Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

2. Визначення посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення та ставок

2.1. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

Розміри посадових окладів (тарифних ставок), гривень

1

1,00

332

2

1,03

342

3

1,06

352

4

1,09

362

5

1,12

372

6

1,15

382

7

1,18

392

8

1,22

405

9

1,31

435

10

1,40

465

11

1,50

498

12

1,61

535

13

1,72

571

14

1,84

611

15

1,97

654

16

2,11

701

17

2,26

750

18

2,37

787

19

2,49

827

20

2,61

867

21

2,74

910

22

2,88

956

23

3,02

1003

24

3,17

1052

25

3,35

1112

2.2. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення та визначення розмірів посадових окладів окремих категорій працівників, яким тарифні розряди не встановлюються

2.2.1. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, що встановлюються за групами з оплати праці

Посади

Тарифні розряди, які встановлюються за групами з оплати праці*I

II

III

IV

V

1.

Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач)


18


17


16


15


14

2.

Головна медична сестра, головний фельдшер

12

11

11

10

10

3.

Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу)

- провізор

- фармацевт12

1111

1011

1010

9-

-

4.

Начальник планово-економічного відділу

12

12

11

11

10

5.

Головні фахівці

12

12

11

11

-

6.

Керівник молочної фабрики – кухні

Завідувач молочної кухні

11

10

10

9

10

9

9

8

9

8

7.

Начальники відділів, інших підрозділів (не визначених у цьому розділі), начальник штабу цивільної оборони


11


1110


10


10

*Показники віднесення закладів та установ до груп з оплати праці керівних працівників наведені в додатку 2.

2.2.2. Заступникам керівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, заступникам керівників структурних підрозділів цих закладів та установ посадові оклади встановлюються на 5-15 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника (визначеного з урахуванням норм пункту 1.6 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі і важкі умови праці), а головному бухгалтеру - на 10-30 відсотків.

Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії посадовий оклад установлюється на 10-20 відсотків нижче від посадового окладу керівника закладу, установи з найвищою групою з оплати праці керівників закладів, установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, а керівнику групи обліку посадовий оклад визначається за 10 тарифним розрядом.

2.2.3. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров'я (здоровпунктів), амбулаторій посадовий оклад визначається за 12 тарифним розрядом, керівникам жіночих консультацій, які не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів, – за 13 тарифним розрядом.

2.2.4. Керівникам республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ - головним експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста посадовий оклад визначається за 17 тарифним розрядом.

2.2.5. Керівникам структурних підрозділів – лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють), з урахуванням підвищення на 10-25 відсотків у залежності від обсягу роботи:

а) для завідувачів підстанцій (відділень) швидкої медичної допомоги - лікарів у таких розмірах:

 • на 10 відсотків, – якщо в штатному розписі є 2-5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (40-120 посад персоналу );
 • на 20 відсотків, - якщо в штатному розписі є 6-12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (120-240 посад персоналу);
 • на 25 відсотків, - якщо в штатному розписі є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (понад 240 посад персоналу);

б) для інших керівників структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) – лікарів у таких розмірах:

 • на 10 відсотків - при кількості посад лікарів у підрозділі згідно зі штатним розписом до 3 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);
 • на 20 відсотків – при кількості посад лікарів у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 3 до 6 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);
 • на 25 відсотків - при кількості посад лікарів у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 6 одиниць (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів).

2.2.6. Головам медико-соціальних експертних комісій – лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій, з урахуванням підвищення на 25 відсотків.

2.2.7. Головам лікувально-льотних та лікарсько-консультаційних комісій -лікарям, міським, районним педіатрам, старшим лікарям гірничорятувальних частин посадовий оклад установлюється, виходячи з тарифних розрядів лікарів інших спеціальностей та кваліфікаційних категорій, з урахуванням підвищення на 20 відсотків, старшим лікарям оперативного відділу (диспетчерської) станції швидкої медичної допомоги – на 10 відсотків.

