Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Інформація про соціально-економічну інформацію в галузі охорони здоров'я

Інформація про соціально-економічну ситуацію в галузі охорони здоров’я 
у  2010 році

 

Галузь охорони здоров'я у 2010 році продовжує функціонувати в режимі жорсткої економії бюджетних коштів. Незважаючи на збільшення фінансування потреб охорони здоров’я, вимоги законодавства щодо належного фінансування галузі та гідної оплати праці її працівників не виконуються. Внаслідок цього низка галузевих проблем залишається не вирішеною. Особливої актуальності набувають питання соціально-економічного захисту медпрацівників щодо суттєвого підвищення рівня заробітної плати в умовах значного зростання споживчих цін на товари та послуги, житлово-комунальних тарифів, зокрема, ціни на газ.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України Державний бюджет України на 2010 рік передбачає концентрацію ресурсів на розв'язання найбільш нагальних проблем галузі.

Зведений бюджет галузі охорони здоров'я складає 41,7 млрд. грн., з яких: загальний фонд (бюджетні кошти) - 39,4 млрд. грн.; спеціальний фонд (власні кошти закладів, установ, Стабілізаційний фонд) - 2,3 млрд. грн.
У загальному фонді Державного бюджету  України на 2010 рік враховано видатки на охорону здоров'я у сумі 39,4 млрд. грн., що   на   9,4 млрд. грн. (31,5%) перевищує показник 2009 року (2009р.- 29,9 млрд. грн.), в тому числі: - місцеві бюджети   в обсязі 32,1 млрд. грн. із зростанням на 30,6%, державний бюджет в обсязі 7,3 млрд. грн.. із зростанням на 35,8%.
Питома вага видатків на охорону здоров'я в загальному обсязі ВВП  складає 3,64% ( 2009р. - 2,9%).

Видатки на охорону здоров'я із загального фонду на душу населення у 2010 році заплановано в сумі 849,9 гри. ( 2009 р. -646,1грн).

Обсяг видатків загального фонду державного бюджету МОЗ у    державному бюджеті визначено в сумі 5454,8 млн. грн.

       Місцеві бюджети:

Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров'я на 2010 рік обраховано у сумі 32147,6 млн. грн., що на 7534,3 млн. грн. більше планових призначень 2009 року та профінансовано станом на 01.07.2010 на 44.1 відсотка.
МОЗ України наголошує, що місцеві органи виконавчої влади прийняли обсяги видатків на охорону здоров'я нижчі, ніж визначено Міністерством фінансів України за формульним підходом. Тільки у 9 областях (Житомирська, Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Черкаська) та у м. Києві обсяги видатків на охорону здоров'я перевищують обраховані Мінфіном.

Одним із додаткових джерел фінансування бюджетних закладів охорони здоров’я їх власні надходження, які одержані від надання медичних послуг, господарської діяльності та благодійних внесків, дарунків, гуманітарної допомоги. Так за 6 місяців 2010 року комунальні заклади та установи охорони здоров'я отримали 1075,7 млн. грн., з яких від надання медичних послуг - 362,8 млн. грн., надання послуг не медичного характеру - 138,4 млн. грн., послуг з освіти - 46,7 млн. грн., за рахунок благодійних внесків, грантів і дарунків - 405,5 млн. грн., коштів на виконання окремих доручень - 122,3 млн. гривень.

Питання оплати праці працівників галузі охорони здоров’я посідають визначальне місце в діяльності галузевої Профспілки.

 Незважаючи на численні звернення Профспілки до Президента України, Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо порушення норм трудового законодавства починаючи з жовтня 2008 року, та необхідності підвищення заробітної плати працівникам охорони здоров’я Міністерством юстиції України зареєстровано спільні накази Мінпраці та МОЗ України щодо внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я (від 31.05.2010 № 116/450 та від 09.08.2010 № 225/661).

В черговий раз владою проігноровано незгоду Профспілки із змістом постанов Кабінету Міністрів України (від 12.05.2010 № 337 та від 30.06.2010 № 518) і відповідних галузевих наказів.

Зазначеними постановами та наказами ставка працівника першого тарифного розряду  встановлена у 2010 році  з 1 січня -555 грн.; з 1 квітня – 567 грн.; з 1 липня – 570 грн., що на 35-40 відсотків нижче  мінімальної заробітної плати, встановленої у розмірах з 1 січня -869 грн.; з 1 квітня – 884 грн.; з 1 липня -888 грн.; з 1 жовтня – 907 грн. та з 1 грудня 922 грн.
І лише для працівників, у яких посадові оклади(тарифні ставки) менші її розміру,   посадові оклади (тарифні ставки) установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

Обіцянка влади підняти заробітну плату «в рази» - поки залишається нездійсненою, оскільки передбачається  збільшити розмір мінімальної заробітної плати  лише на 53 грн. або 6 %, при тому, що  інфляцію  у 2010 рік заплановано на рівні 13,1%.

Середня заробітна плата   в охороні здоров’я продовжує відставати від промисловості на 42 % і станом на 01.08.2010 становила 1697 грн. В галузі в  поточному році має місце несвоєчасна виплата заробітної плати.

Внаслідок такої політики в оплаті праці ситуація в бюджетній сфері залишається катастрофічною: продовжується дискримінація в оплаті праці її працівників; посадовий оклад розраховується зі ставки першого тарифного розряду за ЄТС, який майже в 2 рази менший за законодавчо визначений рівень мінімальної заробітної плати.

