Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Доповідь Голови Профспілки Коваль В.М. на VI З’їзді Профспілки працівників охорони здоров’я України

Шановні делегати та запрошені !

Вітаю вас з початком роботи VІ З’їзду Профспілки працівників охорони здоров’я України!

Сьогодні ми зібралися разом, щоб підсумувати ще один етап в житті галузевої профспілки. Підбивши підсумки звітів і виборів, узагальнивши наші напрацювання за цей період і проблеми, які нам не вдалося подолати, зваживши набутий досвід і конструктивні пропозиції, ми приймемо рішення, які ляжуть в основу подальшої діяльності Профспілки.

Виповнилося 20 років з моменту створення Профспілки і ми маємо можливість належно оцінити минуле, усвідомити сучасне та замислитися про майбутнє, про те, що необхідно зробити усім разом та кожному окремо. За час свого існування Профспілка довела, що вона є єдиною реальною діючою силою, яка відстоює трудові права працівників на гідні та безпечні умови праці, прагне до забезпечення гідного життєвого рівня працівників галузі, домагається повернення престижності медичної професії.

Підсумовуючи п’ятирічний період, слід відзначити, що за кількістю та значимістю подій політичного, економічного та соціального характеру, він не поступається першим рокам становлення української державності.

Попри існуючі труднощі, виклики сьогодення: фінансово-економічну кризу, рейдерство Профспілці вдалося зберегти організаційну цілісність та міць профспілкових організацій, мотиваційну привабливість та консолідувати зусилля трудових колективів на виконання галузевих завдань.

Завдяки високому професіоналізму та наполегливості керівників організацій Профспілки (Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Тернопільської, Харківської обласних та м. Києва) вдалося протистояти рейдерським атакам та втручанню роботодавців у законну діяльність первинних профорганізацій.

За результатами звітно-виборної кампанії роботу всіх 27 територіальних організацій Профспілки визнано задовільною. Учасники обласних конференцій висловили довіру своїм профспілковим лідерам.

Зміни серед особового складу керівників обласних організацій Профспілки відбулися лише в трьох областях – Донецькій, Закарпатській та Луганській у зв’язку із виходом на пенсію голів цих організацій (Омельянчук Л.І., Колесником М.К., Сіненком Ф.П).

Враховуючи регламент та надані всім інформаційні матеріали про роботу ЦК Профспілки за 2006-2010 роки, дозвольте, шановні учасники З’їзду, у своїй доповіді зупинитися лише на ключових аспектах діяльності і поділитися з Вами своїм баченням стратегії розвитку Профспілки на перспективу.

Шановні учасники з’їзду !

Про охорону здоров’я та її працівників в нашій державі, як правило, згадують У ДВОХ ВИПАДКАХ – під час виборів та спалаху епідемій. Виборчі баталії останніх років зробили медицину розмінною монетою політичних партій. Всі пропонували суспільству рецепти ПОРЯТУНКУ охорони здоров’я, але жодного разу влада не забезпечила галузь належними фінансовими ресурсами та не подбала про її працівників. В той час як в умовах кризи світ переосмислив життєві цінності, визнавши здоров’я найбільшим надбанням і найвдалішою інвестицією, наша держава змушує галузь охорони здоров’я виживати за рахунок власних ресурсів - керуючись жорсткими правилами економії.

Звичайно нелегко працювати за такої ситуації, особливо досягати відчутних результатів. Тому у звітному періоді Профспілка найбільші зусилля зосереджувала на питаннях соціально-економічного та правового захисту спілчан максимально використовуючи механізм соціального діалогу - взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та розвиток соціального партнерства. Саме на засадах соціального партнерства та соціального діалогу розвиваються стосунки Профспілки з Міністерством охорони здоров’я України. У після з'їздівський період в галузі практично сформовано систему соціального партнерства, в основі якої на національному рівні – Галузева угода; територіальні угоди забезпечують взаємодію організаційних ланок Профспілки з представниками влади на місцях; в лікувально-профілактичних та навчальних закладах укладаються колективні договори.

Ми можемо похвалитися тим, що колдоговірна робота у галузі знаходиться на належному рівні - 98,8 % працюючих охоплено колективними договорами. У 2007 році укладена Галузева угода між ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я України на 2007-2011 роки. Основним завданням Профспілки при розробці угоди було підвищення її ефективності, розширення сфери застосування та посилення інституційних форм соціального партнерства з метою більш повного захисту прав та інтересів спілчан.

