Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Захист прав працівників ДСЄС в умовах реорганізації

 

         ПОСТАНОВА

 

13 листопада 2014 року                                м. Київ                                № ПР-16-4

 

 

Про судовий захист  інтересів   Профспілки 

під  час  реформування  Держсанепідслужби

України та подальші  дії  Профспілки  щодо

соціально-правового   захисту   працівників

 

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Профспілки Коваль В.М. щодо захисту інтересів Профспілки під час виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року № 442, абзацом 2 пункту 1 якої передбачено утворити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу (далі – Держсанепідслужба) та поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві, у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), а також функції із здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів.

Враховуючи відсутність конструктивного діалогу з зазначеного питання з представниками виконавчої влади та актуальність загроз:

- вивільнення значної кількості спеціалізованого медичного персоналу (близько 25 тис. осіб), який у разі працевлаштування в інших сферах народного господарства втратить соціальні гарантії, які встановлені для медичних працівників (медичний стаж, пільги і компенсації);

- невиправданого зменшення чисельності членів та первинних профспілкових організацій Профспілки;

- втрати державою контролю за санітарно-епідемічною ситуацією в країні та виникнення спалахів інфекційних хвороб серед населення, погіршення забезпечення інфекційного контролю у лікувальних закладах та відомчого лабораторного контролю об’єктів життєдіяльності людини, та шкідливих виробничих факторів на підприємствах, загостренням соціальної напруги, яка може виникнути у зв’язку з втратою доступу населення, особливо у сільській місцевості, до надання медичних послуг із діагностики інфекційних та паразитарних хвороб, локалізації та ліквідації їх вогнищ, аналізу води та продукції приватних садиб і господарств, гігієнічного навчання та ін.

З метою запобігання порушення інтересів Профспілки, збереження Держсанепідслужби та її кадрового потенціалу, недопущення порушення трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан, подальшого зростання соціальної напруги та загрози національній безпеці держави - залишити країну без санепідкотролю, Президія Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Звернутися до суду з адміністративним позовом до Кабінету Міністрів України про визнання незаконною частини абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади від 10 вересня 2014 року № 442 (стосовно реорганізації Держсанепідслужби).

2. Інформувати громадськість про хід судового захисту інтересів Профспілки та спілчан.

3. Головам територіальних організацій Профспілки, первинних профспілкових організацій оперативно доводити інформацію про дії Профспілки щодо соціально-правового захисту працівників Держсанепідслужби до членів Профспілки та продовжити роботу щодо громадського контролю за додержанням законодавства про працю на місцях.

4. Контроль за виконанням постанови покласти на Голову Профспілки Коваль В.М.

 

 

 

Голова Профспілки                        В.М. Коваль

 

 

                ПОСТАНОВА

 

13 листопада 2014 року                                м. Київ                                    № ПР-16-5

 

 

Про приєднання до апеляційної

скарги Профспілки працівників

галузі земельних відносин України

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Профспілки Коваль В.М. щодо захисту інтересів Профспілки та її членів під час виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року № 442, абзацом 2 пункту 1 якої передбачено утворити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу та поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві, у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), а також функції із здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів.

Враховуючи схвалення Президією Профспілки попереднього рішення про звернення до суду з адміністративним позовом до Кабінету Міністрів України про визнання незаконним частини абзацу 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року №442 (стосовно реорганізації Держсанепідслужби України) та факт того, що ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 10.10.2014р. по справі № 826/15112/14 було відмовлено Професійній спілці працівників галузі земельних відносин України у задоволенні їх клопотання про забезпечення адміністративного позову про визнання незаконною постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 10.09.2014р., якою суд вирішив питання і відносно наших інтересів, з метою запобігання порушенню інтересів Профспілки та членів Профспілки, Президія Профспілки працівників охорони здоров’я України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.​ Приєднатися до апеляційної скарги Професійної спілки працівників галузі земельних відносин України на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 10.10.2014 по справі № 826/15112/14.

2.​ Контроль за виконанням постанови покласти на Голову Профспілки  Коваль В.М.

 

 

 

Голова Профспілки                        В.М. Коваль

 

 

П Р Е З И Д І Я

                                                                                                                  

П О С Т А Н О В А

 

м. Київ

09.09.2014                                                                                        №  ПР-15-2

 

 

Про подальше реформування

Держсанепідслужби України та дії Профспілки

щодо  соціально-правового захисту

працівників Служби

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Профспілки Коваль В.М. та Першого заступника голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Кравчука О.П. щодо подальшого реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби України (Служби) та стану додержання трудових прав її працівників в умовах жорстких бюджетних обмежень, встановлених Законом України «Про внесення змін до Державного бюджету України на 2014 рік», Президія Профспілки працівників охорони здоров'я України зазначає, що наміри Уряду провести оптимізацію центральних органів виконавчої влади в контексті скорочення кількості контролюючих органів та зменшення тиску на бізнес є виправданими в сучасних реаліях.

