними нормативними профспілковими  документами  це  віднесено до повноважень профбюро;

         2.17. У термін, визначений Статутом Профспілки, відповідно до рішень профкому чи за власною ініціативою або на вимогу 1/3 членів профспілки звітує перед членами профспілки про свою роботу;

         2.18. Подає профкому зауваження та пропозиції членів профспілки, які стосуються функцій та діяльності профкому, вищих за рівнем  профспілкових органів, роботодавця, а також встановлені профкомом звіти і статистичні дані;

         2.19. У встановленому порядку вирішує питання щодо використання коштів, переданих первинною профспілковою організацією у розпорядження профспілковій організації  структурного підрозділу;

         2.20. Може утворювати постійні комісії або уповноважувати членів профбюро на здійснення відповідних напрямів роботи;

         2.21. Виконує інші  функції, передбачені Статутом Профспілки, положеннями, інструкціями, постановами вищих за рівнем профспілкових органів і рішеннями профспілкових зборів (конференцій) закладу охорони  здоров’я, структурного підрозділу.

 

III. Повноваження голови  профспілкової організації

 структурного підрозділу первинної профспілкової організації

 

         3.1. Голова профспілкової організації структурного підрозділу представляє її інтереси в профкомі та в стосунках з керівником структурного підрозділу.

         3.2. Голова профспілкової організації структурного підрозділу:

         1) організовує роботу профспілкової організації, профбюро, скликає та проводить його засідання, формує порядок денний та вносить його на затвердження профбюро;

         2) вносить пропозиції щодо розподілу обов’язків між членами профбюро;

         3) забезпечує підготовку питань на засідання профбюро, колегіальність при їх обговоренні та прийнятті рішень;

         4) підписує протоколи засідань профбюро, його рішення, а також інші документи;

         5) контролює виконання профбюро рішень вищих за рівнем профспілкових органів, що мають реалізовуватися в профспілковій організації, та власних рішень;

         6) звертається із заявами, клопотаннями, пропозиціями до посадових осіб закладу, установи охорони здоров’я з питань, що стосуються інтересів членів профспілки, які працюють у структурному підрозділі;

         7) забезпечує навчання профспілкового активу профспілкової організації;

         8) забезпечує ведення обліку членів профспілки та сплату ними членських профспілкових внесків, якщо це віднесено до функцій профбюро;

         9) здійснює особистий прийом членів профспілки, забезпечує своєчасний розгляд звернень, заяв і скарг, що надходять до профбюро, готує на них відповіді;

         10) організовує належне діловодство в профспілковій організації структурного підрозділу;

         11) інформує голову первинної профспілкової організації щодо діяльності профспілкової організації структурного підрозділу;

         12) здійснює інші функції, якщо вони не є виключно компетенцією зборів або виборного органу - профбюро.

 

 

14.10.2013           01-302        

  Президенту України Януковичу В.Ф.

  

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

Шановний Вікторе Федоровичу!

 

Учасники засідання ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України стурбовані ситуацією, пов’язаною з невизначеністю величини  ставки працівника І тарифного розряду ЄТС у зв’язку з запровадженням мінімальної заробітної плати у розмірі 1218 гривень з 1 грудня 2013 року, а також  зі станом фінансування галузі у IV кварталі поточного року.

        Загострюються проблеми щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, що фінансуються із місцевих бюджетів. Незабезпеченість фонду оплати праці у IV кварталі 2013 року складає понад 2,3 млрд. гривень. Обмеженість фінансування на підвищення кваліфікації  та перекваліфікацію змушує працівників галузі проходити курси за власні кошти.      

      Через брак коштів ускладнюється практична реалізація постанов Уряду щодо оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги та працівників протитуберкульозних закладів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту працівників цих служб.

       В умовах реформування первинної ланки в непілотних регіонах залишається  невирішеним питання  щодо виплат надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам новостворених центрів первинної медико-санітарної допомоги згідно з нормами, на які мають право працівники  таких центрів пілотних регіонів відповідно до   постанови КМУ від  05.03.2012         № 209.