2.2.8. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації*, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян тарифні розряди встановлюються у залежності від кількості осіб, які обслуговуються:

Тарифний розряд

Кількість осіб, які обслуговуються

10

до 160

11

від 161 до 320

12

від 321 до 480

13

від 481 до 640

14

понад 640

*У разі зайняття цієї посади лікарем відповідної спеціальності посадовий оклад установлюється за пунктом 2.2.5.


2.2.5. Схеми тарифних розрядів посад лікарів

Посади

Тарифні розряди

1.

Лікарі-хірурги всіх найменувань* і лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, лікарі загальної практики - сімейні лікарі**:

вищої кваліфікаційної категорії

першої кваліфікаційної категорії

другої кваліфікаційної категорії

без категорії
14

13

12

11


2.

Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю


10

3.

Лікарі інших спеціальностей:

вищої кваліфікаційної категорії

першої кваліфікаційної категорії

другої кваліфікаційної категорії

без категорії13

12

11

10

4.

Лікар-інтерн, лікар-стажист

9

* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог, лікар-травматолог-ортопед, лікар-уролог, лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний, лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог, лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог, лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог, лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її компонентів, клітин та їх трансфузіологію.

** Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної практики – сімейних лікарів, утому числі на посади керівників підрозділів сімейної медицини та головних лікарів сімейних амбулаторій, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями: “терапія”, “підліткова терапія”, “педіатрія”, “медицина невідкладних станів” та “суднова медицина”.


2.2.6 Професіоналам з повною вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші), посади яких уведені замість посад лікарів, посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей відповідних кваліфікаційних категорій.


2.2.7. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних підприємств та об'єднань посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів-хірургів відповідних кваліфікаційних категорій.


2.2.8 Тарифні розряди посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою

Посади

Тарифний розряд

1.

Акушерки, сестри медичні: операційних, перев’язувальних, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, пологових будинків (відділень, палат), відділень (палат) новонароджених та недоношених дітей, станцій (відділень) швидкої, невідкладної, екстреної медичної допомоги, кабінету з аудіометрії; оптометристи; помічники: лікаря-епідеміолога, лікаря-стоматолога; фельдшери всіх спеціальностей, лаборанти (фельдшери-лаборанти), медичні сестри загальної практики - сімейної медицини*, лікарі зубні:

вищої кваліфікаційної категорії

першої кваліфікаційної категорії

другої кваліфікаційної категорії

без категорії

10

9

8

7

2.

Інструктори, рентгенолаборанти, сестри медичні: поліклінік і стаціонарів, з дієтичного харчування, з лікувальної фізкультури, з масажу, зі стоматології, з фізіотерапії та інші; статистики медичні, техніки зубні, техніки - ортезисти - гіпсовиливальники:

вищої кваліфікаційної категорії

першої кваліфікаційної категорії

другої кваліфікаційної категорії

без категорії9

8

7

6

*Сестрам медичним, призначеним на посади сестер медичних загальної практики, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями "фельдшер", "фельдшер швидкої допомоги", "акушерка жіночої консультації", "медична сестра стаціонару", "медична сестра поліклініки", "медична сестра дитячого стаціонару", "медична сестра дитячої поліклініки".


2.2.9. Керівникам закладів охорони здоров'я та їх структурних підрозділів з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10-20 відсотків у залежності від обсягу роботи:

 • на 10 відсотків - при кількості посад фахівців>з базовою та неповною вищою медичною освітою (з урахуванням посади керівника) згідно зі штатним розписом до 3 одиниць (включно);
 • на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно);
 • на 20 відсотків - понад 10 одиниць.

2.2.10. Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам, технікам зубним та іншим фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків.

2.2.11. Схеми тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників закладів охорони здоров‘я та установ соціального захисту населення

Посади (професії)

Тарифний розряд

1.

Молодші медичні сестри: операційних, перев'язувальних, палатні, з догляду за хворими


4

2.

Молодші медичні сестри: буфетниці, ванниці, прибиральниці (палатні) та інші


3

3.

Реєстратор медичний

5

4.