Однак віднесення Державної санітарно-епідеміологічної служби до переліку органів, які пропонують об’єднати з іншими центральними органами виконавчої влади є неприйнятним. Профспілка вважає, що основним завданням Держсанепідслужби України є профілактика інфекційних та неінфекційних хвороб, реалізація протиепідемічних заходів щодо недопущення негативного впливу шкідливих фізичних факторів і небезпечних хімічних речовин на здоров’я населення та майбутніх поколінь, а здійснення контролюючих функцій за суб’єктами господарювання є лише незначною функцією цієї Служби.

Реалізація ключових завдань Держсанепідслужби відбувається у сферах безпеки умов проживання та побуту, праці та відпочинку, харчування та водопостачання населення, навчання та виховання дітей.

Вказана діяльність потребує спеціальних медичних знань і є виключно медичною компетенцією.

З огляду на це, ліквідація чи передача функцій Держсанепідслужби іншим органам виконавчої влади  може призвести до втрати державою контролю за санітарно-епідемічною ситуацією в країні та виникнення спалахів інфекційних хвороб серед населення, погіршення забезпечення інфекційного контролю у лікувальних закладах та відомчого лабораторного контролю об’єктів життєдіяльності людини, та шкідливих виробничих факторів на підприємствах, загостренням соціальної напруги, яка може виникнути у зв’язку з втратою доступу населення, особливо у сільській місцевості, до надання медичних послуг із діагностики інфекційних та паразитарних хвороб, локалізації та ліквідації їх вогнищ, аналізу води та продукції приватних садиб і господарств, гігієнічного навчання.

Внаслідок такої реформи не виключена можливість соціальних протестів через вивільнення значної кількості спеціалізованого медичного персоналу (близько 25 тис. осіб), який у разі працевлаштування в інших сферах народного господарства втратить соціальні гарантії, які встановлені для медичних працівників (медичний стаж, пільги і компенсації).

Крім того, у 2014 році у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» відбулося катастрофічне скорочення видатків на діяльність  Держсанепідслужби України (понад 70%), що призвело до суттєвого обмеження трудових прав та гарантій її працівників та вкрай ускладнило виконання Держсанепідслужбою покладених державою на неї функцій.

Профспілка працівників охорони здоров'я України з 2011 року активно долучилася до процесу реформування Держсанепідслужби України, що дало можливість вирішити низку питань захисту  трудових,  соціально-економічний  прав та інтересів працівників реформованої Державної санітарно-епідеміологічної служби України, а саме - погашення заборгованості із виплат працівникам (вихідної допомоги, компенсації за невикористану відпустку та допомоги на оздоровлення тощо), яких вивільнено у зв’язку із ліквідацією установ Держсанепідслужби та збереженні обсягу прав, пільг і гарантій працівникам новоутворених  територіальних органів та лабораторних центрів Служби, встановлених медичним працівникам законодавством України.

У 2014 році Профспілка звернулася до Президента України, Голови Верховної Ради України, профільних комітетів ВРУ щодо неприпустимості скорочення на 10 відсотків чисельності працівників Держсанепідслужби та зменшення на 70 відсотків обсягу фінансування територіальних органів Держсанепідслужби України. На жаль, вимоги Профспілки не були враховані.

З метою збереження Держсанепідслужби України та її кадрового потенціалу, недопущення порушення трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан, зростання соціальної напруги та загрози національній безпеці держави - залишити країну без санепідкотролю,>

 

Президія Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

 

1.     Узяти до відома інформацію голови Профспілки Коваль В.М. та Першого заступника голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Кравчука О.П. щодо подальшого реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби України та стану додержання трудових прав її працівників в умовах жорстких бюджетних обмежень, встановлених Законом України «Про внесення змін до Державного бюджету України на 2014 рік».

2.     Звернутися до Президента України, Голови ВРУ, Прем’єр-міністра України, Міністра охорони здоров'я України про недопущення руйнування Держсанепідслужби України,  порушення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників Служби з метою запобігання соціальному вибуху.

3.      Створити робочу групу з представників Профспілки та Держсанепідслужби України із залученням заінтересованих органів (за згодою) для консолідації зусиль по збереженню Служби та її кадрового потенціалу.