       Для врегулювання зазначених проблем з метою недопущення порушення трудових прав працівників галузі щодо своєчасної виплати заробітної плати, забезпечення соціальних гарантій та компенсацій працівникам, подальшого проведення модернізації системи охорони здоров'я ЦК Профспілки працівників охорони здоров'я України просить Вас, шановний Вікторе Федоровичу, вплинути на ситуацію та  сприяти  внесення змін  до Закону України «Про Державний бюджет України  на 2013 рік», спрямованих на збільшення фінансування галузі  охорони здоров’я для забезпечення:

     - своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я;

     - встановлення з 1 грудня 2013 року ставки працівника І тарифного розряду ЄТС – на рівні не менше 923 грн. з поступовим наближенням цього показника до рівня мінімальної заробітної плати;

     -  реалізації з 1 жовтня 2013 року постанови КМУ «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» від 27.03.2013 № 199  щодо виплати медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги надбавок за особливий характер праці та за особливі умови праці, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

     - виплат з 1 липня 2013 року працівникам  протитуберкульозних закладів допомоги на оздоровлення, щорічної матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, надбавки за вислугу років згідно з постановою  КМУ «Деякі питання  оплати праці  протитуберкульозних закладів» від 20.03.2013 № 174.

Вирішення цих питань сприятиме зменшенню соціальної напруги в трудових колективах та не допустить дестабілізації в галузі.

 

 Сподіваємося на підтримку.

 

За дорученням членів ЦК Профспілки

працівників охорони здоров’я  України -

 

 

Голова Профспілки                                                           В.М. Коваль

 

 

 

14.10.2013         01-302                                                            

 

Прем’єр-міністру України Азарову М.Я.

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

Шановний Миколо Яновичу!

 

 

Учасники засідання ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України стурбовані ситуацією, пов’язаною з невизначеністю величини  ставки працівника І тарифного розряду ЄТС у зв’язку з запровадженням мінімальної заробітної плати у розмірі 1218 гривень з 1 грудня 2013 року, а також  зі станом фінансування галузі у IV кварталі поточного року.

        Загострюються проблеми щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, що фінансуються із місцевих бюджетів. Незабезпеченість фонду оплати праці у IV кварталі 2013 року складає понад 2,3 млрд. гривень. Обмеженість фінансування на підвищення кваліфікації  та перекваліфікацію змушує працівників галузі проходити курси за власні кошти.      

      Через брак коштів ускладнюється практична реалізація постанов Уряду щодо оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги та працівників протитуберкульозних закладів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту працівників цих служб.

       В умовах реформування первинної ланки в непілотних регіонах залишається  невирішеним питання  щодо виплат надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам новостворених центрів первинної медико-санітарної допомоги згідно з нормами, на які мають право працівники таких центрів пілотних регіонів відповідно до постанови КМУ від  05.03.2012         № 209.

       Для врегулювання зазначених проблем з метою недопущення порушення трудових прав працівників галузі щодо своєчасної виплати заробітної плати, забезпечення соціальних гарантій та компенсацій працівникам, подальшого проведення модернізації системи охорони здоров'я ЦК Профспілки працівників охорони здоров'я України звертається до Вас, шановний Миколо Яновичу, щодо необхідності  внесення змін  до Закону України «Про Державний бюджет України  на 2013 рік», спрямованих на збільшення фінансування галузі  охорони здоров’я для забезпечення:

     - своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я;

     - встановлення з 1 грудня 2013 року ставки працівника І тарифного розряду ЄТС – на рівні не менше 923 грн. з поступовим наближенням цього показника до рівня мінімальної заробітної плати;

     -  реалізації з 1 жовтня 2013 року постанови КМУ «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» від 27.03.2013 № 199  щодо виплати медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги надбавок за особливий характер праці та за особливі умови праці, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

     - виплат з 1 липня 2013 року працівникам  протитуберкульозних закладів допомоги на оздоровлення, щорічної матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, надбавки за вислугу років згідно із постановою  КМУ «Деякі питання  оплати праці  протитуберкульозних закладів» від 20.03.2013 № 174.

 

        Вирішення цих питань сприятиме зменшенню соціальної напруги в трудових колективах та не допустить дестабілізації в галузі.

 

Сподіваємося на розуміння та підтримку.

 

 

За дорученням членів ЦК Профспілки

працівників охорони здоров’я  України -

 

 

Голова Профспілки                                                            В.М. Коваль

 

 

14.10.2013          01-302

Голові Верховної Ради України Рибаку В.В.

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

Шановний Володимире Васильовичу!

 

Учасники засідання ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України стурбовані ситуацією, пов’язаною з невизначеністю величини  ставки працівника І тарифного розряду ЄТС у зв’язку з запровадженням мінімальної заробітної плати у розмірі 1218 гривень з 1 грудня 2013 року, а також  зі станом фінансування галузі у IV кварталі поточного року.