Урядом фактично узаконено  «зрівнялівку» в оплаті праці. Встановлення посадових окладів на рівні мінімальної зарплати працівникам з І по 7 тарифний розряд вже призвело до порушення міжпосадових та міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці, повної руйнації основних засад ЄТС. За таких умов недоплата медпрацівникам лише за посадовими окладами тарифної сітки сягає від 400 грн. та понад 1000 грн. щомісячно (таблиця додається).

Позицію Профспілки щодо руйнації тарифної системи в бюджетній сфері та неприпустимості встановлення фіксованої величини І тарифного розряду за ЄТС на рівні нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати підтримує Рахункова палата України, яка вдруге здійснила аналіз стану умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі ЄТС.
Негативні тенденції в оплаті праці працівників бюджетної сфери зберігатимуться і в 2011 році. Так за пропозицією Міністерства фінансів України у проекті бюджету на 2011 рік ставка І тарифного розряду ЄТС залишається меншою від мінімальної заробітної плати на 328-350 грн.

 

Дата                      Мінімальна заробітна  І тариф.розряд ЄТС   РІЗНИЦЯ

запровадження            плата/грн./                  /грн./                      /грн./
                    
01.01.2011                        941                           613                          328

01.04.2011                        960                           625                          335

01.10.2011                        985                           641                          344

01.12.2011                      1004                           654                          350


Таку позицію Уряду Профспілка категорично не підтримує.

Понад 8 років знадобилося на встановлення медпрацівникам надбавки за вислугу років, що є позитивним досягненням роботи Профспілки. Це питання було одним із головних під час розв'язання колективного трудового спору Профспілки з урядом. На жаль, прийняті постанови (№ 910 та № 1418) потребують удосконалення, так як мають місце численні нарікання фармацевтичних працівників та працівників санітарно-епідеміологічної служби щодо їх змісту. Напрацьований МОЗ та Профспілкою проект нової редакції цієї постанови не підтримано лише Міністерством фінансів.

Крім того, Мінфіном не підтримано:

- проект постанови, спрямований на підвищення заробітної плати медпрацівникам сільської місцевості, селищ міського типу та працівникам фтизіатричної служби;

- проекти постанов, напрацьовані Профспілкою, щодо виплати одноразової допомоги випускникам медичних ВУЗів, збереження середньої заробітної плати за сумісництвом при направленні на курси підвищення кваліфікації, встановлення надбавки за престижність праці.

Вкотре, Профспілка та МОЗ України звернулися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо удосконалення та підвищення престижності в оплаті праці працівників закладів охорони здоров'я:

- встановлення розміру першого тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати;

    - розширення  діапазону розрядів ЄТС для провідних фахівців - 9-13 розряди; для фахівців - 8-12 розряди;

    - виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та матеріальної допомоги на оздоровлення, (які отримують педагогічні працівники, працівники культури, архівів тощо);

- встановлення надбавки  у розмірі 20 % за престижність праці.


Щодо кадрового забезпечення галузі, то укомплектованість лікарями становить 81,0%, а дефіцит лікарських кадрів складає майже 46,2 тис.
Кризі медичних кадрів сприяє низький рівень заробітної плати, відсутність належних соціально-побутових умов, недосконала інфраструктура населених пунктів. Щорічно вибуває понад 6 тис. лікарів за рахунок природної плинності.

На сьогодні у закладах охорони здоров'я залишаються вакантними 19,2 тисяч лікарських та 17,6 посад молодших спеціалістів з медичною освітою, у сільській місцевості - 5,8 тисяч лікарських посад.

За даними МОЗ України станом на 01.01.2010 у 472 центральних районних лікарнях, 141 районній лікарні, 555 дільничних лікарнях та 3422 сільських лікарських амбулаторіях працює 42425 лікарів, які обіймають 56454 посади.
За останні роки на роботу до закладів охорони здоров'я сільської місцевості скеровано близько 18000 молодих спеціалістів.

Разом з тим:

- центральні районні лікарні Херсонської області укомплектовані лише на 66,0%, Запорізької - на 67,2%,   Миколаївської - на 68,8%,   Харківської - на 69,5%;

- дільничні лікарні Донецької області укомплектовані на 50,0%, Житомирської - на 61,0%, Рівненської на 61,4%;

- сільські лікарські амбулаторії Житомирської області укомплектовані на 45,3%, Чернігівської - на 53,3%, Херсонської- на 53,7%.

6 дільничних лікарень в Україні функціонують без лікарів (основних працівників) (4 - в Чернігівській області, 2 - в Кіровоградській).

422 лікарські амбулаторії функціонують без лікарів (основних працівників) (28 - в Житомирській області, 37 - в Одеській, 38 - в Дніпропетровській, 47 - в Чернігівській).

Показники забезпеченості і укомплектованості молодшими спеціалістами з медичною освітою в цілому по Україні  складають відповідно 94,1 та 95,6%.
Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.96 № 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" випускники вищих медичних навчальних закладів, які отримують призначення на роботу в іншу місцевість, мають право на позачергове забезпечення житлом. У поточному році із 794 випускників лише 357 молодих спеціалістів або 45 % забезпечено належними житлово-побутовими умовами.

Профспілка та МОЗ України  вважають, що збереження стабільної кадрової ситуації в первинній ланці, особливо у сільській місцевості, можливо  за умови  підготовки лікарських кадрів за цільовим направленням; забезпечення житлом молодих спеціалістів, підвищення престижу професії медичного працівника та їх матеріального забезпечення.


Відділ соціально-економічного захисту рофспілки

 

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні May - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102030405
06070809101112
13141516171819
202123242526
2728293031 

Фотодокументи