4.     Довести  до Уряду та РНБО України обґрунтовану спільну позицію Профспілки та Держсанепідслужби України  щодо концептуальних підходів у реформуванні Служби, спрямованих на її збереження та забезпечення санепідблагополуччя держави.

5.     Головам територіальних організацій Профспілки, головам первинних профорганізацій Держсанепідслужби України активізувати роботу в умовах обмеженого бюджетного фінансування щодо громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

6.     Контроль за виконанням постанови покласти на голову Профспілки Коваль В.М.

 

 

 

Голова Профспілки                                                           В.М. Коваль

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про дії Профспілки працівників охорони здоров’я України щодо захисту

трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників Держсанепідслужби України

 

З прийняттям постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» постала реальна загроза знищення Держсанепідслужби України та втрати її кадрового потенціалу.

         У порушення норм Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою КМУ від 18.07.2007р. № 950, проект постанови КМУ №442 не надходив на погодження до СПО об’єднань профспілок,  галузевої Профспілки та  МОЗ України.

Відповідно до постанови КМУ № 442 передбачено утворити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу. Таким чином, пріоритет віддано не життю і здоров’ю людини, як найвищій соціальній цінності, а засобам для її існування – їжі та безпеці тварин і рослин.

Реорганізація Держсанепідслужби в запропонованому постановою № 442 вигляді, позбавляє можливості працювати за медичним фахом понад 25 тисяч медичних працівників Держсанепідслужби та студентів медико-профілактичних факультетів, внаслідок переведення до органів та установ немедичного профілю, а це, в свою чергу,  призведе до втрати відповідних соціальних прав та гарантій, які встановлені медпрацівникам чинним законодавством (пільгове пенсійне забезпечення, пенсія за вислугу років, скорочений робочий час, додаткова відпустка у зв’язку зі шкідливими умовами праці, оплата праці (за категорію, надбавки за вислугу років, шкідливі умови праці, тривалість безперервної роботи).

           Крім того, при прийнятті постанови КМУ № 442 не було враховано, що структура Держсанепідслужби складається із територіальних органів Держсанепідслужби (органів виконавчої влади) з чисельністю 6813 працюючих, із числа яких лише 2500 – це державні службовці, та лабораторних центрів закладів охорони здоров’я (наказ МОЗ України від 28.10.2002 № 385) з граничною чисельністю - 22 298 працівників, переважна частина яких спеціалісти з медичною освітою.

           Реалізація постанови КМУ № 442 викликала широкий суспільний резонанс через загрози правового та соціально-економічного характеру, які вона несе для   працівників Держсанепідслужби України.

Не погоджуючись з такою ситуацією, Профспілка працівників охорони здоров’я України вдається до всіх передбачених законодавством  заходів із метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників Держсанепідслужби України, а саме:

 

09.09.2014 – на  президії Профспілки розглянуто питання про подальше реформування Держсанепідслужби України та дії Профспілки щодо соціально-правового захисту працівників Служби (ухвалено відповідне рішення - постанова Президії від 09.09.2014 № ПР-15-2);

 

10.09.2014 – Профспілка спрямувала Звернення до:

 

-​ Президента України Порошенка П.О. про недопущення руйнування Держсанепідслужби України та порушення конституційного права на працю працівників;

-​ Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. про зупинення реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України та необхідність зустрічі з представниками Профспілки, Держсанепідслужби України, фахівцями та науковцями в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення для напрацювання концепції реформування системи профілактичної медицини та громадського здоров’я.

   Розпочато акцію щодо збору підписів під зверненням до Кабінету Міністрів України з вимогами:

 

- скасувати положення постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України шляхом приєднання до новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

- не допустити скорочення понад 25 тисяч медичних працівників Держсанепідслужби України та втрати їхніх прав на соціальні гарантії, встановлені для медичних працівників галузі охорони здоров’я.

18.09.2014 - участь представника Профспілки у круглому столі на тему: «Безпека життєдіяльності людини в контексті реформи центральних органів виконавчої влади»;

03.10.2014 - до ФПУ направлено листа з пропозиціями про внесення до проекту постанови Президії ФПУ положень щодо  проблемних питань з реорганізації ДСЕСУ:

- недопущення знищення Держсанепідслужби України як суб’єкта забезпечення санепідблагополуччя населення та національної безпеки держави;

- призупинення реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України та спільно з представниками Профспілки, Держсанепідслужби України, фахівцями та науковцями в сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення напрацювати концепцію реформування системи профілактичної медицини та громадського здоровʼя в нашій державі.

15.10.2014 - працівники Держсанепідслужби (до 1 тисячі осіб) на чолі  з Профспілкою працівників охорони здоров’я України та під егідою ФПУ  взяли участь у попереджувальній акції протесту профспілок під стінами Кабміну.