Ділові взаємини налагоджено з Комітетами Верховної Ради України, з Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України та іншими відомствами. 

З метою законодавчого врегулювання правового та соціального захисту трудових прав медичних та фармацевтичних працівників, Профспілка готувала пропозиції до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Шановні колеги!

Проблемні питання галузі та соціально-економічного захисту працівників охорони здоров’я постійно були в центрі уваги та розглядалися на засіданнях президій та пленумів ЦК Профспілки, спільних Президій ЦК профспілок працівників бюджетної сфери, порушувалися під час зустрічей з першими особами держави.

Однак налагоджені зв’язки та протокольні домовленості швидко нівелювалися через відсутність спадкоємності при зміні Урядів та міністрів, що не сприяло покращенню ситуації .

Систематично приймався з порушенням принципів та норм права головний фінансовий документ держави - Державний бюджет України. Ні Уряд, ні Верховна Рада, ні Президент не дотримувалися як вимог 49 статті Конституції України так і Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо належного фінансування галузі. І незважаючи на те, що за останні п’ять років в грошовому еквіваленті обсяг фінансування охорони здоров’я збільшився більш як вдвічі ( з 17502,3 млн. грн. у 2006 році до 39411,5 млн. грн. у 2010 р.) у відсотках до ВВП цей показник залишився у межах 2,9 % - 3,6 %, що є нижче межі життєдіяльності галузі, визначеної ВООЗ (у розмірі 6,0%).

Цих коштів вистачає лише на мізерну заробітну плату медикам та оплату комунальних послуг, що складають у структурі видатків понад 80%. А з підвищенням ціни на газ, без відповідної компенсації, ЦИХ коштів катастрофічно не вистачає (лікувально-профілактичні заклади стали боржниками). З огляду на це сьогодні не можна вимагати від галузі безоплатної медичної допомоги, зокрема такої, яка б задовольняла усіх членів суспільства – багатих і бідних, малозабезпечених і безпритульних, літніх і молодих, адже розмір фінансування охорони здоров’я в Україні в розрахунку на одну особу майже в 60 разів менший ніж у розвинених країнах.

Сподіваємось, що Програму Президента України щодо поетапного збільшення обсягів бюджетного фінансування системи охорони здоров`я до загальноєвропейського рівня, тобто до 10% ВВП буде виконано і постійні вимоги Профспілки щодо належного фінансування охорони здоров’я будуть враховані. Вирішення цього питання дасть можливість провести повноцінне реформування галузі, забезпечити європейський рівень як надання медичної допомоги так і належних умов та оплати праці працівників ГАЛУЗІ.

Однак при цьому ми повинні усвідомлювати, що без нашої наполегливості, чіткої позиції у захисті прав спілчан, без виваженого плану дій, успіхів нам не домогтися. успіхів у вигляді подарунку очікувати не варто.

Адже саме в результаті п’ятирічної боротьби Профспілки:

середньомісячна заробітна плата працівників охорони здоров’я зросла у 2,3 рази (із 722 грн. у грудні 2005 року до 1657 грн. у вересні 2010 року);

вдалося домогтися введення ЄТС в повному обсязі, прискоривши на 2 місяці введення її ІІІ етапу;

незаперечним здобутком Профспілки в умовах економічної кризи, стало запровадження з 1 січня 2010 року надбавки за вислугу років медпрацівникам (постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1418 та від 26.08.2009 р. № 910 ). На що додатково було спрямовано 3,6 млрд. грн.;

збережено підвищення посадових окладів на 25% медичним працівникам, які надають медичну допомогу особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

в основному ліквідована заборгованість з заробітної плати;

Саме під натиском профспілок значно підвищено мінімальну заробітну плату та встановлено її на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

вперше до тексту Генеральної угоди вдалося включити зобов’язання КМУ щодо обов’язковості ведення переговорів з питань оплати праці працівників бюджетної сфери.

Здійснені Профспілкою заходи, спрямовані на підвищення заробітної плати, забезпечили стабільне її збільшення, однак докорінних змін в оплаті праці медпрацівників досягти поки ЩО не вдалося.