Сестри-господарки

4

5.

Дезінфектор

4

2.2.12. Схема тарифних розрядів посад (професій) працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, відділень соціальної допомоги вдома і служб милосердя

Посади (професії)

Тарифний розряд

1.


2.

Фахівці із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома)

провідний:

першої кваліфікаційної категорії

другої кваліфікаційної категорії

без категорії

Соціальні працівники:

першої кваліфікаційної категорії

другої кваліфікаційної категорії

без категорії11

10

9

8


9

8

7

3.

Соціальний робітник:

3 кваліфікаційного розряду

4 кваліфікаційного розряду


3

4

>2.2.13. Схема тарифних розрядів керівних працівників аптечних закладів (в тому числі баз, складів)

Посади

Тарифні розряди, які встановлюються за групами з оплати праці*I

II

III

IV

V

1.

Керівник (завідувач)

13

13

12

11

10

2.

Завідувач відділу:

провізор

фармацевт


12

11


12

11


11

10


10**

9**


9**

8**

3.

Начальник господарського відділу аптечних закладів (крім баз, складів)

10

9

-

-

-

4.

Начальник планово-економічного відділу аптечної бази, складу


11


10


-


-


-

5.

Начальники (завідувачі) інших відділів аптечних баз, складів


11


10


9


8


7

*Показники віднесення аптечних закладів до груп з оплати праці керівних працівників наведені у додатку 2.

**Тарифні розряди завідувачів відділів аптечних закладів за ІV та V групами з оплати праці застосовуються для цих посад аптечних баз, складів


2.2.14. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів, кіосків визначаються:

 • при обсязі річного планового товарообігу на наступний рік до 100 тис.грн.: провізорів за 10 тарифним розрядом, фармацевтів - за 9 тарифним розрядом;
 • при обсязі річного планового товарообігу на наступний рік понад 100 тис.грн.: провізорів за 11 тарифним розрядом, фармацевтів - за 10 тарифним розрядом.

2.2.15. Посадові оклади керівників (завідувачів) та завідувачів відділів центральної районної аптеки (далі ЦРА), яка здійснює постачання аптек усього району, визначаються за тарифними розрядами, установленими за групою з оплати праці відповідних керівних працівників, з підвищенням:

 • на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15 аптек;
 • на 15 відсотків - при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.

2.2.16. Схема тарифних розрядів посад керівників баз та складів спецмедпостачання

Посади

Центральна база спецмедпостачання

Тарифні розряди, які встановлюються за групою з оплати праці*I

II

III

IV

V

Керівник бази

17

16

15

14

13

12

Керівник складу

-

15

14

13

12

-

*Показники віднесення закладів та установ до груп з оплати праці керівних працівників наведені в додатку 2.

2.2.17. Схема тарифних розрядів посад (професій) інших працівників аптечних закладів, баз і складів спецмедпостачання


Посади

Тарифний розряд

1.

Провізори, провізори-аналітики, провізори клінічні, провізори-косметологи:

вищої кваліфікаційної категорії

першої кваліфікаційної категорії

другої кваліфікаційної категорії

без категорії13

12

11

10

2.

Провізор-інтерн

9

3.

Фармацевти:

вищої кваліфікаційної категорії

першої кваліфікаційної категорії

другої кваліфікаційної категорії

без категорії


10

9

8

7

4.

Лаборанти (фармація):

вищої кваліфікаційної категорії

першої кваліфікаційної категорії

другої кваліфікаційної категорії

без категорії


9

8

7

6

5.

Продавець оптики

4

6.

Фасувальник медичних виробів, молодша медична сестра (мийниця)

3

2.2.18. Старшим провізорам посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад провізорів відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків.

2.2.19. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників будинків відпочинку, будинків творчості, пансіонатів, туристських баз, профілакторіїв


Посади

Тарифні розряди, які встановлюються за групою з оплати праці*I

II

III

IV

V

1.

Директор (начальник)

13

12

11

10

9

2.

Начальник відділу

12

11

-

-

-

3.