        Загострюються проблеми щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, що фінансуються із місцевих бюджетів. Незабезпеченість фонду оплати праці у IV кварталі 2013 року складає понад 2,3 млрд. гривень.

Обмеженість фінансування на підвищення кваліфікації  та перекваліфікацію змушує працівників галузі проходити курси за власні кошти.      

      Через брак коштів ускладнюється практична реалізація постанов Уряду щодо оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги та працівників протитуберкульозних закладів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту працівників цих служб.

       В умовах реформування первинної ланки в непілотних регіонах залишається  невирішеним питання  щодо виплат надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам новостворених центрів первинної медико-санітарної допомоги згідно з нормами, на які мають право працівники таких центрів пілотних регіонів відповідно до  постанови КМУ від  05.03.2012       № 209.

       Для врегулювання зазначених проблем з метою недопущення порушення трудових прав працівників галузі щодо своєчасної виплати заробітної плати, забезпечення соціальних гарантій та компенсацій працівникам, подальшого проведення модернізації системи охорони здоров'я> внесення змін  до Закону України «Про Державний бюджет України  на 2013 рік», спрямованих на збільшення фінансування галузі  охорони здоров’я для забезпечення:

     - своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я;

     - встановлення з 1 грудня 2013 року ставки працівника І тарифного розряду ЄТС – на рівні не менше 923 грн. з поступовим наближенням цього показника до рівня мінімальної заробітної плати;

     -  реалізації з 1 жовтня 2013 року постанови КМУ «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» від 27.03.2013 № 199  щодо виплати медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги надбавок за особливий характер праці та за особливі умови праці, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

          - виплат з 1 липня 2013 року працівникам  протитуберкульозних закладів допомоги на оздоровлення, щорічної матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, надбавки за вислугу років згідно з постановою КМУ «Деякі питання  оплати праці  протитуберкульозних закладів» від 20.03.2013 № 174;

         - скасування обмежень прав медичних та фармацевтичних працівників на законодавчо гарантований рівень оплати праці та безплатне користування житлом з освітленням і опаленням шляхом виключення із пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» пунктів ж) та ї) статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я.           

 

Вирішення цих питань сприятиме зменшенню соціальної напруги в трудових колективах та не допустить дестабілізації в галузі.

        

Сподіваємося на розуміння та  підтримку.

 

За дорученням членів ЦК Профспілки

працівників охорони здоров’я  України -

 

 

Голова Профспілки                                                          В.М. Коваль

 

 

14.10.2013    01-301

Прем’єр-міністру України Азарову М.Я.

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

Шановний Миколо Яновичу!

 

Учасники засідання ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України стурбовані складною ситуацією через заборгованість працівникам закладів охорони здоров’я виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з хворобою, вагітністю та пологами за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Вимушені констатувати, що неодноразові звернення Профспілки з цього приводу до Мінсоцполітики України та виконавчих органів  ФСС з ТВП, Державної казначейської служби України не призвели до позитивного вирішення цього питання.

За роз’ясненням  Державної казначейської служби України в першу чергу грошовим ресурсом забезпечується виконання  захищених статей видатків, перелік яких визначений ч.2 ст.55 Бюджетного кодексу України, до яких виплати по листках непрацездатності не належать. Така позиція для Профспілки є незрозумілою, оскільки згідно п.1 ст. 35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» допомога, яка  надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, є повною або частковою компенсацією втраченої заробітної плати (доходу) внаслідок захворювання, вагітності та пологів тощо.

 Затримки по цих виплатах вкрай негативно позначаються на матеріальному стані працівників охорони здоров'я, позбавляючи їх основних засобів існування.> заробітної плати працівникам, не можуть залежати від здійснення інших платежів.

Враховуючи, що держава є гарантом надання соціальних послуг застрахованим особам, стабільної діяльності Фонду, з метою недопущення виникнення соціальної напруги в трудових колективах просимо сприяти у вирішенні питання погашення цієї заборгованості.

 

За дорученням членів ЦК Профспілки

працівників охорони здоров’я  України -

 

 

Голова Профспілки                                                                     В.М. Коваль

 

 

 

 

<object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"></object>

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
03040506070809
10111213141516
171819202122
24252627282930

Фотодокументи