 

15.10.2014 - Звернення з вимогами до Уряду, з підписами 32 тисяч працівників охорони здоров’я передано до Кабінету Міністрів України.

Таким чином, в черговий раз Профспілка намагалась привернути увагу влади та суспільства до потенційних загроз для санепідблагополуччя населення та нацбезпеки держави внаслідок знищення Держсанепідслужби України та її кадрового потенціалу в результаті реалізації постанови КМУ від 10.09.2014 № 442.

Незважаючи на протести, Уряд направив Звернення з вимогами працівників Держсанепідслужби на розгляд до Міністерства охорони здоров’я України та Держсанепідслужби України (лист від 17.10.2014 за № 41-КО-018531/26).

Пропозицію галузевої Профспілки щодо організації контактних зустрічей профактиву, фахівців та науковців у сфері санепіднагляду  з Прем’єр-міністром України з метою вироблення спільного рішення щодо реформування Держсанепідслужби України було проігноровано.

21.10.2014 – Профспілка направила до СПО об’єднань профспілок пропозиції щодо внесення змін до постанови КМУ від 10.09.2014. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині виключення положень, які передбачають реорганізацію Держсанепідслужби України.

13.11.2014 – у зв’язку з відсутністю  належних заходів реагування на вимоги працівників ДСЕСУ на засіданні Президії Профспілки:
 
-          затверджено Постанову № ПР-16-4 «Про судовий захист інтересів Профспілки під час реформування Держсанепідслужби України та подальші дії Профспілки щодо соціально-правового захисту працівників»;
-          затверджено Постанову № ПР-16-5 «Про приєднання до апеляційної скарги Профспілки працівників галузі земельних відносин України».
 
13.11.2014 на засіданні ЦК Профспілки:
-          схвалено Звернення  до Президента України з проханням вжити заходів щодо збереження санітарно - епідеміологічного нагляду в державі та захисту конституційного права на працю працівників Держсанепідслужби України;
-          вирішено звернутися до Кабінету Міністрів України щодо скасування положень постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України шляхом приєднання до новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
-          прийнято рішення про проведення Всеукраїнської акції протесту працівників Держсанепідслужби України у разі відмови задовольнити вимоги працівників Держсанепідслужби України.    

17.11.2014 - спрямовано звернення до Президента України Порошенка П.О. щодо захисту права на працю за фахом працівників Держсанепідслужби України;  

19.11.2014  - Головою Профспілки Коваль В.М. взято участь у засіданні робочої групи з питань реформування ДСЕСУ;

21.11.2014 – заступником Голови Профспілки Швець І.М. взято> участь у засіданні урядового комітету з питань регіонального розвитку. На засіданні вона звернулася до членів урядового комітету з проханням відкласти  розгляд питання щодо проекту розпорядження КМУ «Про утворення комісії з реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби», навівши вагомі  аргументи щодо недопущення початку процедури реорганізації ДСЕСУ. Зокрема, введення в дію рішення РНБО України від 4.11.2014р. «Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки», затверджені Указом Президента № 880/2014 від 14.11.2014, яке передбачає підпунктами н) та о) вдосконалення системи забезпечення державного-санітарно-епідеміологічного нагляду та вжиття заходів щодо забезпечення санітарного, епідеміологічного благополуччя населення та епізоотичного благополуччя, насамперед у Донецькій і Луганській областях.

Уряд 26.11.2014 схвалив розпорядження КМУ № 1166-р «Про утворення комісії з реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби».

 

11.12.2014 - направлено запит до Кабміну України, МОЗ України, Держсанепідслужби України щодо надання інформації про заплановані (очікувані) звільнення працівників ДСЕС України у зв’язку з її реорганізацією відповідно до постанови КМУ від 10.09.2014 № 442 та розпорядження КМУ від 26.11.2014 № 1166-р «Про утворення комісії з реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби».

 

22.12.2014 - направлено звернення до голови ФПУ Осового Г.В.  щодо включення до вимог до КМУ та ВРУ та резолюції учасників акції протесту профспілок 23.12.2014 питань, пов’язаних із реорганізацією Держсанепідслужби України.

 

24.12.2014 – заступником Голови Профспілки Швець І.М. взято  участь у громадському обговорені проекту Держбюджету-2015 на запрошення лідера фракції «Батьківщина» Тимошенко Ю.В. Швець  І.М. звернулася до п. Тимошенко Ю.В. та народних депутатів України з проханням посприяти у захисті права на працю за фахом працівників Держсанепідслужби України внаслідок реалізації постанови КМУ від 10.09.2014 № 442.