Начальник іншого структурного підрозділу

11

10

-

-

-

*Показники віднесення закладів та установ до груп з оплати праці керівних працівників наведені в додатку 2.

2.2.20. Схема тарифних розрядів посад працівників центрів медичної статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих систем управління

Посада

Тарифні розряди


Центр статистики МОЗ України

групи з оплати праці*


І

ІІ

ІІІ

IV

Керівник

16

15

14

13

12

Керівник відділу (бюро)

11

11

11

11

11

 
 
2.2.21. Схема тарифних розрядів посад інших керівників структурних підрозділів, професіоналів, фахівців та технічних службовців


Назва посади

Тарифні розряди1.

Професіонали*, які зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, препаратами та обладнанням (у тому числі інженер з метрології), інженери з охорони праці:
2.

провідний

I категорії

II категорії

без категорії

Фахівці* (техніки), які зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, препаратами та обладнанням (у тому числі технік з метрології):

I категорії

II категорії

без категорії

11

10

9

88

7

63.

Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, економіст, програміст, юрисконсульт, художник-окопротезист, редактор, художник та інші професіонали*:

провідний

I категорії

II категорії

без категорії

10

9

8

74.

5.

Художник ектопротезного кабінету, технолог, бухгалтер, електромеханік та інші фахівці*:

I категорії

II категорії

без категорії

Старший лаборант, який має вищу освіту;

старший інспектор з кадрів8

7

6


76.

Інспектор з кадрів

67.

Техніки всіх спеціальностей:

I категорії

II категорії

без категорії


7

6

58.


9.

Виконавець робіт (начальник дільниці), майстер, майстер контрольний (дільниці цеху), старший інструктор з трудової терапії

Механік дизельної та холодильної установок, інструктор з трудової терапії


8


710.

Начальник гаража з рухомим складом:

від 50 до 100 автотранспортних засобів

понад 100 автотранспортних засобів


10

1111.12.

Старший механік, який здійснює керівництво автотранспортними підрозділами з рухомим складом від 25 до 50 автотранспортних засобів

Механік, який здійснює керівництво автотранспортними підрозділами з рухомим складом від 15 до 25 автотранспортних засобів8713.

Завідувач виробництва (шеф-кухар):

у лікарнях до 500 ліжок, у госпіталях та санаторіях до 150 ліжок;

у лікарнях від 500 до 800 ліжок, у госпіталях та санаторіях від 150 до 250 ліжок;

у лікарнях понад 800 ліжок, у госпіталях та санаторіях понад 250 ліжок, в установах соціального захисту


6


7


814.

Завідувачі:

підсобного сільського господарства

центрального складу, канцелярії, господарства,

фотолабораторії, експедиції, архіву
складу, гуртожитку, пральні, клубу

камери схову, віварію тощо


8


7

6

515.

Старші: диспетчер товарознавець, касир, інспектор, табельник; друкарка І категорії, оператор комп'ютерного набору І категорії, оператор копіювальних та розмножувальних машин І категорії, стенографістка І категорії


5


16. Телеграфіст, телефоніст міжміського (місцевого) телефонного зв'язку:

I кл.

II кл.

III кл.6

5

4


17.

Агент з постачання, архіваріус, диспетчер, діловод, друкарка ІІ категорії, експедитор, інспектор, калькулятор, касир, обліковець, оператор диспетчерської служби, оператор електрозв‘язку, оператор комп'ютерного набору ІІ категорії, оператор копіювальних та розмножувальних машин ІІ категорії, паспортист, приймальник золота, секретар, секретар навчальної частини, секретар-стенографістка, стенографістка ІІ категорії, секретар-друкарка, табельник, товарознавець, інші технічні службовці*

4
* Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95, а кваліфікаційні категорії – відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.