Уряд порушує механізм формування ЄТС - ставка працівника І тарифного розряду встановлюється в ручному режимі, у розмірі майже в два рази нижче законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати. Це призвело до замороження заробітної плати в бюджетній сфері майже на два роки, а на цей момент - до прогресуючого розриву між розмірами ставки I тарифу та мін. зарплати (від 60 грн. до 322 грн.) повного розбалансування Єдиної тарифної сітки та руйнації диференційованої оплати праці. Посадові оклади професіоналів та фахівців з вищою освітою різної кваліфікації зрівняні з оплатою за некваліфіковану працю (з 1 по 7 тарифні розряди) - працівники галузі втрачають до 40 відсотків річного заробітку або від 2544 грн. (санітарки) до 18856 грн. (головні лікарі).

В результаті такої політики, заробітна плата в охороні здоров’я втратила свою мотивуючу та відтворювальну функції. За її рівнем, галузь десятиліттями посідає передостаннє місце серед інших галузей економіки в 1,6 рази відстаючи від промисловості.

Такий стан речей є неприйнятним. Адже питання оплати праці працівників охорони здоров’я – це питання гідності наших спілчан!

Тому, Профспілка зайняла принципову позицію з приводу встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати, не погоджуючи жодні нормативні акти, що не відповідають вказаним вимогам.

Шановні колеги!

Яскравим прикладом ігнорування інтересів працівників галузі є те, що економічна криза, епідемія грипу лише додали напруги та навантаження в роботі медичних працівників, ОДНАК ПРИ ЦЬОМУ ЇХ залишили без належної винагороди за працю. Не погоджуючись з вимогами Профспілки, Міністерство фінансів до останнього зволікало з підготовкою розпорядження КМУ щодо преміювання працівників, які надавали медичну допомогу в умовах епідемії. Не вдалося реалізувати й положення 145 Наказу Мінпраці щодо доплат за роботу під час епідемії, через відсутність відповідного Переліку посад працівників, який на жаль міністерством і досі не затверджено. Це питання дуже актуальне і сьогодні.

Шановний Зіновію Миколайовичу, ми просимо Вас взяти під особистий контроль підготовку цього документу.

Шановні учасники з’їзду!

Існуючи рівні оплати праці та соціального захисту в системі охорони здоров'я не можуть утримати кадри, а тим більше сприяти залученню молоді, і як наслідок щорічно вибуває понад 6 тис. лікарів.

Нині в країні не вистачає понад 46 тисяч лікарів та близько 20 тисяч молодших спеціалістів. 40% працюючого персоналу особи пенсійного віку.

В останні роки ми отримали ситуацію, що характеризується значними масштабами переходу медичних працівників до інших секторів економіки або еміграції, частіше в сусідні європейські країни.

Особливо критична ситуація з кадровим забезпеченням склалась на селі. Існує низка закладів охорони здоров'я, в яких взагалі жодна посада не заміщена лікарем.

Відсутність житла, та належної соціальної інфраструктури, проблеми щодо реалізації прав та гарантій медичних та фармацевтичних працівників, ось основні чинники кадрової кризи у сільській місцевості та селищах міського типу.

Вселяє надію на краще реалізація довготривалих вимог Профспілки стосовно фінансування закладів охорони здоров’я сільської місцевості з районних бюджетів згідно з новою редакцією Бюджетного кодексу України.

Шановні колеги!

Профспілка та Національна служба посередництва та примирення продовжує роботу щодо вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками охорони здоров’я України та Кабінетом Міністрів України, (зареєстрованого розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 29 грудня 2001 року № 250-р (до 26.12.2006 року з Міністерством охорони здоров’я України). Незважаючи на вжиті заходи, зокрема, сторона спору - Міністерство охорони здоров’я України була змінена на Кабінет Міністрів України, як орган, який має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України, залишається невирішеною лише друга основна вимога: «Змінити існуючі соціально-економічні умови праці працівників закладів охорони здоров’я України шляхом підвищення заробітної плати медичним працівникам відповідно до пункту “ж” статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я та Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» (тобто до рівня середньої по промисловості) і врегулювання міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.»