     

26.12.2014 - спрямовано листи до Голови ВРУ Гройсмана В.Б.,  народних депутатів України>коаліції «Європейська Україна», народного депутата України фракції «Батьківщина» Тимошенко Ю.В., Голови Комітету ВРУ з питань охорони здоровʼя Богомолець О.В. щодо пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2015 рік. Одна з пропозицій стосувалася  доцільності продовження здійснення фінансування у 2015 році закладів охорони здоров`я – лабораторних центрів  ДСЕСУ з державного бюджету за бюджетною програмою 2304020 «Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями».

30.12.2014 – Профспілка  звернулася до Міністра охорони здоровʼя України О. Квіташвілі щодо розгляду МОЗ звернень Профспілки з питань реорганізації ДСЕСУ та вжитих МОЗ заходів, спрямованих на недопущення руйнування ДСЕСУ та порушення права на працю за фахом її працівників.

 

16.01.2015 - участь голови Профспілки  Коваль В.М. у слуханнях Комітету ВРУ з питань охорони здоровʼя «Про реформування охорони здоровʼя України», яка порушила проблемні питання щодо реорганізації ДСЕСУ та захисту права на працю її працівників.

 

 23.01.2015 - спрямовано пропозиції до проекту Рекомендацій слухань у Комітеті ВРУ з питань охорони здоровʼя на тему: «Про реформування  охорони здоровʼя України», а саме - рекомендовано Кабміну скасувати постанову КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України шляхом приєднання до новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

 

06.02.2015 – участь представника Профспілки у засіданні робочої групи з питань реформування ДСЕСУ та напрацювання проекту положення новоутвореної Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів при новоутвореній Службі.

 

 

 

 

 

                                              Судовий захист

 

12.12.2014 - На виконання постанови Президії ПР-16-4 Профспілка подала до Адміністративного окружного суду міста Києва позовну заяву про визнання незаконною частини абзацу 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів  виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року № 442.

 Також, через існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди до ухвалення рішення в адміністративній справі, Профспілка подала Клопотання про забезпечення адміністративного позову,  якою просила:

            - зупинити дію частини абзацу 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року № 442 (стосовно реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України);

            - заборонити Державному реєстратору вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно Державної санітарно-епідеміологічної служби України (ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі  – 37508109).

 

24.12.2014 - Відбулося попереднє судове засідання в Окружному адміністративному суді міста Києва. Представники Відповідача (Кабінет Міністрів України) не з’явилися. На попередньому судовому засіданні прийнято Ухвалу про відмову вжити заходів щодо забезпечення адміністративного позову та прийнято рішення про залучення Міністерства охорони здоров’я України, як третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову.

21.01.2015 - Відбувся судовий розгляд справи  по суті. На судове засідання з’явилися всі сторони. Представник Відповідача (Кабінет Міністрів України) надав свої заперечення проти позову, суд заслухав пояснення Профспілки (Позивача), третьої сторони (Міністерство охорони здоров’я України) та Відповідача. Також, у зв’язку з отриманням додаткових доказів, Профспілка знову подала Клопотання про забезпечення адміністративного позову, але Клопотання було відхилено. Отримавши додаткові докази, та у зв’язку з необхідністю ознайомлення з ними всіх сторін, суд призначив судове засідання на 28 січня 2015 року.

 

28.01.2015 - На судовому засіданні відбулося дослідження доказів. Суд заслухав усі Сторони, та постановив залучити Державну санітарно-епідеміологічну Службу України, як третю сторону.

 

04.02.2015 - Суд постановив відмовити у задоволенні Позову Профспілки до Кабінету Міністрів України. Були проголошені вступна та резолютивна частини постанови суду.

 

 

Відповідно до частини 3 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України у виняткових випадках, залежно від складності справи, складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як п'ять днів з дня закінчення розгляду справи (по даній справі не пізніше 11.02.2015).

 

12.02.2015 - Профспілка звернулася до Голови Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка П.В. щодо сприяння у забезпеченні виконання вимог пункту 8 частини 2 статті 129 Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України та отримання повного тексту зазначеної постанови суду для апеляційного оскарження судового рішення.

 

Звертаємо увагу! Станом на 19.02.2015 Рішення Окружного адміністративного суду не набуло законної сили.

 

Відповідь на телеграму Профспілки

 

Лист Міністерства охорони здоров’я України № 02.2-18/9/17/91/ЗПі-16 від 26.01.2016р.

Запит про надання публічної інформації
 

 

Приймальня


немає новин.

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
03040506070809
10111213141516
171819202122
24252627282930

Фотодокументи