2.2.22. Схема тарифних розрядів професій робітників

Назва професії

Тарифний розряд

1. Старший: сторож, комірник; черговий по гуртожитку, комірник складів кислот та хімікатів, прибиральник виробничих приміщень, вантажник, склографіст (ротаторник), прибиральник сміттєпроводів, кухонний робітник


2

2. Візник, гардеробник, черговий по поверху, опалювач, комірник, кастелянка, кубівник, кур'єр, двірник,

підсобний робітник, сторож, маркувальник, робітник з благоустрою, комплектувальник білизни, прасувальник, натирач підлоги, прибиральник територій, прибиральник службових приміщень, сатураторник, склопротиральник, мийник посуду та інші робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи*


1

3. Апаратник хімічного чищення спецодягу, машиніст із прання та ремонту спецодягу, садівник, водій електро- та автовізка, водій транспортно-прибиральних машин, водій самохідних механізмів, робітник ритуальних послуг, робітник з догляду за тваринами та інші робітники, які виконують малокваліфіковані роботи*


2

4. Комендант, евакуатор, пекар

35. Ліфтер при швидкості руху ліфтів:

від 2,5 до 5 метрів за сек.

від 5 до 7 метрів за сек.

більше 7 метрів за сек.


1

2

3


6. Швачка:

1 кваліфікаційного розряду

2 кваліфікаційного розряду

3 кваліфікаційного розряду


1

2

37. Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання, офіціант:


3 кваліфікаційного розряду

4 кваліфікаційного розряду


3

4

8. Перукар:

І класу

ІІ класу


2

3


9. Кухар:

3 кваліфікаційного розряду

4 кваліфікаційного розряду

5 кваліфікаційного розряду

6 кваліфікаційного розряду
3

4

5

6


10. Ремонтувальник висотних частин будівель, електроосвітлювач, фотограф, газозварник, електрогазозварник, машиніст (кочегар) котельні, оператор котельні, механізатор, тракторист; препаратори, взуттьовики, слюсарі, столярі, токарі, ливарники, полірувальники, верстатники, електромеханіки, налагоджувальники, електромонтери всіх найменувань та інші робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи з ремонту, налагодження, обслуговування обладнання, будівель, автомобілів, меблів тощо*:


2 кваліфікаційного розряду

3 кваліфікаційного розряду

4 кваліфікаційного розряду


3

4

5

11. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні ) роботи*, у т.ч. з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання, виготовлення очних протезів тощо:

5 кваліфікаційного розряду

6 кваліфікаційного розряду


6

7


12. Робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків:

2 кваліфікаційного розряду

3 кваліфікаційного розряду

4 кваліфікаційного розряду4

5

6


13. Оптик медичний


7-8

* Назви професій встановлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95, а кваліфікаційні розряди – відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

2.2.23. Схема тарифних розрядів професій водіїв автотранспортних та мототранспортних засобів

Назва професії

Вид автотранспортного засобу

Тарифні розряди за групами автомобілів1. Водій автотранспортних засобів

1.Автобуси, габаритна довжина яких:

до 7,5 м

понад 7,5 до 9,5

понад 9,5


3

4

5

2.Вантажний автомобіль вантажопідйомністю:

до 3 тонн

понад 3 до 7 тонн

понад 7 тонн2

3

4

3.Автомобілі швидкої медичної допомоги та оперативні автомобілі із спеціальним звуковим сигналом (типу „сирена”) з робочим обсягом двигуна:

до 1,8 л

понад 1,8 до 3,5 л

понад 3,5 л

3

4

5

4.Легковий автомобіль (у т. ч. спеціальні) з робочим обсягом двигуна:

до 1,8 л

понад 1,8 до 3,5 л

понад 3,5 л
2

3

4

2.Водій мототранспортних засобів

Мотоцикл, моторолер

22.3.
Ставки погодинної оплати праці працівників, які залучаються закладами, установами та організаціями для проведення консультацій


2.3.1. Ставки погодинної оплати праці

Працівники

Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника І тарифного розряду

Професор, доктор медичних наук

10,91

Доцент або кандидат медичних наук

9,10

Особи, які не мають наукового ступеня, зі стажем роботи не менше 5 років

7,96


2.3.2. Ставки погодинної оплати праці академіка та члена-кореспондента підвищуються на 25 відсотків від ставок погодинної оплати праці професора та доктора медичних наук.