Для активізації подальших дій та сприяння у вирішенні даного колективного трудового спору Профспілка звернулася до Національної служби посередництва і примирення щодо організації узгоджувальної зустрічі представників сторін.

Зважаючи, що на З’їзді присутній Міністр праці та соціальної політики України хотілося б почути: Які заходи буде вживати Мінпраці для врегулювання спору, з огляду на те, що освітянам обіцяно приведення розмірів посадових окладів у відповідність до вимог ст. 57 « Про освіту»?

Шановні колеги!

Значна увага ЦК Профспілки приділялася виконанню правозахисної функції, здійсненню громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

У звітному періоді майже в десять разів збільшилося представництво трудових прав працівників у судах.

Збільшилась кількість консультацій з правових питань, письмових роз’яснень норм трудового законодавства. Та надання правової допомоги безпосередньо у закладах охорони здоров’я.

Кількість проведених перевірок з питань додержання вимог трудового законодавства збільшилася у два рази ( перевірками охоплено - 4904 заклади (у 2001 – 2005 роках – 2504).

За результатами здійснення громадського контролю організаціями Профспілки вносилися подання про усунення порушень трудових прав працівників.

Як результат цієї роботи за звітний період 28 % від загальної кількості порушень усунуто, це безперечно мало, але за попередній період ТАКИХ було ЛИШЕ 5,2% (у 2001 – 2005 роках).

Найбільше порушень стосувалося питань оплати праці, гарантій і компенсацій, доплат за роботу в шкідливих умовах праці, робочого часу та часу відпочинку тощо.

Основними причинами порушень трудових прав працівників є правовий нігілізм роботодавців, невиконання законів органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, власних повноважень щодо забезпечення додержання прав і свобод громадян, що особливо важливо в умовах реформування галузі.

Останнім часом, при проведенні заходів по реформуванню галузі почастішали факти порушень трудових прав, тому організації Профспілки змушені втручатися в ці процеси з метою захисту спілчан.

Так, у 2008 році сесія Кіровоградської міської Ради всупереч статті 49 Конституції України прийняла рішення, яке поставило під загрозу скорочення мережі закладів охорони здоров’я, позбавлення медичних працівників пільг та компенсацій, в тому числі права на підвищення посадових окладів за роботу в шкідливих умовах праці, на скорочений робочий час, додаткову відпустку, пільг при призначенні пенсії. Лише після втручання Кіровоградської обласної організації Профспілки та звернення її до органів прокуратури рішення Кіровоградської міської Ради було скасовано.

Аналогічна ситуація мала місце при реорганізації восьми закладів охорони здоров’я в Луганській області. Лише після втручання представників Профспілки спільно з Міністерством охорони здоров’я України вдалося відмінити незаконне рішення Луганської обласної Ради і зберегти мережу закладів охорони здоров’я області, та захистити трудові та соціальні права понад 2000 працівників. ЦЕ ЩЕ РАЗ ПІДТВЕРДЖУЄ НЕОБХІДНІСТЬ ВИВАЖЕНОГО ПІДХОДУ ДО БУДЬ-ЯКИХ РЕОРГАНІЗАЦІЙ І НОВОВВЕДЕНЬ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Шановний Зіновію Миколайовичу!

Ми розуміємо і підтримуємо реформи в галузі, але не за рахунок самої галузі та її працівників. На наш погляд, в першу чергу медичні працівники мають зрозуміти, що їм дасть реформування галузі і в плані професійному (чи зміняться на краще їх умови праці), і в плані матеріальному (якою буде мотивація). На жаль, далеко не всі медики зрозуміли, в чому ж суть проголошених реформ, і тому очікують їх з побоюванням. Принаймні, в цьому я переконалася під час спілкування в регіонах з профспілковим активом галузі. Оптимізація мережі асоціюється у свідомості людей із скороченнями. Тому потрібно спочатку розробити законодавчу базу, провести роз’яснювальну роботу, відпрацювати нововведення на пілотних проектах. Більш активно залучати до цього процесу організації профспілки всіх рівнів. І головне, я в цьому переконана - Реформування галузі без відповідного фінансування державою приречені НА НЕВДАЧУ.

Ще одним болючим питанням в галузі залишається охорона праці.