2.3.3. Разова консультація тривалістю менше однієї години сплачується як за годину.

2.3.4. Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі, проводиться лікарям-консультантам, виходячи із посадового окладу лікаря відповідної спеціальності, за фактичний час перебування у дорозі.

2.3.5. Цей порядок оплати праці лікарів-консультантів не застосовується при оплаті праці лікарів, які залучаються до проведення консультацій у закладах, у штаті яких вони є.2.4. Підвищення посадових окладів


2.4.1. За наявність кваліфікаційної категорії

1. Керівникам закладів охорони здоров’я, аптечних закладів, установ соціального захисту населення та їх заступникам з числа лікарів та провізорів посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, підвищується за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю "організація та управління охороною здоров’я" або “ організація та управління фармацією":

а) керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) - за спеціальностями "організація і управління охороною здоров'я" та " організація та управління фармацією ", які мають:

 • вищу кваліфікаційну категорію – на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника І тарифного розряду;
 • першу кваліфікаційну категорію – на 31,9 відсотка тарифної ставки працівника І тарифного розряду;
 • другу кваліфікаційну категорію – на 24,1 відсотка тарифної ставки працівника І тарифного розряду;

б) керівникам із числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та головним медичним сестрам, які мають:

 • вищу кваліфікаційну категорію – на 28,3 відсотка тарифної ставки працівника І тарифного розряду;
 • першу кваліфікаційну категорію – на 18,4 відсотка тарифної ставки працівника І тарифного розряду;
 • другу кваліфікаційну категорію – на 8,7 відсотка тарифної ставки працівника І тарифного розряду

2. Головним лікарям дільничних лікарень, лікарських амбулаторій та керівникам ЦМСЕ підвищення посадових окладів за наявність кваліфікаційної категорії проводиться за будь-якою лікарською спеціальністю.

3. У разі призначення лікаря (провізора) на посаду керівника закладу, установи або його заступника з числа лікарів (провізорів) йому протягом трьох років з дня призначення на керівну посаду здійснюється підвищення посадового окладу за кваліфікаційну категорію за лікарською (фармацевтичною) спеціальністю, яку він мав, у розмірах, передбачених цим пунктом.

4. Керівникам структурних підрозділів - лікарям посадовий оклад встановлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють, а завідувачам поліклінік, що є структурними підрозділами лікарень, – за будь-якою лікарською спеціальністю, за якою надається амбулаторно-поліклінічна допомога.

5. Іншим медичним та фармацевтичних працівникам посадовий оклад установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію.

6. Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії проводиться працівникам протягом п’яти років з дня затвердження наказом органу (закладу) охорони здоров’я рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження). Особам, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію (не пізніше як за два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації (переатестації), указана виплата проводиться до винесення рішення атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) або відміну.


2.4.2. За оперативне втручання

Посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів, у тому числі керівників структурних підрозділів –лікарів цих спеціальностей, визначені згідно з пунктами 2.1 – 2.2 підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю – до 25 відсотків, стаціонарі – до 40 відсотків.


2.4.3. За диплом з відзнакою

Лікарям усіх спеціальностей та провізорам (крім лікарів-інтернів та провізорів-інтернів), які отримали диплом з відзнакою після закінчення вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, посадовий оклад, що визначений за тарифними розрядами, підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.


2.4.4. За керування санітарним транспортом

Водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки підвищуються на 20 відсотків. Перелік автомобілів, віднесених до санітарних, затверджується Міністерством охорони здоров’я України.


2.4.5. У зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці

1. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників закладів та структурних підрозділів, перелік яких наведено у додатку 3, підвищуються на 25 та 15 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників закладів охорони здоров'я (структурних підрозділів), які працюють з вірусом імунодефіциту людини, підвищуються на 60 відсотків (додаток 4).

3. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників закладів охорони здоров'я (структурних підрозділів), зайнятих оглядом та наданням медичної допомоги тим, хто постраждав у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС, підвищуються на 25 відсотків (додаток 5).

4. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників госпіталів для інвалідів Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів та спеціальних відділень у складі лікарень підвищуються:

 • медичним та фармацевтичним працівникам - на 15 відсотків;
 • іншим працівникам на 10 відсотків.

5. Посадові оклади ентомологів, інженерів-гідротехніків та помічників ентомологів санітарно-епідеміологічних станцій, що розташовані в районах масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів, підвищуються на 15 відсотків.

Порядок віднесення території до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів визначається і затверджується наказом МОЗ України.

6. Посадові оклади (тарифні ставки) медичних працівників дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а також усіх працівників будинків дитини, тарифні розряди яких визначені цими Умовами, підвищуються на 20 відсотків.

7. Посадові оклади медичних працівників спеціальних закладів (центрів) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання, реабілітації та догляду, підвищуються на 30 відсотків.

8. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ соціального захисту населення, які безпосередньо обслуговують осіб із значно зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих, підвищуються на 20 відсотків.

9. Посадові оклади медичних працівників відділень Українського науково-дослідного інституту нейрохірургії, які здійснюють лікування та безпосередньо обслуговують нейрохірургічних хворих з розладами психічної діяльності, підвищуються на 15 відсотків.

10. Посадові оклади керівників будинків-інтернатів загального типу, до складу яких входять відділення з контингентом підопічних, які мають порушення психіки, підвищуються на 25 відсотків.

11. Машиністам з прання та ремонту спецодягу тарифні ставки підвищуються на 20 відсотків.

12. Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці згідно з підпунктами 1-9, затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом у залежності від функціональних обов'язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці.


2.4.6. Інші підвищення посадових окладів (тарифних ставок)

1. Посадові оклади (тарифні ставки) приймальників золота в закладах охорони здоров'я підвищуються на 15 відсотків.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) медичних та фармацевтичних працівників закладів охорони здоров'я, які були в підпорядкуванні ІII Головного управління МОЗ СРСР, підвищуються на 25 відсотків, а інших працівників цих закладів - на 20 відсотків.

3. Керівникам територіальних медичних (фармацевтичних) об’єднань та об’єднань санаторіїв посадові оклади встановлюються на рівні найвищої групи з оплати праці керівника закладу або організації з числа закладів і організацій, які входять до складу об'єднань, з підвищенням їх розміру відповідно на 20 та 15 відсотків.

4. Керівним працівникам (керівнику закладу, його заступникам, крім заступника з поліклінічної роботи, головному бухгалтеру та його заступникам, начальнику планово-економічного відділу, головним фахівцям) лікарень (у т.ч. спеціалізованих), диспансерів, пологових будинків, клінік при НДІ, центрів зі стаціонарами за наявності поліклінік (поліклінічних відділень) посадові оклади підвищуються на 15 відсотків.

5. Посадові оклади керівників лікарень швидкої медичної допомоги, у складі яких функціонує станція швидкої медичної допомоги, підвищуються на 20 відсотків.

6. Керівникам центрів медичної статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих систем управління, начальникам відділів (бюро) автоматизованих систем управління, які виконують переважно роботи з автоматизованого проектування та управління технологічними процесами, посадові оклади підвищуються відповідно на 20 та 15 відсотків.

7. Працівникам, які постійно працюють у закладах, розташованих на території населеного пункту, що має статус гірського, незалежно від того, проживають вони в цьому населеному пункті чи ні, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.95
№ 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах".


2.4.7. Порядок установлення підвищень посадових окладів

Підвищення, передбачені підпунктами 2.4.1-2.4.4, установлюються до посадового окладу, визначеного за пунктами 2.1-2.2.

Підвищення, передбачені пунктами 2.4.5-2.4.6, установлюються до посадового окладу, визначеного за пунктами 2.1-2.2, з урахуванням підвищень за кваліфікаційну категорію, оперативні втручання, диплом з відзнакою, санітарний транспорт.

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
03040506070809
10111213141516
171819202123
24252627282930

Фотодокументи