На нашу думку, ЇЇ РІВЕНЬ на сьогодні не задовольняє ні працівників, ні пацієнтів. Викликає стурбованість незадовільний стан матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Фізично зношене та морально застаріле обладнання.

Це стосується в першу чергу автомобільного транспорту, рентген-апаратів, прального обладнання, автоклавів, вентиляційних систем.

За звітний період робота Профспілки з питань охорони праці активізувалася і стала більш конкретною.

Стан умов і охорони праці, виробничого травматизму, професійної захворюваності медичних працівників щорічно обговорюються на засіданнях президій як ЦК, так і територіальних організацій Профспілки.

У практику роботи багатьох обласних організацій увійшли проведення спільних засідань Президії і Колегії обласних управлінь охорони здоров'я з питань охорони праці.

Робота, що проводиться організаціями Профспілки спільно з органами управління охорони здоров'я, дозволила активізувати реалізацію основних вимог законодавства України з цих питань.

У багатьох органах управління охорони здоров'я введені посади фахівців з охорони праці, для координації роботи, що проводиться в ЛПЗ.

З метою посилення роботи по здійсненню громадського контролю та вжиття відповідних заходів Профспілкою запроваджено Звіт профспілкової організації про стан охорони праці, травматизму та профзахворювань.

На разі не можна не згадати катастрофічні наслідки вибуху, що стався у Луганській міській лікарні, де загинуло 16 чоловік. Ця трагедія довела , що стан об’єктів підвищеної небезпеки в закладах охорони здоров’я потребує негайного вжиття заходів щодо безпечності їх експлуатації.

Гострою залишається проблема створення системи правового захисту працівників галузі від погроз, насильства та посягань на життя, захоплення в заручники при виконанні професійних обов’язків, особливо це стосується працівників бригад швидкої медичної допомоги.

Прикро констатувати, але сьогодні в системі охорони здоров'я відсутня планомірна і повсякденна робота щодо профілактики захворюваності медичних працівників, їх оздоровлення - практично не виконується Наказ МОЗ України від 30.03.1998р.№78 «Про заходи по організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров’я».

У структурі професійної захворюваності медичних працівників переважають соціально-значущі хвороби: туберкульоз органів дихання, гепатит , бронхіальна астма.

Профспілка неодноразово звертала увагу, що для мінімізації професійних ризиків необхідно забезпечити фінансування галузі на охорону праці у повному обсязі.

Саме з цієї причини не прийнята Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, та не виконуються інші заходи Галузевої угоди.

Це питання розглядалось на засіданнях Спільного представницького органу під час аналізу виконання Генеральної угоди. Зокрема відзначалось, що для закладів охорони здоров'я, досі не вирішено питання відображення в бюджетній класифікації окремим рядком витрат на охорону праці.

Для активізації громадського контролю за станом умов і охорони праці в регіонах регулярно проводяться огляди-конкурси з питань охорони праці, місячники і дні охорони праці, широко застосовуються форми морального і матеріального стимулювання. Таку роботу добре організовують і проводять Кримська республіканська, Київська міська, Черкаська обласна організації Профспілки. Новацією в роботі Профспілки стала участь в організації і проведенні заходів з нагоди Міжнародного дня охорони праці. (28 квітня - щорічно).

На майбутнє необхідно удосконалювати громадський контроль за станом охорони праці, створивши службу охорони праці Профспілки у всіх обласних організаціях, зосередити свою діяльність на профілактичних заходах щодо попередження виробничого травматизму і поліпшення умов праці працівників.

Потребують також розробки та впровадження галузева система управління охороною праці.

Шановні колеги!

Важливими напрямами діяльності Профспілки були і є питання задоволення духовних потреб, організації культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи, відпочинку та оздоровлення спілчан та їх сімей. З метою пропаганди здорового способу життя Профспілкою спільно з Міністерством охорони здоров’я України, Центральною радою ФСТ «Спартак» проведено шість Всеукраїнських спартакіад.

Більш системною стала робота з організації дитячого оздоровлення та відпочинку. Заслуговують на подяку Волинська, Запорізька, Миколаївська обласні організації профспілки та їх голови Шахраюк Віталій Федорович, Тонковід Алла Миколаївна, Заяць Євгенія Миколаївна, які попри всі економічні труднощі зберегли дитячі оздоровчі заклади.

Наша Профспілка посіла I місце у другій групі серед галузевих профспілок у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей у минулому році.

Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту нагороджена Голова Черкаської обласної організації Профспілки Кочубей Валентина Григорівна за кращу організацію відпочинку і оздоровлення дітей.

Викликають захоплення творчі здібності наших працівників, їх таланти багатогранні: Вони і співають, і пишуть вірші, і шиють і вишивають. Нам є ким пишатися. До Дня медичного працівника проводились фотоконкурси, творчі зустрічі аматорів художнього слова, виставки народної художньої творчості медичних працівників. Скільки краси, добра і любові випромінювали їх роботи!

За підсумками фотоконкурсу Почесною грамотою ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України з виплатою грошової винагороди нагороджено 57 учасників. Видано збірник літературних творів працівників галузі «Україно, ти для мене диво!».

До Дня Незалежності України проведено конкурс серед молодих спеціалістів-лікарів на кращий твір «Мої перші сто днів».

Можна б було зробити набагато більше, але на жаль протягом багатьох років більшість профкомів закладів охорони здоров’я позбавлені можливості на елементарне задоволення духовних потреб та оздоровлення своїх спілчан за рахунок відрахувань 0,3% на культурно-масову та оздоровчу роботу (від фонду заробітної плати).

На вимогу профспілок в новій Генеральній угоді урядова сторона взяла на себе зобов’язання передбачати у розрахунках до кошторисів закладів окремим розділом видатки на ці заходи.

 Шановні колеги!

Курортна справа є досить важливою ланкою системи охорони здоров’я, яка вносить вагомий вклад в профілактику захворювань, лікування та реабілітацію хворих. В системі ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» ФПУ працює більш 4000 працівників з вищою та середньою медичною освітою. Всі вони є членами нашої Профспілки. На сьогодні ця система зберегла свою цілісність і забезпечує її якісний розвиток. Прикро констатувати, але сьогодні в санаторно-курортних закладах, особливо в автономній республіці Крим Є багато проблем, ЗОКРЕМА непоодинокі випадки заборгованості заробітної плати, незаконного звільнення працівників, вимушені відпустки за власний рахунок, рейдерські захоплення. Не встановлена надбавка за вислугу років. Ці та інші проблеми потребують окремої РОЗМОВИ. Профспілка активно долучалась до вирішення цих питань. Так в сан. «Ясна поляна» після тривалої затримки заробітної плати, після втручання ЦК було складено графік та погашена заборгованість.

На жаль, постійно знаходяться претенденти, яка зазіхають на профспілкову власність. ЇЇ збереження – це головне завдання Федерації профспілок України та її членських організацій.

Шановні учасники з’їзду!

У звітному періоді міжнародна робота ЦК Профспілки проводилась в умовах подальшої глобалізації. Завдяки Міжнародному профспілковому об’єднанню - Інтернаціоналу громадського обслуговування, активізувалась робота Із спорідненими профспілками держав ЄС та СНД.

У 2009 р. Профспілка стала членською організацією Європейської Федерації громадського обслуговування (ЄФПГО), яка представляє інтереси 8 млн. членів споріднених профспілок на території Європи та Середньої Азії.

В Києві галузевою Профспілкою спільно з Інтернаціоналом проводились міжнародні конференції, семінари, круглі столи та фахові дискусії з питань ВІЛ/СНІДу, гендерної рівності, сімейної медицини, укладення колективних договорів, ведення соціального діалогу.

У 2010 році представники галузевої Профспілки брали участь у роботі з'їздів профспілок працівників охорони здоров’я Росії та Білорусії.

Разом з тим, міжнародна робота ЦК Профспілки потребує значного удосконалення.

У новому звітному періоді Основними цілями міжнародного співробітництва залишається сприяння зміцненню дружніх відносин та підвищення ефективності співпраці з профспілками працівників охорони здоров’я країн ближнього та дальнього зарубіжжя за для захисту соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, збереження державного сектору громадських послуг.

Шановні колеги!

Після V з’їзду Профспілки активізувалася робота з молоддю. За звітний період створена Молодіжна рада Профспілки працівників охорони здоров’я України, Проведено Перший Молодіжний форум, розроблено та прийнято Концепцію, та Положення про Молодіжну раду Профспілки.

На засіданнях Молодіжної ради розглянуті проблемні питання, зокрема, незадовільного соціально-економічного становища працюючої та студентської молоді, безробіття, забезпеченості гуртожитками тощо. З порушених питань направлено звернення до Президента України, Голови ВРУ, Прем’єр-міністра України.

Реалізація цілеспрямованої молодіжної політики в сфері захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючої молоді та студентів має стати одним з пріоритетних напрямів нашої діяльності. Профспілка розглядає молодіжну політику, як комплексну систему заходів, форм і методів роботи, що сприятимуть омолодженню та зростанню профспілкових рядів, підвищенню авторитету Профспілки та її організацій в молодіжному середовищі. Бо молодь то майбутнє не тільки держави, а й нашої профспілки та профспілкового руху в цілому.

Саме на успішне вирішення всіх проблемних питань в майбутньому повинні бути спрямовані наші спільні зусилля і кадровий потенціал . тому на часі приділити належну увагу правовому захисту незвільнених профспілкових лідерів і мотивації профспілкового членства, адже саме від роботи на місцях І залежить наше майбутнє. Також необхідно вдосконалювати навчання профактиву та профкадрів, підготовку кадрового резерву, підвищити виконавську та фінансову дисципліну в Профспілці. Для інформування членів Профспілки посилювати інформаційну роботу на всіх рівнях, сприяти розвитку та використанню комп’ютерних технологій, формуванню єдиного електронного простору за допомогою сайту Профспілки та сайтів організацій Профспілки. В нашій єдності і поінформованості - наша сила. і ми повинні використовувати всі можливості для того, щоб спрямувати її на досягнення завдань, що висуває перед нами життя. спілчани очікують від нас рішучості, професійного підходу до вирішення їхніх проблем і активного відстоювання їхніх інтересів на найвищому рівні. хочу повідомити, що нещодавно (можна вказати конкретну дату) за ініціативою профспілки працівників охорони здоров’я України відбулася зустріч з Прем'єр-міністром України Миколою Азаровим , під час якої було обговорено ряд актуальних питань, пов’язаних із оплатою праці та соціальним захистом працівників закладів охорони здоров’я. ці питання назріли давно, по суті, їх вирішення повинне відновити справедливий, тобто єдиний підхід у оплаті праці працівників бюджетних галузей. за це завжди виступала профспілка, намагаючись донести до перших осіб держави, що медичні працівники, які працюють в особливо тяжких умовах, фактично в режимі ненормованого робочого дня, за майже найнижчу серед всіх бюджетників заробітну плату на додаток ще й позбавлені пільг та доплат, які вже роками отримують освітяни чи інші бюджетники.

За результатами зустрічі Прем’єр – міністр України доручив відповідним міністерствам опрацювати спільно з Профспілкою проекти урядових рішень, які передбачать починаючи з 1 січня 2011 року :

- надання працівникам закладів охорони здоров’я допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при оформленні щорічної відпустки;

- збереження середньої заробітної плати при направленні на курси підвищення кваліфікації лікарів як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;

- виплати випускникам вищих медичних навчальних закладів направленим на роботу в сільську місцевість та селища міського типу і випускникам направленим на роботу на посаду «лікар загальної практики – сімейний лікар», «лікар-педіатр дільничний», «лікар-терапевт дільничний» одноразової грошової допомоги у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Реалізація цих рішень - перше завдання для новообраного активу профспілки. і водночас важливий крок в напрямку відновлення соціальної справедливості по відношенню до медичних працівників. Я бажаю новообраному активу сил, рішучості, натхнення, підтримки спілчан, нових ідей, ініціатив та успіху у досягненні цієї мети.

Водночас хочу подякувати всім спілчанам за довіру до Профспілки, головам первинних організацій за їх щоденну копітку роботу, усім членам ЦК Профспілки, головам та членам постійних комісій Профспілки за особистий вклад в справу захисту трудових прав та інтересів працівників галузі. Хочеться сподіватися, нас очікує краще майбутнє, багато в чому воно залежить і від нас.

Дякую за увагу, запрошую до обговорення та внесення пропозицій!

 

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні July - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
01020304050607
08091011121314
151617192021
22232425262728
293031 

Фотодокументи